Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
TlačPoštaZväčšiZmenši

Výška odmeny advokáta v konaní o určenie neúčinnosti právneho úkonu

najpravo.sk • 2.11. 2012, 15:52

V preskúmavanej veci podal navrhovateľ návrh na určenie neúčinnosti právneho úkonu. Hodnotu predmetu navrhovateľom požadovaného určenia nemožno vyjadriť v peniazoch. I keby bolo podanie tohto návrhu jedným z viacerých procesných prostriedkov, ktorými navrhovateľ sleduje dosiahnutie takého konečného cieľa, ktorý je vyjadriteľný v peniazoch (t.j. i keby navrhovateľovi v konečnom dôsledku išlo o vymoženie 1 333 333 Sk), nemožno prehliadať, že návrhom na určenie neúčinnosti právneho úkonu sa má (a môže) iba odstrániť existujúca právna neistota v otázke týkajúcej sa jednej stránky právneho úkonu (v otázke jeho účinnosti alebo neúčinnosti); podaným návrhom navrhovateľa sa teda nemá (a ani nemôže) priamo priznať právo, hodnota ktorého je vyjadriteľná v peniazoch.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 21. 10. 2010, sp. zn. 3 M Cdo 9/2009)

Z odôvodnenia:

 

Okresný súd Bratislava II uznesením z 30. júna 2008 č.k. 15 C 253/2006-68 zastavil konanie, lebo navrhovateľ vzal späť návrh, ktorým sa domáhal určenia neúčinnosti právneho úkonu. Rozhodol tiež, že navrhovateľovi sa vracia krátený súdny poplatok za návrh vo výške 2 800 Sk. Navrhovateľovi podľa § 146 ods. 2 O.s.p. uložil povinnosť zaplatiť odporkyni náhradu trov konania 4 205 Sk na účet advokáta JUDr. O. B.. Pri výpočte vychádzal z toho, že celkové trovy konania vo výške 4 205 Sk pozostávajú z trov právneho zastúpenia odporkyne advokátom za dva úkony právnej služby po 1 371 Sk (a/ prevzatie a príprava zastúpenia dňa 10. januára 2007 a b/ písomné vyjadrenie k návrhu zo 16. januára 2007), ďalej za jeden úkon – účasť advokáta na pojednávaní odročenom 31. januára 2007 bez prejednania veci vo výške 1/4 odmeny (t.j. 343 Sk), 19 % DPH z odmeny 3 085 Sk (t.j. 586 Sk) a napokon režijného paušálu 3 x po 178 Sk [§ 149 ods. 1, § 151 ods. 1 a 4 O.s.p. v spojení s § 11 ods. 1, § 14 ods. 1 písm. a/, c/, d/, § 14 ods. 4, § 16 ods. 3, § 18 ods. 3 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len „vyhláška“)].

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2646

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: