Streda, 22. máj 2024 | meniny má Júlia, Juliana , zajtra Želmíra
Predplatné
Streda, 22. máj 2024 | meniny má Júlia, Juliana , zajtra Želmíra
TlačPoštaZväčšiZmenši

Ochrana spoluvlastníctva

najpravo.sk • 2.11. 2012, 16:34

Z charakteru podielu ako výrazu vlastníctva k spoločnej veci vychodí, že spoluvlastník musí mať možnosť, aby aj samostatne čelil protiprávnym zásahom do práv a povinností plynúcich zo spoluvlastníckeho vzťahu. Je preto aj sám legitimovaný na podanie negatórnej žaloby (žaloby vlastníka na odvrátenie protiprávnych zásahov do jeho spoluvlastníctva zo strany tretích osôb).

Uplatnenie práva žalobcu domáhať sa negatórnou žalobou súdnej ochrany svojho spoluvlastníctva nemožno zamieňať s hospodárením so spoločnou vecou (§ 139 ods. 2 OZ). Realizácia tohto práva žalobcu (vyplývajúceho z práva k jeho spoluvlastníckemu podielu - § 137 ods. 1 OZ) nie je podmienená dohodou žalobcu s ostatnými spoluvlastníkmi (ich súhlasom s takýmto postupom).  

(rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1 Cdo 69/2006)

Z odôvodnenia:

Okresný súd v T. rozsudkom z 31. januára 2005, č. k. 7 C 686/02-46 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca ako podielový spoluvlastník s podielom 8/16 domáhal proti žalovaným ako tretím osobám, ochrany svojho spoluvlastníckeho práva k pozemku parc. č. 1499 v k. ú. K., zapísaného na LV č. 437. Žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť žalovaným náhradu trov konania v sume 6 146 Sk. Vychádzal z právneho názoru, že ide o žalobu predčasnú, zistiac, že medzi spoluvlastníkmi tohto pozemku (tými okrem žalobcu sú Z. M. s podielom 5/16, ďalej O. K., M. F. a V. M. - každý s podielom 1/16) nedošlo k dohode o jeho užívaní, avšak keďže spoluvlastníčky Z. M. a O. K. vyslovili súhlas s užívaním tohto pozemku žalovanou v druhom rade, musia mať možnosť podľa § 139 ods. 3 Občianskeho zákonníka (ďalej aj „OZ") obrátiť sa na súd.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2349

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: