TlačPoštaZväčšiZmenši

Prisvojenie plodov spoločnej veci jedným spoluvlastníkom

10.2. 2011, 21:18 |  najpravo.sk

Ťažba dreva na lesnom pozemku jeho vlastníkom (spoluvlastníkom) predstavuje požívanie úžitkov z tohoto pozemku. Záver, že sa plody spoločnej veci po oddelení stávajú vlastníctvom toho zo spoluvlastníkov, ktorý ich oddelil (pozberal, vyťažil), nemá oporu v žiadnom ustanovení občianskeho zákonníka ani iného právneho predpisu, a tak by sa tento spoluvlastník mohol stať jediným vlastníkom plodov len na základe dohody s ostatnými spoluvlastníkmi. V opačnom prípade zostávajú aj plody spoločnej veci v spoluvlastníctve vlastníkov materskej veci. Ak si jeden zo spoluvlastníkov bez dohody s ostatnými oddelené plody prisvojí, prípadne ich spotrebuje, jedná sa o majetkový prospech získaný na ich úkor plnením bez právneho dôvodu.

(Rozsudok Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 22 Cdo 509/2003)

Z odôvodnenia:

Podľa § 123 OZ je vlastník v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Občiansky zákonník pojmy „plody" a „úžitky" (používané aj v § 130 ods. 2 OZ) nijako bližšie nešpecifikuje, ani novšia judikatúra k tejto otázke neexistuje a keďže obidva pojmy používal už zákon č. 946/1811 ř. z. (všeobecný občiansky zákonník – ďalej len „OZO"), nie je dôvod odchýliť sa od výkladu príslušných ustanovení tohoto právneho predpisu (§ 330, § 405 OZO). Medzi tzv. plody prirodzené v širšom zmysle, teda výtvory veci, ktoré sa z nej podľa jej určenia získavajú (samozrejme pod podmienkou, že sa ich branie javí ako užívanie plodonosnej veci, nie ako porušovanie jej podstaty), boli zaraďované aj stromy lesa. Za plody v užšom zmysle, t. j. tie, ktoré sú výnosom veci v hospodárskom zmysle, sú určené k tomu, aby pri riadnom používaní materskej veci boli od nej oddeľované a ich ťaženie je v súlade s hospodárskou funkciou veci, potom boli považované okrem iného lesné stromy rúbané podľa hospodárskeho plánu (nie však stromy získané rúbaním „načierno" pri pustošení lesa).

Aj v súčasnosti je samozrejme vlastník lesného pozemku pri hospodárení s ním obmedzený predpismi verejného práva, ale aj tieto predpisy predpokladajú obnovu lesného porastu spojenú s ťažbou dreva, a teda ak vykonáva vlastník ťažbu v súlade s nimi, ide skutočne o požívanie plodov (úžitkov) v zmysle § 123 OZ. Na tom nič nemení fakt, že ťažbou spravidla dochádza k aspoň dočasnému znehodnoteniu lesného pozemku a mnohokrát aj ku zmene jeho funkčnosti, nakoľko je nutné brať do úvahy, že lesný pozemok je spravidla osadzovaný opäť v súlade s lesným hospodárskym plánom s predpokladom budúceho zrúbania. Právny záver odvolacieho súdu, že ťažba dreva, ktorú žalovaný na spornom pozemku v súlade s hospodárskym plánom vykonal, predstavuje požívanie úžitkov z tohoto pozemku, je teda správny.

Z hľadiska vlastníctva plodov (úžitkov) veci je potom významné rozlišovanie plodov oddelených a neoddelených. Plody neoddelené (stojace) neboli považované za veci samostatné, ale za súčasť materskej veci, takže v podstate nedochádzalo k nadobudnutiu vlastníctva, ale len k rozšíreniu pôvodného predmetu vlastníctva. Za vlastníka neoddelených plodov bol vždy pokladaný vlastník materskej veci. Po oddelení sa tieto plody stali samostatnými vecami a až vtedy bolo možné uvažovať o nadobudnutí vlastníctva. Zásadne síce platilo, že aj oddelené plody vlastnícky prináležia vlastníkovi materskej veci, avšak nebolo vylúčené, aby sa ich vlastníkom stal iný subjekt. Nadobudnutie vlastníctva takýmto subjektom však muselo mať právny dôvod: buď priamo v podobe ustanovenia právneho predpisu (napríklad poctivý držiteľ - § 330 OZO) alebo v prípade obligačného oprávnenia (nájomca na základe zmluvy). Pre daný prípad to znamená, že neobstojí názor žalovaného, že okamžikom vyťaženia dreva sa bez ďalšieho stal jeho výlučným vlastníkom. Záver, že sa plody spoločnej veci po oddelení stávajú vlastníctvom toho zo spoluvlastníkov, ktorý ich oddelil (pozberal, vyťažil), nemá oporu v žiadnom ustanovení občianskeho zákonníka ani iného právneho predpisu, a tak by sa tento spoluvlastník mohol stať jediným vlastníkom plodov len na základe dohody s ostatnými spoluvlastníkmi. V opačnom prípade zostávajú aj plody spoločnej veci v spoluvlastníctve vlastníkov materskej veci. Z toho potom vyplýva, že pokiaľ si jeden zo spoluvlastníkov bez dohody s ostatnými oddelené plody prisvojí, prípadne ich spotrebuje, jedná sa o majetkový prospech získaný na ich úkor plnením bez právneho dôvodu (§ 451 ods. 2 OZ) a takéto bezdôvodné obohatenie je povinný im podľa § 451 ods. 1 OZ vydať.

Ak teda súdy obidvoch stupňov vychádzali z toho, že pokiaľ žalovaný vyťažil menej dreva, než zodpovedalo jeho spoluvlastníckemu podielu, prípadne podielu jeho sestry, nemohol sa na úkor žalobkyne bezdôvodne obohatiť, či sa tak stalo s jej súhlasom alebo nie, spočíva ich rozhodnutie na nesprávnom právnom posúdení veci napriek tomu, že otázku povahy vyťaženého dreva ako plodov (úžitkov) lesného pozemku vyriešili správne. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1177
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Strata účinnosti úpravy obsiahnutej v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

Úprava obsiahnutá v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu stratí účinnosť právoplatnosťou výrokov týkajúcich sa ...

Preposielanie vyjadrenia k dovolaniu dovolateľovi

Právam sporovej strany na kontradiktórne konanie a rovnosť v konaní koreluje povinnosť súdu zabezpečiť ich uplatnenie okrem iného aj ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

SaS a OĽaNO: Koalícia nie je dohodnutá na mene generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/koalicia-nie-je-dohodnuta-na-mene-gene/471272-clanok.html

Baránik považuje naznačovanie účelovosti novely za neoprávnené.

Šikuta chce pre sudcov Najvyšieho súdu viac asistentovhttps://www.teraz.sk/slovensko/sikuta-chce-pre-sudcov-viac-asistentov/471253-clanok.html

Kancelárie by sa nemali dostávať za trest alebo odmenu, tvrdí predseda NS SR Ján Šikuta.

Vyšetrovanie trestných činov trvá dlho, trvdí Aliancia Fair-playhttps://www.teraz.sk/slovensko/vysetrovanie-trestnych-cinov-trva-zb/471150-clanok.html

Aliancia Fair-play upozorňuje na prieťahy pri vyšetrovaní trestných činov.

GP SR zaznamenala nárast počtu trestných konaní domáceho násiliahttps://www.teraz.sk/slovensko/gp-sr-zaznamenala-narast-poctu-trestn/471091-clanok.html

Za štyri mesiace tohto roka sa počet trestných konaní oproti minulému roku za rovnaké obdobie ...

Trnku disciplinárne stíhajú pre video s Kočnerom aj pre prepustenie Majskéhohttps://www.webnoviny.sk/trnku-disciplinarne-stihaju-pre-video-s-kocnerom-aj-pre-prepustenie-majskeho/

Video s podnikateľom Marianom K. ako aj prepustenie podnikateľa Jozefa Majského z väzby sú ...

Generálna prokuratúra funguje ako veľmi uzavretý orgán a jej transparentnosť je biedna, tvrdí TIShttps://www.webnoviny.sk/generalna-prokuratura-funguje-ako-velmi-uzavrety-organ-a-jej-transparentnost-je-biedna-konstatuje-tis/

Transparentnosť Generálnej prokuratúry SR je biedna, o jej činnosti je veľmi málo ...

Nové časopisy

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: