Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
Predplatné
Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
TlačPoštaZväčšiZmenši

88/2019 Z. z.

najpravo.sk • 14.5. 2019, 18:08

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

Návrh na zrušenie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov sa predkladá ako reakcia na predbežné opatrenie prijaté zo strany Európskej komisie na pozastavenie uplatňovania tohto zákona.

Komisia nespochybňuje právo Slovenskej republiky zaviesť daň uplatniteľnú na sektor maloobchodného predajapotravín.Podľa práva EÚ majú členské štáty právomoc rozhodovať o svojich systémoch zdaňovania. Členskéštáty EÚ však musia takisto zabezpečiť súlad svojich daňových systémov s pravidlami EÚ. Pri stanovovanídaňovej povinnosti by predovšetkým nemalo dochádzať k poskytovaniu štátnej pomoci, pokiaľ daná pomoc nie jev súlade s pravidlami EÚ.

 

Keďže Európska komisia má údajné pochybnosti o súlade tejto štátnej pomoci s pravidlami EÚ, prijala predbežné opatrenie o pozastavení uplatňovania tohto zákona.Zo strany Európskej komisie sa jedná  o neštandardné opatrenie, ktoré bolo aplikované v histórii EÚ menej ako 10-krát.

Vzhľadom na skutočnosť, že vyšetrovanie Európskej komisie nie je časovo obmedzené, navrhovatelia sa rozhodli pristúpiť k riešeniu vzniknutej situácie zrušením zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov, čím sa otvorí možnosť hľadať iný, rýchlejší a efektívnejší mechanizmus adresnej  pomoci slovenským poľnohospodárom a potravinárom. Zrušením zákona zanikne dôvod pre pokračovanie konania zo strany Európskej komisie.

 

Predkladanýnávrhzákonamá negatívnyvplyvnarozpočetverejnejsprávy,nemá vplyv napodnikateľsképrostrediea nemásociálnevplyvy,vplyvynaživotné prostredie, a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana.

 

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky,ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskejrepubliky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodným idokumentmi,ktorý mi je Slovenská republika viazaná. Návrh  zákona je v súlade s právom Európskej únie.

 

 

B.     Osobitná časť

 

K čl. I

 

Navrhuje sa zrušenie čl. I zákona č. 385/2018 Z. z.  o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 

K čl. II

 

K 1. Bodu

Navrhuje sa vypustenie ustanovenia § 17 ods. 19 písm. k) zo zákona o dani z príjmov, podľa ktorého sa osobitný odvod obchodných reťazcov  u daňovníka po zaplatení stáva súčasťou daňového základu.

 

K 2. Bodu

Dopĺňané prechodné ustanovenie v súvislosti s úpravou 1. bodu zabezpečuje, aby osobitný odvod obchodných reťazcov, ktorý bol zaplatený pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa stal súčasťou základu dane daňovníka.

 

K čl. III

 

Ustanovuje sa termín nadobudnutia účinnosti návrhu zákona dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 609
PoUtStŠtPiSoNe
: