Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
Predplatné
Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
TlačPoštaZväčšiZmenši

Trestná zodpovednosť právnických osôb

najpravo.sk • 8.3. 2016, 16:51

Turayová, Y. - Tobiašová, L. - Čentéš, J. a kolektív: Trestná zodpovednosť právnických osôb - Vybrané aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v SR, Wolters Kluwer, 2016, 212 strán, mäkká väzba

Problematika trestnej zodpovednosti právnických osôb vyvoláva stále polemiku v kruhoch odbornej verejnosti. Jej zavedenie do nášho právneho poriadku sa ale javí ako určitá nevyhnutnosť, ktorá je podmienená mnohými determinantami. Tie pramenia nielen z meniacich sa politických, spoločensko-ekonomických, hospodárskych, sociálnych, kultúrnych podmienok a vzťahov v našom štáte, ale vyplývajú tiež z požiadavky postupnej legislatívnej harmonizácie a priblíženia sa slovenského právneho poriadku k právu Európskej únie. Proces aproximácie a implementácie legislatívy EÚ si kontinuálne vyžaduje v právnych poriadkoch všetkých členských štátov robiť aj zásadné zmeny. Tomuto trendu sa nemôže vyhnúť ani Slovenská republika.

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Monografia „Trestná zodpovednosť právnických osôb – Vybrané aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v Slovenskej republike“, ktorá vznikla v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave dáva čitateľovi možnosť vytvoriť si ucelený obraz o počiatočných úvahách a genéze vývoja zákonnej úpravy trestnej zodpovednosti právnických osôb. V historickom kontexte poukazuje na zložitosť problematiky, upozorňuje na nedoriešené sporné otázky súvisiace s témou, pričom vychádza z návrhu paragrafového znenia zákona, ktorý bol schválený vládou Slovenskej republiky (stav k augustu 2015).

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Pre komplexnejší pohľad monografia v jednotlivých kapitolách rozoberá okrem trestnej aj iné druhy právnej zodpovednosti (administratívno-právnu, osobitosti finančno-právnej zodpovednosti). Osobitnú pozornosť venuje vybraným hmotnoprávnym a procesnoprávnym aspektom, ktoré súvisia so zavedením nového trestne zodpovedného subjektu do nášho právneho poriadku.

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Vedúca autorského kolektívu doc. JUDr. Yvetta Turayová, CSc. v úvode publikácie uviedla, že  každý zákon okrem iných úloh, plní dve základné funkcie: ochrannú a represívnu. „Sme presvedčení, že aj zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb splní svoj účel a prispeje k právnej istote každého z nás.“

Publikácia sa člení na tri kapitoly:

1. Vývoj a posudzovanie zodpovednosti právnických osôb v Slovenskej republike

 • Vývoj a okolnosti zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb v Slovenskej republike
 • Vyvodzovanie administratívno-právnej zodpovednosti právnických osôb
 • Vyvodzovanie administratívno-právnej zodpovednosti právnických osôb na finančnom trhu

2. Vybrané hmotnoprávne aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb

 • Podmienky trestnej zodpovednosti právnických osôb
 • Trestná činnosť právnických osôb
 • Sankcie uplatňované voči právnickým osobám v zmysle ZoTZPO
 • Trestná zodpovednosť právnických osôb v kontexte hospodárskej kriminality

3. Vybrané procesnoprávne aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb

 • Všeobecné informácie
 • Trestné konanie proti právnickej osobe v zmysle návrhu zákona o TZPO
 • Zaisťovacie inštitúty aplikovateľné v trestnom konaní proti právnickej osobe
 • Zastupovanie právnickej osoby v trestnom konaní a uplatnenie práva na obhajobu

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Autorský kolektív:

 • doc. JUDr. Yvetta Turayová, CSc.
 • prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
 • doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.
 • doc. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD.
 • doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.
 • doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.
 • JUDr. Radovan Blažek, PhD.
 • JUDr. Marek Kordík, LL.M, PhD.
 • Mgr. Martin Krnáč, PhD.
 • JUDr. Ondrej Laciak, PhD.
 • JUDr. Tomáš Matúška, PhD.
 • JUDr. Lýdia Tobiašová, PhD.

Publikáciu si môžete zakúpiť ako tlačenú knihu alebo e-knihu TU.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1759

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: