TlačPoštaZväčšiZmenši

Prvý ročník medzinárodného sympózia „Mediácia na pulze času“

16.12. 2019, 16:38 |  PR

Asociácia mediátorov Slovenska v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ Košice, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Asociáciou rodinných mediátorov Bratislava, Asociáciou mediačných centier Slovenska, PF Univerzity Palackého Olomouc  a ďalšími partnermi pripravila prvý ročník Medzinárodného odborného sympózia Mediácia na pulze času, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 29.-30. 11. 2019 v Košiciach v priestoroch Hotela Košice. Vedeckými partnermi podujatia boli odborné časopisy Clinical Social Work and Health Intervention a Sociálno-zdravotnícke SPEKTRUM. Mediálnym partnerom najprávo.sk a Rádio Lumen.

Cieľom odborného sympózia bolo vytvoriť priestor pre diskusiu a analýzu významu mediácie v spoločnosti; tá si už našla svoje miesto v rôznych odvetviach, preto je potrebné efektívne vytvárať priestor pre mediáciu a jej multidisciplinárne využitie.

Tematickými okruhmi boli mediácia – rodina, dieťa škola, mediácia ako metóda v práci úradov sociálno-právnej ochrany, mediácia a súdne konania, mediácia a legislatíva, mediácia a zdravotníctvo, mediácia v obciach a mestách, mediácia v kontexte iných profesií a mnohé ďalšie zaujímavé okruhy. Na sympóziu vystúpili slovenskí i zahraniční odborníci.

„Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej zúčastnené osoby pomocou mediátora riešia spor, vzniknutý z ich zmluvného alebo iného právneho vzťahu; možno ňou riešiť spory z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných záväzkových a pracovnoprávnych vzťahov. Mediácia je moderný a kultúrny spôsob riešenia sporov, je neformálna a dobrovoľná a čo je veľmi dôležité – pomáha uzdravovať medziľudské vzťahy. Samotný proces mediácie je veľmi diskrétny a osobný a všetky zúčastnené strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s mediáciou,“ uviedla jedna z hlavných organizátorov sympózia JUDr. Magdaléna Drgoňová, podpredsedníčka Asociácie mediátorov Slovenska.

Riešenie sporov mediáciou upravuje zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii. Jedným z motivačných faktorov pre využitie mediácie je, že ju možno využiť v ktorejkoľvek fáze sporu i po začiatku súdneho konania, pričom ak sa mediáciou dospeje k dohode, účastníkom sa vráti stanovená percentuálna čiastka zaplateného súdneho poplatku – do začiatku pojednávania vo veci samej sa im vráti 90% zaplatených súdnych poplatkov, po začatí pojednávania 50% a ak účastníci mediácie vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30% zo zaplateného poplatku.

Asociácia mediátorov Slovenska (AMS) vznikla na základe skúseností s alternatívnym riešením sporov a hlási sa k hnutiu presadzujúcemu alternatívne riešenie sporov predovšetkým vo forme mediácie a uprednostňuje dobrovoľné, kontrolované, neutrálne riešenie konfliktov treťou stranou pred inými spôsobmi, akými sú rozhodnutie autority, používanie násilia alebo pasívny postoj ku konfliktom. AMS sa hlási k myšlienke všemožne hľadať riešenia, vedúce k výslednému stavu výhra – výhra. Asociácia združuje ľudí, ktorí pracujú ako mediátori – podmienkou členstva je absolvovanie vzdelania, kurzu, tréningu v mediácii, vedených akreditovaným odborníkom v oblasti mediácie. V registri mediátorov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, je  evidovaných 904 aktívnych mediátorov, máme 15 mediačných centier a 16 mediačných vzdelávacích inštitúcií.

V úvode sympózia vystúpili predseda Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka, starosta MČ Košice – Západ, Mgr. Marcel Vrchota, Dr.h.c., doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD., prorektor VŠ bezpečnostného manažérstva v Košiciach a doc. JUDr. Regina Hučková, PhD., prorektorka košickej UPJŠ.

Ako pripomenul odborný garant sympózia a predseda Asociácie mediátorov Slovenska PhDr. Ernest Kováč v tomto roku si pripomíname 15 rokov mediácie na Slovensku, a to je dôvod na zamyslenie sa, čo sa na tomto poli podarilo zrealizovať a na čom treba popracovať, aby si mediácia našla ešte lepšiu pozíciu, aby ľudia chápali, že mediácia je lepšia alternatíva, ktorá pomáha nájsť cestu z ich častokrát neriešiteľnej situácie a aby sa v čoraz väčšej miere mediácia využívala vo všetkých oblastiach.

Jednotlivé odborné príspevky z celého spektra od právnických, filozofických, historických, etických, sociálnych až po trestnoprávne, podnikateľské či manažérske svojou pestrosťou poukázali na potrebu mediácie u nás i v zahraničí. Na sympózium prijali pozvanie viacerí zahraniční odborníci z Rumunska, Českej republiky, Poľska, Nemecka, Ukrajiny. Potešujúce bolo i vystúpenie o víziách, cieľoch, metódach a formách rovesníckej mediácie; otvorená komunikácia a riešenie konfliktov učí mladých ľudí rešpektovať rôzne názory a je nesporne prínosom aj pre ich budúce životné i profesijné pôsobenie.

V závere sympózia boli podpísané dohody medzi: Asociáciou mediátorov Slovenska (AMS), zastúpenou PhDr. Ernestom Kováčom a Conflict Studies Center (Rumunsko), zastúpeným riaditeľom Christianom Radu Cherejim, AMS a Craiova Mediation Center (Rumunsko), zastúpeným Constantinom Adi Gavrilăom a AMS a Ternopil National Economic University Ukrajina), zastúpenou Ulianou Korutsovou. V týchto dohodách je zakotvená vzájomná spolupráca v oblastiach výmeny študentov, učiteľov, technického a administratívneho personálu, výskumu mediácie, problematiky ľudských práv ako aj tréningov a organizovaní kurzov mediácie.

 „Teším sa, že sa toto podujatie podarilo zorganizovať v Košiciach. Za uplynulé obdobie sa mediácia už dostala do povedomia ľudí a je pomerne známa, ale stále ešte potrebujeme priestor na propagáciu. Máme pätnásťročné skúsenosti – v niečom je to dosť, ale v niečom ešte stále málo a pred nami sú výzvy, ako mediáciu posunúť na stále vyššiu úroveň. Víziou je práca s mladými ľuďmi; učme ich nazerať na konflikt, problém, nie na človeka. Ukazujme im cestu ku komunikácii a dohode. Priestor na to vidíme v zavedení vzdelávania o mediácii nielen na základných či stredných školách, ale aj na akademickej pôde,“ skonštatoval na záver predseda AMS PhDr. Ernest Kováč.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 20
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Rôzny pomer úspechu v jednotlivých fázach konania

Základné ustanovenie o nároku na náhradu trov konania vyjadrené v § 255 CSP (zásada úspechu v konaní) nevylučuje rôzny pomer úspechu v ...

CSP: Povinnosť súdu doručovať písomnosti súdu prostredníctvom zamestnávateľov

Ak súd prvej inštancie pri aplikácii ustanovenia § 116 Civilného sporového poriadku zistí, že žalovaný má uzavretý stabilný pracovný ...

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Cestovný pas nahlásený ako stratený sa po nájdení nepoužívahttps://www.teraz.sk/slovensko/policia-cestovny-pas-nahlaseny-ako/442696-clanok.html

Ak občan bezodkladne nenahlási stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie cestovného pasu, ...

V pondelok bude Súdna rada opäť voliť predsedu Najvyššieho súdu SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-pondelok-bude-sudna-rada-opat-voli/442690-clanok.html

Súdna rada bude v pondelok opäť voliť predsedu Najvyššieho súdu SR.

Ústavný súd zákon o eKase nepozastavil. Bude posudzovať jeho ústavnosťhttps://www.teraz.sk/ekonomika/ustavny-sud-zakon-o-ekase-nepozastav/442629-clanok.html

Ústavný súd (ÚS) SR prijal na ďalšie konanie návrh skupiny opozičných poslancov na ...

Exekútorov ubúda, za posledné dva roky komora neregistruje žiadneho nového koleguhttps://www.webnoviny.sk/exekutorov-ubuda-za-posledne-dva-roky-komora-neregistruje-ziadneho-noveho-kolegu/

Komora exekútorov neregistruje za ostatné dva kalendárne roky žiadneho nového kolegu.

Lučanský: Prvý krok v boji proti korupcii bola nezávislá voľba šéfa PZhttps://www.teraz.sk/slovensko/lucansky-prvy-krok-v-boji-proti-koru/442584-clanok.html

Milan Lučanský zároveň očakáva, že novým spôsobom riadenia a iným štýlom postupov sa ...

Najčastejšie sa falšujú 50-eurové bankovky, dajú sa však rozpoznaťhttps://www.teraz.sk/ekonomika/najcastejsie-sa-falsuju-50-eurove-b/442534-clanok.html

V druhom polroku 2019 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 1309 kusov falzifikátov ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: