Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

Právny text v preklade

PR • 17.6. 2014, 10:06

Štefková, M.: Právny text v preklade – Translatologické aspekty právnej komunikácie v kombináciách málo rozšírených jazykov, Wolters Kluwer, 2013, 222 strán, mäkká väzba

V kontexte slovenskej translatológie je táto monografia prvým zásadným vstupom do diskurzu o preklade právnych textov. Autorka sa venuje všetkým relevantným faktorom, ktoré súvisia s prekladom právnych textov a pokúša sa ponúknuť čitateľovi komplexný pohľad na danú tému. Monografia zasväcuje čitateľa do širokej škály parciálnych aspektov, ktoré sťažujú aj uľahčujú translačnú činnosť tohto textového žánru a súčasne ovplyvňujú aj kvalitu translátu. Vychádza z postavenia prekladu právnych textov na Slovensku, pričom poukazuje na špecifiká prekladu týchto textov v kombináciách málo rozšírených jazykov, čo konfrontuje so stavom skúmanej problematiky v európskom kontexte.

Právny text v preklade

Úvodné, všeobecne zamerané kapitoly dopĺňa najnovšími poznatkami z teórie prekladu – novými prístupmi k prekladu právnych textov a názormi relevantných teoretikov právneho prekladu. Autorka sa pohybuje na osi od teórie k praxi, pričom aplikuje aj výsledky vlastného výskumu a vlastné skúsenosti z prekladu predmetných textov. Problémy pri preklade právnej terminológie ilustruje prípadovými štúdiami zameranými na špecifiká prekladu terminológie obchodných spoločností, terminológie trestného práva a verejnej správy. Ďalšie problémy pri preklade právnej terminológie rozvíja v samostatnej kapitole Terminologická (ne)jednotnosť, v ktorej poukazuje na dublety a pseudosynonymá v právnej terminológii, ako aj na variantnosť terminológie v kontexte nadnárodných spoločností.

Právny text v preklade

Teoreticky zamerané kapitoly predkladanej monografie uzatvára kapitola venovaná osobnosti a kompetenciám prekladateľa právnych textov, ktorá predstavuje zároveň prechod k praxeológii. Nemalú pozornosť venuje autorka aj nástrojom uľahčujúcim prácu súdneho prekladateľa, ako jazykovým technológiám a terminologickým databázam, rozvoju trhu s odborným prekladom, manažmentu kvality a etickým aspektom prekladu právnych textov. Táto stratégia umožňuje čitateľovi získať ucelenú predstavu o zložitosti transferu legislatívnych textov medzi dvoma jazykmi, kultúrami, ale hlavne medzi dvoma právnymi systémami a zároveň stransparentniť to, v čom spočíva „nadpráca" pri preklade z a do tzv. malých jazykov. Veľkým prínosom pre praktizujúceho prekladateľa je dôsledná prepojenosť teórie s praxou.

Právny text v preklade

Recenzovaná publikácia získala prémiu v kategórii lexikografické dielo a dielo z oblasti teórie, dejín a kritiky prekladu a komparatívnej lexikológie. Cena Mateja Bela je prejavom verejného uznania za preklad vedeckého alebo odborného diela, za lexikografické dielo a dielo z oblasti teórie, dejín a kritiky prekladu a komparatívnej lexikológie. Cenu udeľuje výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad Literárneho fondu. Každé dva roky sa udeľuje cena v kategóriách, a to preklad zo slovenského jazyka do cudzieho jazyka, lexikografické dielo a dielo z oblasti teórie, dejín a kritiky prekladu a komparatívnej lexikológie. V každej kategórii sa tiež môžu udeliť prémie.

Právny text v preklade

Autorka Mgr. Marketa Štefková, PhD. vyštudovala tlmočníctvo a prekladateľstvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V pedagogickom procese sa zameriava na výučbu tlmočenia a špecializovaných seminárov právneho prekladu, terminológie a lexikografie. V rámci dizertácie sa sústredila najmä na preklad právnych textov Európskej únie. Vo svojom výskume sa systematicky venuje právnemu prekladu a právnej lingvistike.

Recenzovanú publikáciu si môžete zakúpiť priamo u vydavateľa TU. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 7560

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: