TlačPoštaZväčšiZmenši

335/2011 Z. z.

27.10. 2011, 14:30 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Návrh zákona o tabakových výrobkoch predkladá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako iniciatívny návrh.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pripravilo uvedený návrh zákona, ktorým sa vyčleňujú tabakové výrobky zo zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov najmä vzhľadom na to, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) v platnom znení, nezahŕňa tabakové výrobky medzi potraviny.

Predložený návrh zákona upravuje požiadavky na výrobu tabakových výrobkov, ich umiestňovanie na trh, označovanie, ako aj organizáciu úradnej kontroly tabakových výrobkov.

Prijatie navrhovaného zákona bude mať pozitívny dopad na rozpočet verejnej správy a nebude mať negatívny dopad na rozpočty vyšších územných celkov, rozpočty obcí, zamestnanosť, na životné prostredie , podnikateľské prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

OSOBITNÁ ČASŤ

K § 1

Predmet úpravy.

K § 2

Vymedzuje pojmy.

K § 3

Vymedzuje sa pojem prevádzkovateľ a ustanovuje sa mu povinnosť registrovať prevádzkareň v ktorej sa vykonáva výroba tabakových výrobkov na akomkoľvek stupni výroby. Na základe registrácie vydá ministerstvo prevádzkovateľovi osvedčenie na výrobu tabakových výrobkov

Ustanovuje sa kompetencia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky viesť aktuálny zoznam registrovaných prevádzkarní.

K § 4

Upravuje požiadavky na výrobcu tabakových výrobkov, ktoré musí splniť pri výrobe tabakových výrobkov, najmä používať len stanovené suroviny a zložky, vhodné technologické zariadenia či overovať kvalitu tabakových výrobkov aby zodpovedali požiadavkám tohto zákona.

K § 5

Ustanovujú dôvody ,pri ktorých je osoba ktorá umiestňuje tabakové výrobky na trh povinná bezodkladne vyradiť z trhu tabakové výrobky.

K § 6

Ustanovuje povinnosť pre osobu ktorá balí tabakové výrobky pri ich výrobe alebo ich umiestňovaní na trh používať len určené obaly a obalové materiály.

K § 7

Ustanovuje sa povinnosť označovať v kodifikovanej podobe štátneho jazyka každé spotrebiteľské balenie tabakového výrobku vymedzenými údajmi.

K § 8

Ustanovuje povinnosti pre osobu ktorá skladuje tabakové výrobky a zložky na ich výrobu, pričom musí dodržiavať aj ďalšie podmienky ustanovené prevádzkovateľom.

K § 9

Ustanovuje povinnosti pre osobu ktorá prepravuje tabakové výrobky a zložky na ich výrobu.

K § 10

Ustanovuje zodpovednosť a povinnosti pre osobu, ktorá predáva tabakové výrobky.

K § 11

Vymedzujú sa orgány štátnej správy vo veciach úradnej kontroly tabakových výrobkov, ich kompetencie a jednotlivé opatrenia ktoré môžu prijať v rámci svojej pôsobnosti na základe zistení pri výkone úradnej kontroly tabakových výrobkov. Ustanovuje sa oprávnenie prevádzkovateľa byť prítomný počas výkonu kontroly, vyjadrovať sa k priebehu kontroly a podať námietky voči uloženému opatreniu ak s ním nesúhlasí.

K § 12

Ustanovujú sa oprávnenia zamestnancov orgánu úradnej kontroly, pri výkone úradnej kontroly ohľadne odberu vzoriek tabakových výrobkov na analýzy a hodnotenia. Ustanovujú sa povinnosti a oprávnenia zamestnanca orgánu úradnej kontroly pri výkone úradnej kontroly tabakových výrobkov.

K§ 13

Ustanovuje sa skutková podstata správnych deliktov a sankcie.

K § 14

Ustanovuje sa pôsobnosť správneho poriadku na konanie podľa tohto zákona.

K § 15

Splnomocňovacie ustanovenie na vydanie nariadenia vlády Slovenskej republiky.

K § 16

Prechodné ustanovenie o platnosti registrácie, vytvára sa priestor jedného roku na preregistrovanie prevádzkovateľov podľa tohto zákona.

K § 17

Zrušuje sa doteraz platný výnos Potravinového kódexu, ktorý upravoval technické parametre tabakových výrobkov.

K § 18

Uvádza sa súlad s predpisom Európskej únie ,nakoľko sa jedná aj o technický predpis.

K § 19

Navrhuje sa dátum účinnosti.

Bratislava 8. júna 2011

Iveta R a d i č o v á, v. r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Zsolt S i m o n, v. r.

minister pôdohospodárstva,

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 514
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Nezhody pri hospodárení so spoločnou vecou, petit žaloby podielového spoluvlastníka (§ 139 ods. 2 OZ)

Žalobou podielového spoluvlastníka podanou podľa druhej vety ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemožno nahrádzať prejav vôle ...

Nebezpečné prenasledovanie, k znaku dlhodobosti (§ 360a TZ)

Zákonný znak „iného dlhodobo prenasleduje“ u prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 354 ods. 1 Trestného zákonníka (v SR § 360a ...

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Fico: Je šanca na to, aby boli zvolení zvyšní kandidáti na sudcov ÚShttp://www.teraz.sk/slovensko/fico-je-sanca-na-to-aby-boli-zvoleni/419633-clanok.html

Na zvolenie potrebného počtu kandidátov vyzval snemovňu aj predseda ÚS Ivan Fiačan.

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: