TlačPoštaZväčšiZmenši

Slovenská advokátska komora varuje pred dôsledkami zrušenia povinného členstva v komore

22.12. 2020, 17:13 |  najpravo.sk

Slovenská advokátska komora (ďalej SAK) zaslala v piatok 18.12. 2020 otvorený list štyrom ústavným činiteľom - predsedovi vlády Igorovi Matovičovi, podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi, ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej a ministrovi zahraničných vecí Ivanovi Korčokovi, v ktorom vyjadrila zásadný nesúhlas s navrhovaným opatrením na zrušenie povinného členstva v profesijných komorách. Toto opatrenie je navrhnuté v materiáli „Kilečko 2“ z dielne ministra hospodárstva.

Ako uviedol predseda SAK Viliam Karas: "Zmysel profesijných komôr ako inštitúcií regulujúcich niektoré povolania je dlhodobo overený a stáročia funkčný systém regulácie niektorých povolaní." Ďalej dodal, že ako právnické osoby zriadené štátom rozhodujú o právach a povinnostiach svojich členov, združujú fyzické alebo právnické osoby vykonávajúce podnikanie alebo povolanie v oblastiach, v ktorých je regulácia nevyhnutná.

Úlohou advokátskej komory je to, aby spotrebiteľ právnych služieb dostal kvalitnú službu od štátu nezávislého advokáta spĺňajúceho všetky požiadavky na svoje povolanie, ako aj dohľad nad výkonom tohto povolania a v prípade nutnosti aj postih advokáta, ktorý svoje povinnosti poruší. Všetky tieto úlohy Slovenská advokátska komora dlhodobo plní a to bez záťaže štátneho rozpočtu.

Je aj v záujme štátu, aby profesijné komory naďalej plnili svoje úlohy, čo je z pohľadu nákladov aj cieľov efektívnejšie, ak ide o prenesený výkon verejnej moci štátu na komory.

"Okrem iného, nezávislá advokátska komora je aj podľa kritérií Benátskej komisie jedným z prvkov právneho štátu, ktorým sa pomáha zachovávať základné právo ľudí na prístup k právnej pomoci," dodal predseda SAK Viliam Karas. Špecifickosť a výnimočnosť postavenia advokátov je daná tým, že často stojí pri klientovi aj proti štátu. Európsky súd pre ľudské práva zvýrazňuje nevyhnutnosť existencie nezávislej advokácie tým, že ju považuje za jeden z pilierov ochrany práva v demokratickej spoločnosti.

 


 

Text zaslaného listu :

„Vážený pán ....

súčasťou opatrení Ministerstva hospodárstva SR, ktoré boli predstavené dňa 10.12.2020 pod názvom „(Podnikateľské) kilečko 2“ je navrhnuté opatrenie smerujúce k zrušeniu povinného členstva v profesijných komorách.

Profesijné komory ako verejnoprávne inštitúcie zriadené štátom rozhodujú o právach a povinnostiach svojich členov. Profesijné komory združujú fyzické osoby alebo právnické osoby vykonávajúce podnikanie alebo povolanie v oblastiach, v ktorých je regulácia podnikania alebo povolania nevyhnutná.

Profesijná komora vykonáva alebo má vykonávať funkcie, ktoré by nemohla vykonávať ako dobrovoľné združenie a je v záujme štátu, aby tieto funkcie vykonávala. Výkon týchto funkcií je z hľadiska celkových nákladov a z hľadiska cieľov, ktoré sa sledujú, efektívnejšie vykonávaný prenesením výkonu verejnej moci na komory ako priamo zo strany štátu.

Opodstatnenosť povinného členstva je v týchto prípadoch daná tým, že komory vykonávajú dohľad nad dodržiavaním pravidiel výkonu podnikateľskej činnosti alebo výkonu povolania vo vzťahu k osobám, ktoré konajú vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Vydávanie licencií v týchto prípadoch je zárukou toho, že držiteľ licencie na výkon podnikateľskej činnosti alebo povolania je odborne spôsobilý a bezúhonný.

Ak by nebolo členstvo v profesijných komorách povinné, malo by to značné ekonomické následky, keďže bez povinného členstva a členských príspevkov by sa znížil rozpočet komôr potrebný na výkon jednotlivých povinností spojených s vydávaním licencie a dohľadom nad disciplinárnou zodpovednosťou pri výkone povolania. Komory by sa stali finančne závislé od štátu. Tým by sa zároveň značne narušila nezávislosť komory, ktorá je nevyhnutná ako garancia nezávislosti jednotlivých členov a základný prvok právneho štátu.

Regulované povolania musia veľmi citlivo pristupovať k opatreniam smerujúcim buď k ďalšej regulácii alebo naopak k liberalizácii povolania tak, aby to neviedlo ku škodlivým následkom, ktoré by paralyzovali účel opatrení. Dosahovanie dobrých výsledkov ekonomiky úzko súvisí so stabilným a fungujúcim právnym systémom. Potenciálne reformy spôsobilé ovplyvniť kvalitu a kvantitu poskytnutých služieb je nutné dôkladne prehodnotiť v kontexte širokých hospodárskych následkov – prepojenia právneho systému a ekonomického výkonu.

Doterajšie skúsenosti advokácie naznačujú, že liberalizácia má v tomto sektore len obmedzený prínos a to z viacerých dôvodov. Prínos liberalizácie je markantnejší v prostredí, ktoré je poznačené slabou konkurenciou, čo nie je prípad právnych služieb. Potenciál liberalizácie zvýšiť konkurencieschopnosť je v prípade, že spotrebitelia sa rozhodujú podľa ceny – cena však nie je jedinou a často ani hlavnou otázkou v prístupe k právnym službám advokáta. Liberalizácia je spôsobilá poškodiť spotrebiteľov a spoločnosť tým, že ovplyvní kvalitu poskytovaných služieb, o čom svedčia aj početné prípady pokútnictva, keďže dochádza k oslabeniu či likvidácii náročnosti kritérií pre výkon povolania, ktoré komora presadzuje. Profesijné komory naopak garantujú kvalitu a mieru poskytovaných služieb.

Udeľovanie licencie na výkon podnikania alebo povolania v súčasnosti neobmedzuje slobodu podnikania a nebráni vstupu nových subjektov na trh. Numerus clausus sa neuplatňuje.  Udelenie licencie sa riadi registračným princípom aj je nárokovateľné za predpokladu splnenia podmienok, ktoré sú stanovené objektívne. Vnútorné predpisy komôr svojimi opatreniami zaväzujúcimi členov neobmedzujú hospodársku súťaž a nestanovujú ceny výkonov svojich členov ani také pravidlá pre výkon podnikania svojich členov, ktoré by nemohli splniť všetci členovia komory. Všetky rozhodnutia komory sú preskúmateľné štátnym orgánom a súdom.

Na základe vyššie uvedených dôvodov nepovažujeme návrh Ministerstva hospodárstva SR zrušiť povinné členstvo v profesijných komorách za potrebný, v spoločnosti žiadaný či inak opodstatnený. Naopak, profesijné komory predstavujú zakotvené inštitúcie spĺňajúce požadovaný štandard v európskom priestore a ich zmysel preverila dávna i nedávna minulosť. Povaha povinného členstva nie je prekážkou a ani brzdou podnikateľských aktivít a nejde vo svojej podstate proti trhu, ale v prospech jeho kvality a rozvoja.“

Zdroj: Tlačová správa Slovenskej advokátskej komory
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 50
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Kolíková: Boj s extrémizmom a kroky špeciálnej prokuratúry sú významnéhttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-boj-proti-extremizmu-a-k/521750-clanok.html

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) vníma boj proti extrémizmu a kroky Úradu ...

Šikuta: Personálna situácia v občianskoprávnom kolégiu NS SR je zláhttps://www.teraz.sk/slovensko/j-sikuta-personalna-situacia-v-obc/521723-clanok.html

Personálna situácia v občianskoprávnom kolégiu Najvyššieho súdu SR sa zhoršuje.

ZSS: Otvorený list opodstatnene poukazuje na nedostatkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/zss-otvoreny-list-sudcov-opodstatnene/521719-clanok.html

Sudcovia v otvorenom liste zo 7. januára upozorňujú, že nová súdna mapa spomalí súdne ...

Rezort spravodlivosti plánuje diskutovať o podmienkach väzbyhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-sr-planuje-otvorit-trestny-poriado/521697-clanok.html

Iniciatívu podporilo takmer 120 advokátov a príslušníkov iných právnických profesií.

Rezort spravodlivosti: Usilujeme o otvorenú komunikáciu o návrhochhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-sr-usilujeme-sa-vzdy-o-otvorenu-ko/521583-clanok.html

Ministerstvo spravodlivosti sa vždy usiluje o otvorenú komunikáciu o návrhoch, ktoré ...

Bývalú predsedníčku Krajského súdu Žilina opäť zadržalihttps://www.webnoviny.sk/byvalu-predsednicku-krajskeho-sudu-zilina-opat-zadrzali/

Bývalú predsedníčku Krajského súdu Žilina Evu Kyselovú opäť zadržali.

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: