TlačPoštaZväčšiZmenši

Európska komisia chce vzdelávať právnikov z praxe

1.11. 2011, 18:27 |  najpravo.sk

Európska únia je založená na zásade právneho štátu, v rámci ktorej spoločne funguje právo Únie a vnútroštátne právne systémy. Sudcovia na vnútroštátnej úrovni, ktorí pracujú v rámci rôznych právnych systémov a tradícií, uplatňujú oba právne systémy. V záujme účinného fungovania európskeho justičného priestoru ústrednú úlohu zohráva vytvorenie európskej justičnej kultúry, ktorá plne rešpektuje zásadu subsidiarity a nezávislosť súdnictva. Odborná justičná príprava je kľúčovým prvkom tohto procesu, keďže posilňuje vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi, odborníkmi z právnej praxe a občanmi.

Cieľom Európskej komisie je do roku 2020 polovici odborníkov z právnej praxe v Európskej únii umožniť zúčastňovať sa na aktivitách v oblasti odbornej justičnej prípravy využívaním dostupných zdrojov na miestnej, vnútroštátnej a európskej úrovni v súlade s cieľmi Štokholmského programu.

Právo Únie preniká na vnútroštátnej úrovni do veľkého počtu činností najrôznejšieho druhu. Jeho vplyv na každodenný život ľudí a podnikov je značný. Vytvára práva a povinnosti, ktoré musia zaručovať vnútroštátne súdy. Sudca na vnútroštátnej úrovni sa stal sudcom práva Únie v prvej línii. Rozsah a vplyv práva Únie s postupnými zmenami v zmluvách týkajúcich sa Európskej únie narástol a zlepšil sa aj prístup k spravodlivosti. Lisabonská zmluva posilnila právomoci Únie najmä v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Práve Lisabonská zmluva dala Európskej únii právomoc „podporovať vzdelávanie sudcov a justičných pracovníkov" vo veciach týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskoprávnej a trestnoprávnej oblasti.

V Európskej únii je obrovský počet odborníkov z právnej praxe vrátane sudcov, zamestnancov súdov a osôb vykonávajúcich najrôznejšie právnické povolania.

V 27 členských štátoch je celkovo

  • 79 100 profesionálnych sudcov,
  • 35 032 prokurátorov,
  • 868 615 právnikov, právnych poradcov a zástupcov,
  • 351 220 súdnych úradníkov,
  • 29 060 súdnych exekútorov a
  • 38 269 notárov.

Je potrebné, aby justiční pracovníci pomáhali obetiam v súlade s európskym rámcom. Európski občania, ktorí uplatňujú svoje právo na voľný pohyb, sa môžu ocitnúť v situáciách, keď potrebujú služby právnikov alebo notárov s odbornou znalosťou právnych predpisov Únie. Všetci odborníci z právnej praxe zohrávajú určitú úlohu v záujme zaistenia optimálnej účasti detí na justičných systémoch.

Európska odborná justičná príprava by sa mala zameriavať na prax, aby pritiahla pozornosť odborníkov, ktorí sú potrební pre fungovanie justičných systémov. Mala by mať pre ich každodennú prácu relevanciu, uskutočňovať by sa mala v krátkych časových intervaloch a mala by využívať efektívne metódy vzdelávania. V máji 2011 uviedlo 19 % sudcov a prokurátorov, že sa nezúčastnili na žiadnom školení o práve Únie pre nedostatok času. Európska odborná justičná príprava by mala zahŕňať počiatočnú a priebežnú odbornú prípravu. Každý nový absolvent práva by mal mať od začiatku vedomosti o práve Únie.

Počiatočná odborná príprava, ktorú dostali pred začatím vykonávania právnického povolania alebo na jeho začiatku, by mala byť doplnená o celoživotné vzdelávanie s cieľom pomôcť odborníkom z právnej praxe, aby mali v tejto oblasti najnovšie poznatky a vedeli kde a ako nové zručnosti a informácie získať.

Členské štáty by mali zohľadniť čas strávený mimo súdov pri hodnotení pracovnej záťaže sudcov a prokurátorov a považovať ho za investíciu do kvality justície.

Zdroj: www.ja-sr.sk
Ilustračné foto: www.sxc.hu 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1148
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Konkurencia nároku na náhradu škody proti štátu s nárokom na vydanie bezdôvodného obohatenia

Náhrada škody z výkonu verejnej moci proti štátu (jeho prípadná zodpovednosť), nemá povahu všeobecného inštitútu, ktorý by ako jediný ...

Označenie žalovaného v konaní o náhradu škody podľa zákona 514/2003 Z. z.

Nesprávne označenie orgánu, ktorý má v mene štátu konať, v žalobe - pri správnom označení štátu ako žalovaného - nemôže byť na ujmu ...

Negatívna podmienka pre výkon funkcie svedka závetu

Výkladom ustanovenia § 476f OZ de lege lata ani nemožno dospieť k názoru, že tam uvedený zákonný dedič by mal byť (iba) zákonný dedič ...

Odcudzenie zamestnancovi zverených hodnôt treťou osobou, zbavenie zodpovednosti

Ak tretia osoba odcudzí zamestnancovi zverené hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, zavinenie tretej osoby samo osebe nemá za následok zánik ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Korupcia na prokuratúre aj v polícii, Slovenská informačná služba odtajnila správu o činnostihttps://www.webnoviny.sk/korupcia-na-prokurature-aj-v-policii-slovenska-informacna-sluzba-odtajnila-spravu-o-cinnosti/

Slovenská informačná služba (SIS) v minulom roku zaznamenala prípady korupcie na prokuratúre ...

V exekucích jsou klíčoví advokáti, říká Daniel Hůlehttps://www.lidovky.cz/byznys/pravo-a-justice/v-exekucich-jsou-klicovi-advokati-rika-daniel-hule.A200919_183236_ln_byznys_pravo_ssu?zdroj=vybava_recombee

„Pokud se v pravidlech exekucí podaří prosadit některé z těch dobrých změn, vrhneme se na ...

B. Kollár: Koalícia stále nemá žiadneho kandidáta na post GPhttps://www.teraz.sk/slovensko/b-kollar-koalicia-stale-nema-ziad/496215-clanok.html

Koaličné strany sa dohodli, že každá môže mať svojho kandidáta.

Schválené znenie novely trestného zákona neponúka zvieratám dostatočnú právnu ochranuhttps://www.webnoviny.sk/schvalene-znenie-novely-trestneho-zakona-neponuka-zvieratam-dostatocnu-pravnu-ochranu/

Organizácia Zvierací ombudsman vidí v schválenom znení novely Trestného zákona niekoľko ...

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva bude viesť Porubänováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/563970-slovenske-narodne-stredisko-pre-ludske-prava-bude-viest-porubanova/

Novou výkonnou riaditeľkou Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP) sa ...

Ministerka Kolíková plánuje umožniť fungovanie zvereneckých fondovhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-sr-m-kolikova-planuje-umoznit/496064-clanok.html

Právna úprava súvisiaca so zvereneckými fondmi má nadväzovať na rekodifikáciu občianskeho ...

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 4/2020

Právny obzor 4/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: