Streda, 17. júl 2024 | meniny má Bohuslav , zajtra Kamila
Predplatné
Streda, 17. júl 2024 | meniny má Bohuslav , zajtra Kamila
TlačPoštaZväčšiZmenši

NEODKLADNÉ OPATRENIA: Následky nedoručenia vyjadrenia k odvolaniu

najpravo.sk • 24.6. 2019, 17:36

Aj keď úprava rozhodovania o neodkladných opatreniach vykazuje oproti úprave civilného procesu vo všeobecnosti určité špecifiká a súčasťou takejto špecifickej úpravy je tiež jej založenie i na momente prekvapenia (tým, že tomu, voči komu návrh na neodkladné opatrenie smeruje, sa návrh a ďalšie podania doručujú až s rozhodnutím vyhovujúcim návrhu), toto platí len v štádiu konania pred súdom prvej inštancie a aj pred odvolacím súdom len vtedy, ak súd prvej inštancie návrh zamietol alebo ho odmietol (v tejto súv. por. § 331 ods. 1 C.s.p.). Ak však už súd prvej inštancie návrhu vyhovel, nejde o takúto situáciu.

Postupom odvolacieho súdu spočívajúcim v doručení vyjadrenia k odvolaniu až po vydaní rozhodnutia o odvolaní dochádza k porušeniu článku 6 ods. 1 Dohovoru aj k znemožneniu účastníkovi v uskutočňovaní jemu patriacich procesných práv v miere predpokladanej ustanovením § 420 písm. f/ C.s.p. Skutočnosť, že došlo v konaní k procesnej vade zmätočnosti podľa § 420 písm. f/ C.s.p. je okolnosťou, pre ktorú musí dovolací súd napadnuté rozhodnutie vždy zrušiť, pretože rozhodnutie vydané v konaní postihnutom tak závažnou procesnou vadou nemôže byť považované za správne.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 30. mája 2019, sp. zn. 3Cdo/101/2018, zdroj: nsud.sk; tvorba právnej vety a spracovanie: najprávo.sk; rozhodnutie nebolo oficiálne publikované)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Bratislava III (ďalej tiež len „súd prvej inštancie“) uznesením z 3. augusta 2016 č.k. 37P/209/2016-17 nariadil neodkladné opatrenie, ktorým dočasne zveril v tom čase ešte všetky tri maloleté deti do osobnej starostlivosti matky a otcovi uložil povinnosť prispievať na výživu maloletých Y. a R. každému sumou 100 € mesačne a na výživu maloletej X. potom sumou 75 € mesačne, u všetkých počnúc dňom vydania rozhodnutia vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám matky. Súd prvej inštancie určil, že neodkladné opatrenie bude trvať do právoplatného skončenia konania o úpravu rodičovských práv a povinností rodičov k ich maloletým deťom, vedeného na Okresnom súde Bratislava III pod sp.zn. 37P/209/2016 a vo zvyšku návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1944

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: