TlačPoštaZväčšiZmenši

Prezident odobril znovuzavedenie justičných čakateľov

19.11. 2014, 20:05 |  najpravo.sk

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska podpísal zákon z 21. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V čl. II tohto zákona sa novelizuje zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o sudcoch“). Zákony novelizované v čl. I až III a v čl. VI a VII sa prijali aj na vykonanie nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Okrem toho však novela zákona o sudcoch zavádza ďalšiu podmienku pre účasť vo výberovom konaní na funkciu sudcu iných osôb než justičných čakateľov alebo vyšších súdnych úradníkov, ktorým je absolvovanie prípravného vzdelávania v Justičnej akadémii Slovenskej republiky zameraného na osvojenie si zručností potrebných na výkon funkcie sudcu; podmienka prípravného vzdelávania sa nevzťahuje na osobu, ktorá vykonáva alebo vykonávala funkciu justičného čakateľa alebo vyššieho súdneho úradníka aspoň jeden rok.

Sudcami sa musia stať len osobnosti

Prezident Slovenskej republiky má výrazný záujem na tom, aby sa sudkyňami a sudcami stávali len osobnosti, ktoré spĺňajú všetky kritériá na výkon tohto povolania, najmä morálne a odborné. Okruh takých osobností však nemožno zužovať len na justičných čakateľov a vyšších súdnych úradníkov. Citovaná podmienka absolvovania prípravného vzdelávania vytvára priestor pre zužovanie okruhu osôb, ktorým vznikne právo na účasť na výberovom konaní.

Podľa prezidenta Slovenskej republiky úprava prípravného vzdelávania, ktorá sa uplatní s účinnosťou od 1. januára 2016, vyvoláva viacero pochybností o vhodnosti neúplnej a neurčitej právnej reglementácie a súčasne aj otvára otázku, či je vhodné takýmto spôsobom sťažovať účasť iných osôb než justičných čakateľov alebo vyšších súdnych úradníkov vo výberovom konaní.

Podľa čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd.

Podmienka absolvovania prípravného vzdelávania je ustanovená zákonom. Niet však žiadneho, hoci len rámcového vymedzenia, čo je obsahom prípravného vzdelávania, akú dlhú dobu má toto prípravné vzdelávanie trvať a s akou frekvenciou. Z novely zákona o sudcoch sa nedá zistiť, či účasť na prípravnom vzdelávaní má byť odplatná, bezodplatná alebo čiastočne spoplatnená a akým spôsobom sa určí platba za absolvovanie tohto typu vzdelávania. Chýba aj určenie výsledku prípravného vzdelávania, ktorým by malo byť získanie zručností, a tiež, či a ako sa rozhodne o kladnom, prípadne zápornom, výsledku. Nie je jasné, či sa bude možné brániť proti negatívnemu výsledku tohto vzdelávania alebo proti jeho neúmernému predlžovaniu, napríklad v správnom súdnictve.

Z novely zákona o sudcoch ani z dôvodovej správy sa nedá zistiť, z akého dôvodu musia prípravné vzdelávanie absolvovať, okrem justičných čakateľov alebo vyšších súdnych úradníkov, ostatné, aj justičné profesie, napríklad notári, súdni exekútori, prokurátori, advokáti. To platí aj pre významné osobnosti v oblasti práva, univerzitných profesorov či docentov, ktorí, napríklad, už zo zákona majú právo zapísať sa.

Takouto neurčitou úpravou prípravného vzdelávania sa môže podľa prezidenta reálne obmedziť právo účasti iných než justičných čakateľov alebo vyšších súdnych úradníkov na výberových konaniach na funkciu sudcu z prostredia mimo súdnictva. To je obzvlášť nevhodné so zreteľom na koncepciu a právomoci správneho súdnictva.

Vzhľadom na tieto výhrady k obmedzeniam a neúplnosti úpravy prípravného vzdelávania v novele zákona o sudcoch je preto, podľa názoru prezidenta Slovenskej republiky, potrebné odstrániť tieto nedostatky v legisvakačnej lehote, ktorá trvá do 31. decembra 2015, a to primeraným doplnením spôsobu uskutočňovania prípravného vzdelávania.

Zdroj: prezident.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 917
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Platnosť rozhodcovskej doložky

Pre platnosť rozhodcovskej zmluvnej doložky v spotrebiteľských veciach sa vyžaduje, aby mal spotrebiteľ možnosť vyjadriť s ňou pri ...

Účinky insolvenčného konania medzi členskými štátmi

Insolvenčné konania sa riadia právom členského štátu, na území ktorého sa toto insolvenčné konanie začalo (lex fori concursus). Týmto ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 5. septembra 2019 vo veci C‑331/18 TE proti Pohotovosti, s. r. o.

1. Článok 10 ods. 2 písm. h) až j) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o ...

Charakter zmluvy o výkone správy

Zmluva o výkone správy uzavretá v zmysle § 8a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov predstavuje svojím ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Slovenská advokátska komora má nové priestoryhttp://www.teraz.sk/slovensko/slovenska-advokatska-komora-ma-nove/424331-clanok.html

Slovenská advokátska komora (SAK) môže využívať nové priestory, ktoré sú primárne ...

V. Remišová vyzýva k opatreniam pre nápravu justície a prokuratúryhttp://www.teraz.sk/slovensko/v-remisova-vyzyva-k-opatreniam-pre-n/424235-clanok.html

Slovensko podľa Remišovej čelí kríze, ktorá ohrozuje základy štátu.

D. Trnka zváži dočasné prerušenie svojej funkciehttp://www.teraz.sk/slovensko/d-trnka-zvazi-docasne-prerusenie-s/424291-clanok.html

Bývalý generálny prokurátor SR Dobroslav Trnka zváži dočasné prerušenie funkcie ...

Novela, ktorá zbavuje sudcov v politike talára, vstúpila do účinnostihttp://www.teraz.sk/slovensko/novela-ktora-zbavuje-sudcov-v-politike/424193-clanok.html

Rezort tiež v predkladacej správe uviedol príklad inštitútu tzv. lietajúceho sudcu, ktorý ...

Ministerstvo spravodlivosti má pripravené disciplinárne podnety na Maruniakovú a Jankovskúhttps://www.webnoviny.sk/ministerstvo-spravodlivosti-ma-pripravene-disciplinarne-podnety-na-maruniakovu-a-jankovsku/

Ministerstvo spravodlivosti SR má pripravené disciplinárne podnety na sudkyňu Zuzanu ...

Začala platit vyhláška proti převlekům, první pokutu dostal myšák Mickeyhttps://www.idnes.cz/praha/zpravy/prevleky-medvedu-pandy-staromestske-namesti-vyhlaska-zakaz-porusili.A191015_092233_praha-zpravy_rsr

Od úterního rána hlídky městské policie kontrolují pouliční umělce v ulicích Prahy.

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Zo súdnej praxe 4/2019

Zo súdnej praxe 4/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: