Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
TlačPoštaZväčšiZmenši

Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve

najpravo.sk • 23.4. 2015, 16:23

Mitterpachová, J.: Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve, Wolters Kluwer, 2015, 254 strán, mäkká väzba

Zodpovednostné právne vzťahy sú v praxi nielen obchodného práva jedny z najčastejšie sa vyskytujúcich právnych vzťahov. Napriek tomu monografie zaoberajúce sa touto témou sú zriedkavé a málokedy sa detailnejšie zaoberajú problémami praxe obchodného práva. V predkladanej monografii sú systematicky spracované všeobecné otázky vzniku a existencie predpokladov vzniku zodpovednosti za škodu, porovnanie a vymedzenie voči občianskoprávnej úprave, ako aj porovnanie s podobnými inštitútmi súkromného práva zameranými na reparáciu ujmy a na špecifické problémy obchodnoprávnej úpravy.

Obsah publikácie

 • Právna zodpovednosť
 • Vývoj inštitútu zodpovednosti za škodu na území Slovenskej republiky
 • Právna úprava zodpovednosti za škodu v obchodnom práve
 • Predpoklady vzniku obchodnoprávnej zodpovednosti za škodu
 • Náhrada ujmy zo zodpovednostného vzťahu
 • Vzťah zodpovednosti za škodu v obchodnom práve a ďalších zodpovednostných vzťahov
 • Porovnanie zodpovednosti za škodu v obchodnom práve so zodpovednosťou za škodu v občianskom práve
 • Zodpovednosť za škodu v osobitných obchodnoprávnych vzťahoch
 • Obchodnoprávna zodpovednosť za škodu v práve Európskej únie
 • Zodpovednosť za škodu v práve Európskej únie v zmysle pripravovaných rekodifikácií a soft law
 • Zodpovednosť za škodu v kontinentálnom a angloamerickom právnom systéme a porovnanie úpravy obchodnoprávnej zodpovednosti za škodu
 • Prílohy

Publikácia sa detailnejšie zameriava na skúmanie osobitných druhov zodpovednosti najčastejšie sa vyskytujúcich v obchodnoprávnej praxi – a to na skúmanie predzmluvnej zodpovednosti, limitácie výšky škody v zmluvných vzťahoch, zodpovednosti štatutárnych orgánov, zodpovednosti osobitne kvalifikovaných osôb, zodpovednosti za riziko a konanie proti dobrým mravom a zodpovednosti v zmenkovom práve. V jednotlivých kapitolách autorka spracúva aktuálnu judikatúru slovenských a českých súdov.

Cieľom monografie je komplexné spracovanie problematiky, a to nielen teoretických aspektov, ale aj vytvorenie odbornej pomôcky pre právnu prax, a to tak v prípade zmluvnej, ako aj sporovej agendy.

O autorke

Autorka od skončenia Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (2007) pôsobí v advokácii, od roku 2011 ako advokátka. Vo svojej odbornej praxi sa špecializuje na oblasť súkromného práva, a to predovšetkým na oblasť obchodného a občianskeho práva a práva nehnuteľností. Okrem bežnej praxe v uvedených odboroch má skúsenosti s veľkými M&A projektami, vypracovaním due diligence s rôznorodým zameraním, prípravou zmluvnej agendy vo významných realitných projektoch, so zastupovaním v súdnych konaniach, v rozhodcovskom konaní a s analýzami národnej a európskej legislatívy tak pre účely jej praktickej aplikácie klientmi v obchodnom prostredí, ako aj pre účely prípravy realizácie legislatívneho procesu. Od roku 2010 je externou doktorandkou v odbore obchodné a finančné právo na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach. V publikačnej činnosti sa venuje skúmaniu praktických aplikačných problémov v oblasti zmluvného aj procesného práva so zameraním najmä na oblasť zodpovednosti za škodu.

Recenzovanú publikáciu si môžete zakúpiť TU.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1654

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: