TlačPoštaZväčšiZmenši

Otvorený list predsedu Slovenskej advokátskej komory predsedovi vlády SR

24.8. 2020, 12:07 |  najpravo.sk

Vážení čitatelia, prinášame Vám v plnom, nekomentovanom znení otvorený list predsedu Slovenskej advokátskej komory Tomáša Boreca.

„Vážený pán predseda vlády SR,

so záujmom a znepokojením sme zaregistrovali Vašu komunikáciu smerujúcu k právnym službám poskytovaným Slovenskej republike prostredníctvom kolegov advokátov a advokátiek. 

Ako predseda Slovenskej advokátskej komory cítim povinnosť zastať sa kolegov a kolegýň, paušálne označených ako nečestných a rovnako na druhej strane mám potrebu ponúknuť našu spoluprácu pri zisťovaní a disciplinárnom postihovaní prípadných závažných pochybení pri právnych službách poskytnutých štátu. 

Dovoľte mi konštatovanie, že ponuka právnych služieb sama o sebe nemôže byť pochybením. Poskytovanie právnej služby je vždy vyžiadané klientom a je ústavným právom každej osoby (teda aj štátu), aby si v rámci právnej regulácie dohodol podmienky, za ktorých si objednáva právne služby. Advokát nie je tou osobou, ktorá oslovuje klienta a Slovenská republika ako klient má osobitné postavenie a možnosť stanoviť si podmienky poskytovaných služieb. 

Dovolím si preto poznamenať a na osvetlenie vzájomných vzťahov konštatovať, že vzťah advokáta a klienta sa zakladá na vzájomnej dôvere.

V systéme práva panuje tzv. paradox prístupu k spravodlivosti, ktorý možno zhrnúť nasledovne: Klientom právnej služby je ten, kto je schopný právnou analýzou vlastnej situácie dospieť k záveru, že potrebuje právne poradenstvo. Budúci klient (aj štát) musí byť schopný identifikovať bez pomoci právnu podstatu problému, pred ktorým stojí, predtým ako sa obráti na advokáta. Čím menej znalosti práva osoba má, tým je menej pravdepodobné, že vyhľadá advokáta. Podobný problém nastáva pri výbere advokáta. Bez právnických znalostí bude mať problém uskutočniť vhodný výber. Ani pre erudovaných spotrebiteľov nie je jednoduché rozhodnúť, ktorý poskytovateľ právnej služby je najvhodnejší pre ich problém.

Štát a aj väčšie obchodné spoločnosti ako prijímatelia právnych služieb si preto vytvorili primeranú stratégiu, ktorá limituje pole pôsobenia advokátov. Každodenné rutinné problémy riešia vlastné právne oddelenia, rovnako ako zásadné veci týkajúce sa stratégie fungovania rieši minister ako štatutár a advokát nemusí mať o nich vedomosť. Pre advokáta je priestor v pomyselnom strede pyramídy – rieši špecifické aktivity, na ktoré klient vyhľadá externú podporu. Kritériá účelnosti tohto výberu štát stanovil uznesením vlády Slovenskej republiky zo 17. apríla 2019 č. 181 pravidlá, ktorými sa pre štátne orgány upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania obchodných spoločností so 100 % majetkovou účasťou štátu.

Štát je už teraz povinný pri posudzovaní nevyhnutnosti a účelnosti využívania právnych služieb advokáta, výbere advokáta a  úprave zmluvných vzťahov, vrátane odmeňovania advokáta, dodržiavať zásadu transparentnosti, zásadu proporcionality a zásadu hospodárnosti a efektívnosti nakladania s verejnými prostriedkami.

Z dnes medializovaných informácií sme sa oboznámili s ideou vytvoriť Štátny úrad právneho zastupovania. S obdobnou myšlienkou sme sa už v minulosti stretli aj v texte publikovanom na portáli https://www.postoj.sk/48063/threema-krstni-otcovia-moniky-jankovskejv časti „Ako si zarobiť na náušnice“  a preto ho ponecháme bez komentára. 

Vážený pán predseda vlády SR,

Slovenská advokátska komora má záujem konštruktívne prispieť k vytváraniu predvídateľných podmienok poskytovania právnych služieb štátu. Preto navrhujeme a máme záujem v spolupráci so štátom  vytvoriť zoznam advokátov poskytujúcich služby pre štát, obsahujúci

· zoznam odborných zameraní potrebných pre právne služby štátu,

· informáciu o rámcovej časovej kapacite advokátov,

· informáciu o disciplinárnych opatreniach uložených komorou.

Zároveň považujeme za vhodné stanoviť právnym predpisom regulovanú odmenu za právne služby poskytované Slovenskej republike, aby sa v budúcnosti predišlo špekuláciám a možným pokušeniam na strane objednávateľa právnych služieb.

Na záver mi dovoľte opätovne požiadať Vás, vážený pán predseda vlády, o podporu novely zákona o advokácii, ktorý by umožnil Slovenskej advokátskej komore primeraným spôsobom informovať verejnosť o prebiehajúcich sťažnostných konaniach a o uložených disciplinárnych opatreniach voči konkrétnym advokátom a advokátkam, a preukázať tak aj verejne našu kompetentnosť pri disciplinárnom konaní. 

 

Vážený pán predseda vlády SR,

v spoločnosti, kde úcta k demokracii a právu je jedným z najdôležitejších ústavných princípov, má advokát nezastupiteľné postavenie, pretože existencia slobodného a nezávislého advokátskeho povolania je základným prostriedkom ochrany ľudských práv a slobôd proti moci štátu. Advokát musí slúžiť veci spravodlivosti a tým, ktorí ho poverili obhajobou alebo zastupovaním. Povinnosti advokáta vyplývajúce z výkonu povolania sa neobmedzujú len na povinnosti upravené zákonom. S výkonom povolania advokáta sa nerozlučne spája škála etických povinností voči klientom a voči súdom a orgánom, pred ktorými advokát presadzuje záujmy svojho klienta, alebo pred ktorými koná v jeho mene.

Slovenská advokátska komora má preto nielen deklarovaný, ale aj úprimný záujem na korektnej komunikácii so štátom, a prostredníctvom našich kolegov a kolegýň aj na zastupovaní záujmov každého klienta.

S úctou 

Tomáš Borec, predseda SAK“

 


 

Zdroj: sak.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 40
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Výška tarifnej hodnoty pri zmene ceny veci alebo práva počas poskytovania právnej služby

Zmena ceny veci alebo práva, ku ktorej dôjde v priebehu poskytovania právnej služby, má vplyv na výšku tarifnej hodnoty a tým aj spôsob ...

Výzva na vyčíslenie trov konania

1. Z ustanovení Civilného sporového poriadku súdu pred rozhodnutím o výške náhrady trov konania podľa § 262 ods. 2 CSP nevyplýva povinnosť ...

Postup súdu v prípade argumentácie konkrétnymi rozhodnutiami najvyšších súdnych autorít

V prípade, ak účastník konania argumentuje konkrétnymi rozhodnutiami najvyšších súdnych autorít, eventuálne rešpektovaným ...

Účasť intervenienta

Na rozdiel od právnej úpravy v OSP nová právna úprava nepovažuje za intervenciu prípady, ak právnická osoba vystupuje ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

B. Gröhling: Komplexná novela zákona o vysokých školách bude na rokhttps://www.teraz.sk/slovensko/b-grohling-komplexna-novela-zakona/494490-clanok.html

Minister školstva poznamenal, že ak zákon prejde, platiť bude od 1. januára 2021.

Verejné vypočúvanie kandidátov na šéfa GP možno bude 19. novembrahttps://www.teraz.sk/slovensko/verejne-vypocuvanie-kandidatov-na-s/494456-clanok.html

Verejné vypočúvanie kandidátov na generálneho prokurátora by mohlo byť 19. novembra.

Súdna rada má v pondelok na programe viaceré voľbyhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-ma-v-pondelok-na-programe-v/494487-clanok.html

Na Súdny dvor EÚ bol navrhnutý za kandidáta Miroslav Gavalec, predseda senátu na Najvyššom ...

Fakulty i rada prokurátorov plánujú za šéfa GP navrhnúť prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/fakulty-i-rada-prokuratorov-planuju-z/494459-clanok.html

Kandidáta bude navrhovať aj Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Pri voľbe šéfa prokuratúry je podľa SaS viacero nádejných mien, OĽaNO a Za ľudí si počkajú na verejné vypočutiehttps://www.webnoviny.sk/pri-volbe-generalneho-prokuratora-je-podla-sas-viacero-nadejnych-mien-olano-a-za-ludi-si-pockaju-na-verejne-vypocutie/

Kľúčovou fázou procesu výberu nového generálneho prokurátora bude verejné vypočutie ...

Drezura lvů a tygrů bude minulostí. Cirkusy se proti novému zákonu bouříhttps://www.denik.cz/zvireci-denik/drezura-cirkusy-zvireci-denik-2020.html

Poslanecká sněmovna ve středu se zákazem klecových chovů pro slepice odhlasovala i zákaz ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 4/2020

Právny obzor 4/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: