TlačPoštaZväčšiZmenši

Vlastníctvo originálov obrazov namaľovaných jedným z manželov

22.2. 2011, 21:23 |  najpravo.sk

Originály obrazov, ktoré ich tvorca ešte nepreviedol na niekoho iného, sú v jeho výlučnom osobnom vlastníctve a nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Pokiaľ ich teda autor počas svojho života napr. nepreviedol za odplatu, patrili len poručiteľovi; možno tu iba brať do úvahy to, čo prípadne poručiteľ vynaložil na ich vytvorenie zo spoločného majetku manželov.

(rozhodnutie Najvyššieho súdu SR zo dňa 25. 2. 1982, sp. zn. 1 Cz 207/81, R 30/1984) 

Z odôvodnenia:

Poručiteľ K.F. zomrel 16. 1. 1980 bez zanechania závetu. Ako dedičia zo zákona prichádzali do úvahy manželka poručiteľa a tri dospelé deti poručiteľa z jeho prvého manželstva, ktorí dedičstvo neodmietli.

Štátne notárstvo v Prešove pri zisťovaní majetku patriaceho do dedičstva určilo, že originály obrazov, pohladávka za obrazy v Slovenskom fonde výtvarných umení v B., ďalej vklady vedené na účte manželky poručiteľa a na účte jeho syna K.F., ako aj osobné auto a všetky hnuteľnosti nachádzajúce sa v byte (podľa súpisu), patrili do bezpodielového spoluvlastníctva a že z toho do dedičstva patrí polovica ako majetok po poručiteľovi. Potom štátne notárstvo vychádzajúc zo súpisu a z odhadu hodnoty vecí patriacich do dedičstva určilo podľa ustanovenia § 37 ods. 1 Not. por. všeobecnú cenu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva tak, že aktíva určilo sumou 131 215,90 Kčs, pasíva sumou 12 462,80 Kčs a čistú hodnotu dedičstva sumou 118 753,10 Kčs. Dedičia uzavreli o vyporiadaní dohodu, ktorú štátne notárstvo schválilo.

Najvyšší súd SSR rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, tak, že uvedenými rozhodnutiami štátneho notárstva bol porušený zákon.

Vzťahy vznikajúce z vytvorenia a spoločenského uplatnenia literárnych, vedeckých a umeleckých diel, ako aj vzťahy z objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov upravujú osobitné zákony (§ 17 O. z.).

Obsah autorského práva upravuje ustanovenie § 12 Autorského zákona (zákona č. 35/1965 Zb.). Podľa neho autor má právo: a) na ochranu svojho autorstva, najmä na nedotknuteľnosť svojho diela, b) s dielom nakladať, najmä rozhodnúť o jeho uverejnení a dávať privolenie na jeho použitie, c) na odmenu za tvorivú prácu. Právo na ochranu autorstva je neprevoditeľné. Autorské právo prechádza na dedičov (§ 29 ods. 1 Autorského zákona).

Poručiteľ bol maliarom a vytvoril obrazy, ktoré neboli všetky predané. Štátne notárstvo tieto obrazy, ktoré po ňom zostali, považovalo za majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva, dalo ich ohodnotiť a polovicu z celkovej hodnoty pojalo do dedičstva, zatiaľ čo druhú polovicu považovalo za majetok patriaci poručiteľovej manželke ako podiel zo spoločného majetku.

Takýto postup štátneho notárstva je v rozpore so zásadami uvedenej právnej úpravy autorských práv.

Do majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve nepatria majetkové nároky z práva autorského do dňa zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva ešte nerealizované, ale iba odmeny a náhrady, ktoré v čase trvania manželstva boli už vyplatené (porov. rozhodnutie uverejnené pod č. 57/1962 Zbierky rozhodnutí a oznámení súdov ČSSR, ako aj č. 34/1976 Zbierky súdnych rozhodnutí a stanovísk, str. 515).

Preto aj v danom prípade nemožno považovať obrazy ich tvorcom ešte neprevedené na niekoho iného za majetok patriaci do spoločného majetku manželov. Pokiaľ obrazy poručiteľa neboli napr. speňažené, tvorilo výlučné vlastníctvo autora a patrili (po odpočítaní toho, čo poručiteľ na ne vynaložil zo spoločného majetku) len jemu. Po jeho smrti prešli podľa ustanovenia § 29 Autorského zákona na dedičov autora.

Pretože štátne notárstvo pri súpise majetku patriaceho do dedičstva v tomto zmysle nepostupovalo, malo to za následok nielen nesprávne rozhodnutie o určení všeobecnej ceny majetku patriaceho do dedičstva, ale aj naň nadväzujúce rozhodnutie o schválení dedičskej dohody a rozhodnutie o potvrdení nadobudnutia dedičstva. V dôsledku toho štátne notárstvo porušilo zákon v ustanoveniach § 4 ods. 1 a 2, § 34, § 35, § 37 ods. 1 a § 39 ods. 2 Not. por. i § 17 O. z. v súvislosti s ustanovením § 473 ods. 1 O. z. a s ustanoveniami § 12 a § 29 Autorského zákona (zákona č. 35/1965 Zb.).

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1155
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ústavný súd nepozastavil pravidlá pre voľbu generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/us-nepozastavil-nove-pravidla-pre-vo/501932-clanok.html

Opozičná strana Smer-SD aj Generálna prokuratúra napadli na Ústavnom súde novelu ako ...

Susko má pochybnosti, či reforma justície nezasiahne do deľby mocihttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-bsusko-hovori-o-pochybnosti-ci/501922-clanok.html

Vo volebnom období 2012 až 2016 podľa Suska prijali zákon, ktorý riešil majetkové pomery ...

Prezidentka: Sankcia nie je dobrovoľnosťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566323-prezidentka-sankcia-nie-je-dobrovolnost/

Prezidentka Zuzana Čaputová je naďalej za dobrovoľné plošné testovanie.

Zákon o hospodárskej súťaži nahradí pojem podnikateľ slovom podnikhttps://www.teraz.sk/slovensko/pmu-zakon-o-hospodarskej-sutazi-b/501675-clanok.html

Pojem podnikateľa podľa návrhu zákona už nebude naviazaný na právnu subjektivitu, ale v ...

Potratová legislatíva sa nezmení, plénum odmietlo Záborskej noveluhttps://www.teraz.sk/slovensko/potratova-legislativa-sa-nezmeni-pl/501691-clanok.html

Oblasť potratov sa novelizovať nebude.

ADVOKÁTI: Kvôli pandémii treba zvážiť nevyhnutnosť konania pojednávaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sak-v-dosledku-pandemie-ziada-zvaz/501668-clanok.html

Slovenská advokátska komora (SAK) žiada v dôsledku pandemickej situácie zvážiť nevyhnutnosť ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: