Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
Predplatné
Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
TlačPoštaZväčšiZmenši

466/2019 Z. z.

najpravo.sk • 30.12. 2019, 18:37

Dôvodová správa

 

A. Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, sa predkladá s cieľom spravodlivejšie vypočítavať dôchodky ľuďom, ktorí sú alebo boli sporiteľmi v II. pilieri. Kvôli nesprávne nastavenému vzorcu sa im totiž priznávajú nižšie dôchodky, ako by im mali patriť. Sporiteľ, ktorý zarábal počas kariéry priemernú mzdu a odpracoval 42 rokov, je tak pri výpočte dôchodku ukrátený o približne 13 eur mesačne, teda viac ako 150 eur ročne.

Spôsobené je to tým, že pri výpočte dôchodku sa nezohľadňujú odvody do rezervného fondu solidarity (RFS), ktoré v praxi slúžili na vykrytie deficitu základného fondu starobného poistenia (teda predovšetkým na výplatu starobných dôchodkov a predčasných starobných dôchodkov). Vzhľadom na uvedené sa navrhuje upraviť výšku tohto krátenia a zohľadniť pri určení starobného dôchodku pre poistenca, ktorý je alebo bol sporiteľom podľa zákona č. 43/2004 Z. z., celé poistné zaplatené do RFS.

V záujme zabezpečenia jednotnej právnej úpravy sa navrhované zmeny týkajú v rovnakom rozsahu aj poistencov štátu a SZČO, a to bez ohľadu na odlišnú percentuálnu sadzbu poistného, ktoré do RFS platia (2 % štát za poistencov štátu), resp. platili (v prípade SZČO v období od 1. apríla 2009 do 31. decembra 2010 v záujme  zmiernenia dopadov finančnej a hospodárskej krízy), a to predovšetkým s prihliadnutím na dôvody, ktoré výšku tejto sadzby ovplyvnili.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade aj s právom Európskej únie.

B. Osobitná časť

 

 K Čl. I bodu 1

 

Ustanovuje sa nový pomer krátenia starobného dôchodku poistenca, ktorý je alebo bol sporiteľom, za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Nová právna úprava zohľadňuje pre účely krátenia aj odvody do rezervného fondu solidarity a predstavuje tak spravodlivejší výpočet dôchodku v pomere ku zníženiu odvodov do systému sociálneho poistenia z dôvodu účasti na starobnom dôchodkovom sporení.

K Čl. I  bodu 2

 

Ustanovuje sa, že suma starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý je sporiteľom alebo bol sporiteľom, znížená za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení podľa zákona účinného do 31.12.2019 sa novo určí tým poistencom, ktorým sa dôchodok vypláca, aj po tomto dátume. Zároveň sa ustanovuje lehota, v ktorej Sociálna poisťovňa rozhodne o novej sume dôchodku do 30.6.2020.

K Čl. II

Navrhuje sa, aby tento zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2020.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 579

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: