Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
TlačPoštaZväčšiZmenši

Závažné zanedbávanie rodičovských povinností

najpravo.sk • 8.1. 2012, 20:59

Za závažné zanedbávanie rodičovských povinností je konštantnou judikatúrou (porovnaj napríklad R 41/1976) považované najmä dlhodobé neplnenie rodičovských práv a povinností k maloletému, ďalej trvalé ponechanie dieťaťa vo výchovnom zariadení spojené s nezáujmom o toto dieťa a s neprejavením snahy prevziať ho do rodinnej výchovy, nemorálny spôsob života rodičov, sústavné neplnenie vyživovacej povinnosti k dieťaťu, trestný postih pre zanedbávanie povinnej výživy a podobne. Pozbavenie rodičovskej zodpovednosti (u nás pozbavenie výkonu rodičovských práv – pozn. aut.) je zásadným zásahom do vzťahu medzi rodičom a dieťaťom a najtvrdšou sankciou, ktorú zákon o rodine pozná. Aby tento zásah do vzťahu medzi rodičom a dieťaťom bol odôvodnený, nestačí len ojedinelé vybočenie alebo opomenutie rodičovskej starostlivosti, ale zneužívanie či zanedbávanie rodičovskej zodpovednosti takého stupňa, že pozbavenie rodičovskej zodpovednosti je jediným účinným prostriedkom ochrany dieťaťa. Predpokladom pozbavenia rodičovskej zodpovednosti je, že rodič neplní svoje povinnosti, aj keby ich plniť mohol. Súčasne však judikatúra pripúšťa, že opatrenie podľa § 44 zákona o rodine (u nás § 38 ZR – pozn. aut.) sa dá zrušiť a rodičovské právo obnoviť, ak odpadnú dôvody, pre ktoré došlo k pozbaveniu rodičovských práv (porovnaj rozhodnutie Najvyššieho súdu z 24. novembra 1964, sp. zn. Cz 48/64).

(uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 30. augusta 2006, sp. zn. 30 Cdo 2873/2005)

Z odôvodnenia:

Okresní soud v Ostravě rozsudkem ze dne 22. 11. 2004, č. j. 0 P 1010/92 - 275 (41 P a Nc 424/2004), zbavil otce rodičovské zodpovědnosti k nezletilému D. G., zamítl návrh otce na úpravu styku s nezletilým D. a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Vyšel ze zjištění, že naposledy soud rozhodoval o úpravě styku otce s nezl. rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 11. 1. 1994, č. j. P 1010/92 - 77, tak, že otec je oprávněn se s ním stýkat každý lichý kalendářní týden v neděli od 14.00 hod. do 17.00 hod. za přítomnosti matky. Toto rozhodnutí bylo změněno rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 14. 6. 1994, č. j. P 1010/92 - 91, tak, že otec je oprávněn se s nezl. stýkat každý lichý kalendářní týden v neděli od 9.00 hod. do 18.00 hod.; k odvolání matky byl rozsudek okresního soudu usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 8. 1994, č. j. 8 Co 735/94 - 102, zrušen a řízení o rozšíření styku otce s nezl. zastaveno s odůvodněním, že rodiče se dohodli na tom, že matka umožní styk otci s nezl. na základě individuální dohody, a otec proto vzal návrh zpět. O výživném pro nezl. bylo naposledy rozhodnuto rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 3. 6. 2002, č. j. 0 P 1010/92 - 173, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 5. 2003, č. j. 13 Co 886/2002 - 229, a rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 1. 9. 2004, č. j. 0 P 1010/92 - 256. Dále bylo zjištěno, že nezl. D. se narodil mimo manželství rodičů, že od narození o něj pečuje matka. V současné době nezl. žije v rodinném domku v D. L. se svojí matkou, jejím manželem a nezl. J., nar. 9. 5. 2004, která se z tohoto spořádaného manželství narodila. Nezl. D. navštěvuje gymnázium v U. s výborným prospěchem a nejsou s ním žádné výchovné problémy, manžela matky oslovuje „táto" nebo „M.". Otec nezl. D. žije se svojí manželkou rovněž v rodinném domku, z tohoto manželství se dne 4. 10. 2000 narodil syn J.; otec je zaměstnán u S. p. ř. l. p. ČR, pracuje na směny a je značně časově vytížen. S nezl. D. se otec od roku 1994 nestýká, neprojevil o něj žádný zájem, nekontaktoval jej ani jeho matku, nezajímal se o jeho zdravotní stav ani o prospěch ve škole, neměl jej u sebe přes noc, nezl. s ním nebyl na dovolené, a kromě výživného otec nezl. neposkytuje ničeho. Nezl. D. sice ví, kdo je jeho biologickým otcem, nemá však zájem jej poznat ani se s ním stýkat. Na základě takto zjištěného skutkového stavu dospěl soud prvního stupně k závěru, že jsou splněny zákonné podmínky uvedené v ust. § 44 odst. 3 zákona o rodině, neboť otec závažným způsobem zanedbává svou rodičovskou zodpovědnost k nezl. D. po dobu téměř 10 let. Za zjištěných okolností není ani v zájmu nezl. D., aby se s otcem stýkal, když ani sám nezl. o styk s ním neprojevuje zájem.

K odvolání otce Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 23. 5. 2005, č. j. 13 Co 69/2005 - 302, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud vycházel ze skutkových zjištění soudu prvního stupně a shodně s ním dospěl k závěru, že v daném případě jsou splněny podmínky pro zbavení otce rodičovské zodpovědnosti k nezl. D., a aby současně byl zamítnut jeho návrh na úpravu styku s nezl. Pokud otec po dobu 10 let o výchovu nezletilého neprojevil žádný zájem, nestýkal se s ním, ani jinak jej nekontaktoval, v rámci péče o nezl. se ani v jednom případě nezajímal o jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, nechránil jeho zájmy, ani se nepodílel na výkonu dohledu nad nezl. či při zastupování dítěte, pak otec dlouhodobě závažným způsobem zanedbával výkon své rodičovské zodpovědnosti k nezl. D. Důsledkem toho je pak skutečnost, že nezl. nemá k otci žádný citový vztah, nemá zájem ho poznat a otec mu nechybí. Ve vztahu k tomu se pak jeví jako irelevantní, že otec má podmínky pro styk s nezl., avšak bylo-li rozhodnuto o zbavení otce rodičovské zodpovědnosti, již to samo o sobě vylučuje, aby otci byl styk s nezl. upraven.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1394

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: