Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
Predplatné
Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

352/2002 Z. z.

najpravo.sk • 3.1. 2021, 17:06

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

 

A. Všeobecná časť

 

Zákonom č. 280/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov sa, okrem iných právnych úprav, s účinnosťou od 1. januára 2021 vytvorili právne podmienky na nový  jednotný systém zberu údajov o sociálnych službách v rámci informačného systému sociálnych služieb,  ktorého správcom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a to ako súčasti informačného systému verejnej správy, čím sa vytvorili aj predpoklady pre zefektívnenie systému poskytovania finančnej podpory poskytovateľom sociálnych služieb z verejných prostriedkov.

 

Návrhom sa navrhuje odložiť účinnosť tohto zákona v častiach upravujúcich informačný systém sociálnych služieb z 1. januára 2021 na 1. január 2022. V nadväznosti na to je potrebné upraviť aj príslušné prechodné ustanovenia upravujúce prechod na informačný systém pri jeho účinnosti od 1. januára 2022.

 

Dôvodom je skutočnosť, že vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení na roky 2020 až 2024 zaviazala pripraviť nový zákon o sociálnych službách, pričom je pravdepodobné, že novým zákonom prijaté legislatívne úpravy najmä v oblasti posudzovania odkázanosti na pomoc a financovania pomoci pre odkázanú osobu, budú mať vplyv aj na obsah a štruktúru jednotlivých evidencií, ktoré majú byť vedené v informačnom systéme.

 

Zároveň Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky pripravuje zásadné zmeny vo fungovaní štátnych informačných systémov a preto je nevyhnutné účinnosť informačného systému odsunúť za účelom prehodnotenia jeho obsahu s prihliadnutím na zámery vychádzajúce z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020-2024, ako aj za účelom prípadného získania výhodnejších cenových ponúk pre štát pre zákazku na tvorbu tohto informačného systému.

 

Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu, na služby verejnej správy pre občana a na manželstvo, rodičovstvo a na rodinu.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie

 

B. Osobitná časť

 

K čl. I

 

Navrhuje sa odložiť účinnosť zákona č. 280/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov v častiach upravujúcich informačný systém sociálnych služieb z 1. januára 2021 na 1. január 2022.

Dôvodom je skutočnosť, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pripravuje zásadné zmeny vo fungovaní štátnych informačných systémov, a preto je nevyhnutné účinnosť informačného systému odsunúť za účelom prehodnotenia jeho obsahu s prihliadnutím na zámery v oblasti sociálnych služieb vychádzajúce z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024, ako aj za účelom prípadného získania výhodnejších cenových ponúk pre štát pre zákazku na tvorbu tohto informačného systému.

V nadväznosti na to je potrebné upraviť aj príslušné prechodné ustanovenia upravujúce prechod na informačný systém pri jeho účinnosti od 1. januára 2022.

K Čl. II

Navrhuje sa, aby predložený návrh zákona nadobudol účinnosť 31. decembra 2020 tak, aby bol zabezpečený odklad účinnosti zákona v jeho dotknutej časti, ktorá mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2021 až 1. januára 2022.

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 315

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: