Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
Predplatné
Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
TlačPoštaZväčšiZmenši

Náhrada trov konania v správnom súdnictve

najpravo.sk • 4.11. 2012, 10:25

Náhrada trov konania v správnom súdnictve je teda primárne postavená na úspešnosti účastníkov konania, kedy neúspešný účastník konania hradí trovy úspešného účastníka konania. Odsek 1 § 250k Občianskeho súdneho poriadku priamo vylučuje čo aj len primerané použitie § 142 Občianskeho súdneho poriadku, hoci úspešnosť žalobcu v konaní sa posudzuje rovnako ako pri použití § 142, teda aj súd v správnom súdnictve posudzuje, či žalobca mal v konaní úspech celkom alebo sčasti, prípadne či sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré súd žalobcovi náhradu trov konania neprizná. Ustanovenie § 250k Občianskeho súdneho poriadku však vylučuje, aby súd priznal náhradu trov konania žalovanému (orgánu verejnej správy), bez ohľadu na to, či si ju žalovaný uplatní alebo nie. Výnimku z tohto všeobecného pravidla predstavuje § 250h ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, o ktoré však v predmetnej právnej veci nejde.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 13. júla 2011, sp. zn. 2 Sžo 240/2010)

Z rozhodnutia:

Krajský súd v Bratislave napadnutým uznesením č.k. 3 Sp / 65 / 2009 - 58 zo dňa 6. augusta2010 uložil navrhovateľke povinnosť zaplatiť náklady právneho zastúpenia právnemu zástupcovi účastníka konania M. M. JUDr. J. M. v sume 241,76 € na jeho účet vedený v T., a.s., Bratislava do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia. Krajský súd rozhodnutie odôvodnil tým, že navrhovateľka nebola v konaní úspešná, preto je povinná druhému účastníkovi darovacej zmluvy M. M. (darcovi) zaplatiť náhradu trov konania.

Proti tomuto uzneseniu podala navrhovateľka v zákonnej lehote odvolanie, v ktorom navrhla uznesenie krajského súdu zmeniť a JUDr. J. M. nárok na náhradu trov právneho zastúpenia nepriznať. Dôvodila tým, že M. M. mal v súdnom preskúmavacom konania postavenie zúčastnenej osoby. Poukázala na to, že M. M. vedome spísal listinu, ktorá nebola vkladuschopnou a odmietol súčinnosť pri odstraňovaní vád darovacej zmluvy. Navrhovateľka je poberateľkou iba rodičovského príspevku, advokátka ju zastupuje bezplatne.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1176

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: