Sobota, 18. máj 2024 | meniny má Viola , zajtra Gertrúda
Predplatné
Sobota, 18. máj 2024 | meniny má Viola , zajtra Gertrúda
TlačPoštaZväčšiZmenši

Naliehavý právny záujem na určení a ďalšia právna zmena

najpravo.sk • 3.11. 2012, 17:07

Naliehavý právny záujem na určení nie je daný, ak sa právo, ktoré má byť ohrozené, alebo neisté, dotýka ďalšia právna zmena.

Rozhodujúci je preto stav daný v čase vyhlásenia rozsudku. Naopak, naliehavý právny záujem podľa § 80 písm. c/ O.s.p. je daný vtedy, ak existuje aktuálny stav objektívnej právnej neistoty medzi navrhovateľom a odporcom, ktorý je ohrozením navrhovateľovho právneho postavenia a ktorý nemožno iným právnym prostriedkom odstrániť.

(rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 Cdo 110/2009, zo dňa 25. mája 2010)

Z rozhodnutia:

Okresný súd Liptovský Mikuláš rozsudkom z 28. apríla 2008, č.k. 7 C 275/2005-284, určil, že odstúpenie žalovaných 1/ a 2/ z 23. júna 2003 a žalovaného 3/ z 24. júna 2003 od zmluvy o úprave záväzkových vzťahov z 5. apríla 2001 podľa čl. III. ods. 1 písm. b), ba), je neplatné. Žalovaných 1/ až 3/ zaviazal na náhradu trov konania žalobcu tak, že každému z nich uložil povinnosť zaplatiť 10.531,- Sk. Zmluvou o úprave záväzkových vzťahov z 5. apríla 2001 účastníci konania prejavili vôľu realizovať spoločný podnikateľský zámer, výstavbu rekreačno-rehabilitačnej zóny a využívanie geotermálneho vrtu v kat. úz. L.. Zmluvné strany ale neprejavili vôľu uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve podľa § 289 OZ, pretože táto by pre naplnenie ich podnikateľského zámeru nebola postačujúca. Bolo nesporné, že žalobca si v zmysle zmluvných dojednaní predmetnej zmluvy o úprave záväzkových vzťahov začal plniť povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy a má záujem na jej ďalšom plnení a realizácii dohodnutého podnikateľského zámeru. Odporcovia 1/ až 3/ ako vlastníci pozemkov v rozpore so zmluvou (čl. III. ods. 1 písm. b/, ba/) bez toho, aby predložili svoje pripomienky k výške nájomného za pozemky, na ktorých sa zámer mal realizovať, odstúpili od zmluvy.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2146

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: