Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
TlačPoštaZväčšiZmenši

Žiadosť o udelenie poverenia

najpravo.sk • 4.11. 2012, 10:38

Po podaní žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie súd preskúmava žiadosť o udelenie poverenia, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul z hľadiska ich súladu so zákonom. V súvislosti s tým najmä skúma, či návrh na vykonanie exekúcie má všetky náležitosti, či je k návrhu pripojený exekučný titul opatrený potvrdením (doložkou) o vykonateľnosti, či je exekučný titul materiálne vykonateľný, či sú oprávnený a povinný osobami uvedenými v exekučnom titule, či oprávnený v prípade, ak nie je totožný s osobou, ktorej bolo priznané právo exekučným titulom, alebo ak označil za povinného inú osobu, než ktorej bola uložená povinnosť v exekučnom titule, tvrdí v návrhu na vykonanie exekúcie prechod (prevod) práva alebo povinnosti a či na preukázanie svojho tvrdenia predkladá alebo navrhuje dôkaz, či oprávnený pripojil k exekučnému titulu listinu vydanú alebo overenú oprávneným orgánom, z ktorej je zjavné, že sa splnila podmienka alebo že oprávnený splnil, prípadne zabezpečil splnenie vzájomnej povinnosti, a ďalej či sú splnené všeobecné podmienky konania v zmysle § 103 O.s.p.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26. 8. 2010, sp. zn. 5 M Cdo 16/2009)

Z odôvodnenia:

Dňa 23. apríla 2008 podala obchodná spoločnosť Z. K. s.r.o. na exekútorskom úrade súdneho exekútora JUDr. V. K. návrh na vykonanie exekúcie vymožením sumy 10 627,-- Sk a jej príslušenstva na základe exekučného titulu - platobného výmeru z 24. mája 2005 č. 455/2005, vydaného správcom konkurznej podstaty úpadcu P. so sídlom v B.. V návrhu na vykonanie exekúcie Z. K. s.r.o. tiež uviedla, že pohľadávka z predmetného platobného výmeru jej bola postúpená pôvodným veriteľom zmluvou zo 7. júla 2005.

Podaním doručeným Okresnému súdu Nové Mesto nad Váhom (exekučný súd) 2. mája 2008 požiadal súdny exekútor o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1787

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: