TlačPoštaZväčšiZmenši

6/2011 Z. z.

15.2. 2011, 23:09 |  Edmund Horváth

Dôvodová správa k zákonu č. 6/2011 Z. z.

Všeobecná časť

Predmetom navrhovanej právnej úpravy je zavedenie povinnosti zverejňovania záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác uchovávaných v centrálnom registri záverečných, rigoróznych a habilitačných prác spôsobom umožňujúcim hromadný prístup k informáciám. Vláda SR sa vo svojom Programovom vyhlásení zaviazala presadzovať maximálnu transparentnosť činnosti verejných orgánov a inštitúcií, aby princíp „čo nie je tajné, je verejné", s ktorým bol v roku 2001 prijímaný zákon o slobodnom prístupe k informáciám, bol reálne napĺňaný. Za univerzálne nástroje na zníženie priestoru pre korupciu vláda SR pritom považuje predovšetkým „transparentnosť rozhodovacích procesov umožňujúcu verejnú kontrolu (prístup k informáciám, zverejňovanie informácií)". Táto priorita sa viaže aj na cieľ zabezpečenia vyššej kvality vysokoškolského vzdelávania a s tým spojený záväzok „aktívne vystupovať proti podvodom a nešvárom, ktoré sa v slovenskom vysokom školstve zakorenili nielen na úrovni jednotlivcov, ale celých inštitúcií". Plánovaným opatrením pre naplnenie tejto priority je „vytvorenie mechanizmu na odobratie podvodne získaných vysokoškolských a vedecko-pedagogických titulov, ktorý bude riešiť individuálne aj systémové zlyhania".

V zmysle týchto záväzkov je preto základným cieľom navrhovanej právnej úpravy vytvoriť zákonné predpoklady na:

- zníženie pravdepodobnosti plagiátorstva a podvodov pri získavaní vysokoškolských a vedecko-pedagogických titulov

- zvýšenie porovnateľnosti kvality a konkurencieschopnosti vysokých škôl

- lepšie rozhodovanie budúcich študentov a pedagógov vysokých škôl pri výbere vysokej školy

Navrhovaná právna úprava prispeje k naplneniu týchto cieľov tým, že umožní:

- verejnosti podieľať sa na odhalení plagiátorstva a podvodov pri získavaní vysokoškolských a vedecko-pedagogických titulov

- verejnosti a nezávislým odborníkom vyhodnocovať kvalitu záverečných prác ako aj prác potrebných pre získanie vedecko-pedagogického titulu

- budúcim študentom a pedagógom vysokých škôl pri výbere vysokej školy osobne posúdiť úroveň jedného z najdôležitejších výstupov práce študenta či pedagóga

Tento návrh nebude mať dôsledky pre verejné financie, keďže už podľa súčasného legislatívneho stavu existuje centrálny register záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý jednotlivé vysoké školy napĺňajú uvedenými prácami.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právnom Európskej únie.

Predkladaný návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie, nevyvoláva sociálne vplyvy, ani vplyvy na životné prostredie a má pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti.

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Dopĺňa sa požiadavka písomného súhlasu študenta so zverejnením a sprístupnením jeho práce ako podmienka pripustenia k obhajobe záverečnej práce alebo rigoróznej práce. Podmienka sa stanovuje bez nároku na odmenu a s výnimkou prípadov, ak bola záverečná alebo rigorózna práca (alebo jej časť) pred zaslaním do registra vydaná v rámci periodickej publikácie alebo ako neperiodická publikácia, ako sa uvádza v §63, ods. 11.

K bodu 2

Ruší sa obmedzenie na prístup k údajom v centrálnom registri záverečných, rigoróznych a habilitačných prác len na osobitne poverených zamestnancov ministerstva, vysokej školy a právnickej osoby poverenej prevádzkovaním centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, v súlade s požiadavkami verejného sprístupnenia prác.

K bodu 3

Zavádza sa povinnosť zverejňovania záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác uchovávaných v centrálnom registri záverečných, rigoróznych a habilitačných prác spôsobom umožňujúcim hromadný prístup k informáciám, v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Formou zverejnenia prác je ich sprístupnenie na internete. Návrh úpravy zohľadňuje Zákon č. 618/2003 Z.z. (autorský zákon) požiadavkou písomného súhlasu autora so zverejnením práce bez nároku na odmenu. V ohľade na ten istý zákon sa zavádza povinnosť sprístupňovať práce použitím takých technologických opatrení, ktoré zabránia verejnosti rozmnožovať túto prácu. Návrh úpravy zároveň zavádza výnimku pre prípady, ak bola záverečná, rigorózna alebo habilitačná práca (alebo jej časť) pred zaslaním do registra vydaná v rámci periodickej publikácie alebo ako neperiodická publikácia, v súvislosti s čím sa zavádza povinnosť vysokej školy preukazovať prevádzkovateľovi registra čestné vyhlásenie autora, uvádzajúce detaily publikácie.

K bodu 4

Zavádza sa povinnosť ministerstva všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoviť formát výmeny údajov a vzory dokumentácie súvisiacej s vydávaním písomného súhlasu uchádzačov ako prílohu záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce.

K bodu 5

Dopĺňa sa požiadavka písomného súhlasu uchádzača so zverejnením a sprístupnením habilitačnej práce verejnosti na dobu jej úschovy a bez nároku na odmenu ako podmienka úspešného absolvovania habilitačného konania na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent".

K bodu 6

Dopĺňa sa požiadavka písomného súhlasu uchádzača so zverejnením a sprístupnením habilitačnej práce verejnosti na dobu jej úschovy a bez nároku na odmenu ako podmienka úspešného absolvovania habilitačného konania na získanie umelecko-pedagogického titulu „docent".

K čl. II

Účinnosť zákona sa navrhuje dňom 1. mája 2011, aby sa umožnila technologická príprava na naplnenie zákona. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1399
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

O sporných zákonoch rozhodne prezidentka Zuzana Čaputová, uviedol ústavný právnik Marián Gibahttps://www.webnoviny.sk/o-spornych-zakonoch-rozhodne-prezidentka-zuzana-caputova-uviedol-ustavny-pravnik-marian-giba/

Ak Národná rada SR (NR SR) schváli sporné zákony o 13. dôchodkoch, zrušení diaľničných ...

Pravidla práce na dohodu se mají do pár let změnit, úpravy čeká i podoba rodičovskéhttps://www.lidovky.cz/domov/pravidla-prace-na-dohodu-se-maji-do-par-let-zmenit-upravy-ceka-i-podoba-rodicovske.A200222_093528_ln_domov_ele

Pravidla práce na dohodu by se měla v Česku nejpozději od srpna 2022 změnit, a to podle ...

Každý třetí muž v Česku čelil týrání. Nový zákon by jim mohl vytvořit azylhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/tyrani-domaci-nasili-muzi-zeny-pomoc-novy-zakon.A200218_101628_domaci_rko

Oběti domácího násilí nejsou jenom ženy.

Prehľad zmien vo volebných zákonochhttps://www.teraz.sk/slovensko/prehlad-zmien-vo-volebnych-zakonoch/447758-clanok.html

Na prvých voľbách do NR SR sa zúčastnilo 75,65 percent voličov, odovzdali dokopy 2.875.458 ...

Sadzobník pokút 2020: Toto sú najvyššie pokuty za bežné priestupky za volantomhttps://www.cas.sk/clanok/947268/sadzobnik-pokut-2020-toto-su-najvyssie-pokuty-za-bezne-priestupky-za-volantom/

Výška pokút ostáva zachovaná pre aktuálny rok v rovnakej výške ako v rokoch 2019 a 2018.

Šéf ústavného súdu Fiačan preverí informácie o Mamojkovi, o disciplinárke ešte nerozhodolhttps://www.webnoviny.sk/sef-ustavneho-sudu-fiacan-preveri-informacie-o-mamojkovi-o-disciplinarnom-stihani-este-nerozhodol/

Šéf Ústavného súdu SR Ivan Fiačan preverí všetky informácie o sudcovi Mojmírovi Mamojkovi.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: