TlačPoštaZväčšiZmenši

Európske a národné rozmery civilného práva, etický rozmer a zodpovednosť právnických profesií

13.9. 2011, 10:38 |  Admin 3

Dňa 02. 09. 2011 vydala Justičná akadémia Slovenskej republiky v spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne prvú spoločnú odbornú publikáciu pod názvom „Európske a národné rozmery civilného práva, etický rozmer a zodpovednosť právnických profesií", ktorá je výstupom z medzinárodnej konferencie „Československé právnické dni" usporiadanej v dňoch 24. - 25. 05. 2011 v detašovanom pracovisku Justičnej akadémie SR v Omšení.

Na konferencii vystúpili uznávané autority tak z radov justičného ako aj vysokoškolského prostredia, ale aj zástupcovia profesných právnických komôr. Ich príspevky sú súčasťou tejto odbornej publikácie, ktorá má slúžiť tak právnickej ako aj laickej verejnosti.

Justičná akadémia Slovenskej republiky vydaním tejto odbornej publikácie započala tradíciu spolupráce s akademickou obcou tak doma ako aj v zahraničí, pričom jej prvoradou úlohou je podpora vedecko-odbornej činnosti, ktorá napomôže skvalitneniu vzdelávacieho procesu.

Odborná publikácia je zverejnená v elektronickej podobe na stránke akadémie - TU (KLIKNITE SEM PRE STIAHNUTIE PUBLIKÁCIE)

Obsah publikácie

EVROPSKÉ A NÁRODNÍ (ZDE SE ZŘETELEM NA ČESKÉ) ROZMĚRY OBČANSKÉHO PRÁVA prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc., zástupca vedúceho katedry občianskeho práva Masarykovej univerzity v Brne, prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. vedúci katedry občianskeho práva Masarykovej univerzity v Brne

EVROPSKÁ A NÁRODNÍ DIMENZE RAKOUSKÉHO ABGB Mgr. Eva Dobrovolná, interná doktorandka Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne

REKODIFIKÁCIA OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., vedúci katedry občianskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej Republiky

ZABUDNUTÉ ČI STRATENÉ INŠTITÚTY DEDIČSKÉHO PRÁVA doc. JUDr. Ján Cirák, CSc., vedúci oddelenia občianskeho práva katedry súkromného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

OCHRANA SPOTREBITEĽA VO SVETLE SÚDNEJ PRAXE JUDr. Jana Bajánková, členka Súdnej rady Slovenskej republiky, predsedníčka občiansko - právneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky

OCHRANA SPOTŘEBITELE V KONTEXTU NOVELIZAČNÍCH A REKODIFIKAČNÍCH PROCESŮ OBČANSKÉHO PRÁVA JUDr. Markéta Selucká, PhD., členka katedry občianskeho práva Masarykovej univerzity v Brne a prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., vedúci katedry občianskeho práva Masarykovej univerzity v Brne

PODNĚTY KOMISE PRO EVROPSKÉ RODINNÉ PRÁVO (CEFL) PRO DALŠÍ VÝVOJ ČESKÉHO RODINNÉHO PRÁVA doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D., členka katedry občianskeho práva Masarykovej univerzity v Brne

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A JEHO VLIV NA VĚC V PRÁVNÍM SMYSLU prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., člen katedry občianskeho práva Masarykovej univerzity v Brne

POZNÁMKA K § 1 NÁVRHU OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU (UPLATŇOVÁNÍ SOUKROMÉHO PRÁVA NEZÁVISLE NA PRÁVU VEŘEJNÉM) Mgr. Marián Rozbora, interný doktorand Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne

PRÁVNICKÉ OSOBY V EVROPSKÉM PRÁVU prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc., zástupkyňa vedúceho katedry obchodného práva Masarykovej univerzity v Brne

SLOBODA PODNIKANIA V EÚ V/S MAJETKOVÁ DÔVERYHODNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB – VYBRANÉ OTÁZKY doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. vedúci katedry obchodného, hospodárskeho a finančného práva Fakulty práva Janka Jesenského, Vysoká škola v Sládkovičove, externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky

CEZHRANIČNÉ KONKURZY V KONTEXTE ÚNIOVÉHO PRÁVA JUDr. Branislav Pospíšil, advokát, externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky

EVROPSKÁ NADACE: NOVÝ INSTRUMENT EVROPSKÉHO PRÁVA? JUDr. Kateřina Ronovská, PhD., členka katedry občianskeho práva Masarykovej univerzity v Brne

POŽADAVEK „GENDEROVÉ PESTROSTI" V ZELENÉ KNIZE O SPRÁVĚ A ŘÍZENÍ PODNIKU VE FINANČNÍCH INSTITUCÍCH A POLITICE ODMĚŇOVÁNÍ doc. JUDr. Josef Kotásek, PhD., prodekan Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky

JEDNÁNÍ PODNIKATELE, SMLUVNÍ SVOBODA A TZV. ZÁKONNÉ ZASTOUPENÍ JUDr. Josef Šilhán, PhD., odborný asistent katedry obchodného práva Masarykovej univerzity v Brne

SOUKROMOPRÁVNÍ VZTAHY S MEZINÁRODNÍM PRVKEM – OD NÁRODNÍ K REGIONÁLNÍ ÚPRAVĚ prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., dekanka Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky

MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ: BLÍŽÍ SE KONEC UNIVERZÁLNÍCH ÚPRAV? JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D., prodekan Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky

PŘÍMÝ A INCIDENČNÍ ÚČINEK SMĚRNICE – VÝVOJ, SOUČASNÝ STAV A ZDŮVODNĚNÍ JUDr. David Sehnálek, Ph.D., odborný asistent Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne

ETICKÝ KÓDEX SUDCU V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY JUDr. Juraj Sopoliga, člen Súdnej rady Slovenskej republiky, predseda senátu Krajského súdu v Košiciach

ETICKÝ KÓDEX SÚDNEHO EXEKÚTORA JUDr. Alena Szalayová, Slovenská komora exekútorov

ETICKÝ KÓDEX NOTÁRA JUDr. Magdaléna Valušová, Notárska komora Slovenskej republiky, externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky

ZODPOVEDNOSŤ PRAVNICKÝCH PROFESIÍ JUDr. Dana Bystrianska, prezidentka Združenia sudcov Slovenska

ZODPOVEDNOSŤ SUDCU JUDr. Jozef Kolcun, predseda senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

ZODPOVEDNOSŤ PROKURÁTORA JUDr. Slavomír Šúrek, zástupca riaditeľa netrestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky

ZODPOVEDNOSŤ SÚDNEHO EXEKÚTORA JUDr. Peter Molnár, PhD., prezident Slovenskej komory exekútorov, externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky

IMUNITA SÚDOM USTANOVENÝCH ZNALCOV VOČI NÁROKOM NA NÁHRADU ŠKODY doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M., člen Ústavu európskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky

Zdroj: www.ja-sr.sk
Ilustračné foto: www.sxc.hu 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1649
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Účel a výška regresnej náhrady poisťovne

Regresná náhrada má plniť výchovný a nie likvidačný účel, a má zohľadniť okolnosti, za ktorých došlo k vzniku škody. Primeranosť ...

Zodpovednosť za škodu pri neoprávnenom odbere plynu

Vyčíslenie výšky škody podľa vyhlášky č. 449/2012 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom ...

Vyplatenie dedičských podielov zo spoločných prostriedkov oboch manželov

I. Súdy musia nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Spravodlivosť musí byť vždy ...

Nesprávne označenie zmluvných strán a absolútna neplatnosť zmluvy (§ 39 OZ)

Presné a zákonu zodpovedajúce označenie zmluvných strán zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatváranej v režime zákona č. 116/1990 Zb., ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Ponúkam

Právnik

Zaujímajú ťa súčasné témy a trendy v oblasti súdnictva a spravodlivosti? Rád či rada analyzuješ komplexné problémy, ...

Hľadám

Právna výpomoc

Hľadám si prácu v advokátskej kancelárii vo forme výpomoci prípravy podaní, zmlúv, dokumentov, jednaní a podobne. Aktuálne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Milanová predložila návrh ústavného zákona na ochranu novinárov, zlepšiť chce aj ich prostrediehttps://www.webnoviny.sk/milanova-predlozila-navrh-ustavneho-zakona-na-ochranu-novinarov-zlepsit-chce-aj-ich-prostredie/

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) predložila na pripomienkovanie pripravovaný ...

V covidovém roce byly úspěšné peněžité tresty, řekla Benešováhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministryne-spravedlnosti-marie-benesova-statistika-justice.A210812_152632_domaci_ajez

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová představila výroční statistickou zprávu justice za ...

Ministerstvo spravodlivosti chce posilniť inštitút probácie a mediáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/ministerstvo-spravodlivosti-chce-posilni/569577-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Rezort spravodlivosti projekt pilotne spustil v Žiline, kde vytvoril pozíciu špecialistu pre ...

Dlugošová: Robíme všetko pre to, aby sme začali slúžiť verejnostihttps://www.teraz.sk/slovensko/dlugosova-robime-vsetko-pre-to-aby/569217-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti má byť nezávislým orgánom ...

Lengvarský: Nový COVID automat prijala vláda jednohlasnehttps://www.teraz.sk/slovensko/lengvarsky-novy-covid-automat-prijala/569183-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Prevádzky sa po novom rozhodnú, či budú púšťať iba zaočkovaných, alebo negatívne ...

Agrorezort pripravuje zákon na úpravu nájmu poľnohospodárskej pôdyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/mprv-pripravuje-novy-zakon-na-upravu/569266-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Zakázať by sa po novom malo dojednanie predkupného práva k pozemku v prospech nájomcu v zmluve ...

Nové časopisy

Právny obzor 4/2021

Právny obzor 4/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 6-7/2021

Justičná revue 6-7/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

DE IURE 1/2021

DE IURE 1/2021

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

DE IURE 1-2/2020

DE IURE 1-2/2020

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

PoUtStŠtPiSoNe
: