TlačPoštaZväčšiZmenši

ASPI Navigátor - Nová generácia informačno-právnych produktov

21.7. 2014, 15:42 |  PR

ASPI Navigátor ponúka právne postupy spracované jedinečnou a na slovenské pomery doposiaľ netradičnou formou. Podstatou spracovania je prehľadný procesný diagram, pomocou ktorého sa zobrazuje celý priebeh konania, čo napomáha rýchlej orientácii používateľa v celom postupe a vyúsťuje do výberu najvhodnejšieho riešenia.

Prečo ASPI Navigátor?

  • KVALITNÉ A RÝCHLE spracovanie častých zmien neustále sa meniacej slovenskej legislatívy.
  • SPRÁVNE NÁVRHY RIEŠENÍ zložitých právnych procesov.
  • TRANSPARENTNÉ A JEDNODUCHÉ grafické spracovanie postupov a konaní vybraných oblastí práva.
  • RÝCHLEJŠÍ PROCES rozhodovania pri výbere z možných postupov.

ASPI Navigator

Príjemné a jednoduché užívateľské prostredie

  • Postupy sú rozčlenené do časovo postupných jednoduchých krokov - v akom čase, termíne a komu čo adresovať.
  • Každý krok obsahuje podrobnejší popis (komentár), metodiku, okolnosti a rozdielnosti operácie.
  • Výhodou je zapracovanie relevantnej judikatúry, súvisiacich vzorov, literatúry a odkazov aj na iné súvisiace dokumenty, webové stránky či právne predpisy v systéme ASPI.
  • Jednotlivé procesy ASPI navigátorov budú priebežne aktualizované a dopĺňané, pričom sa zachová aj predchádzajúci časový rez, resp. právna úprava.

ASPI Navigátor - Verejné obstarávanie

Jedinečný produkt, ponúkajúci nový pohľad na spracovanie problematiky verejného obstarávania. ASPI Navigátor/verejné obstarávanie prináša prehľad jednotlivých postupov verejného obstarávania, ktorých právna úprava je obsiahnutá v zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Každý postup obsahuje v sebe prierezovo právnu úpravu, týkajúcu sa len daného postupu verejného obstarávania (napr. verejná súťaž na nadlimitnú zákazku na obstaranie tovarov bez elektronickej aukcie), vďaka čomu nemusíte sledovať množstvo vnútorných odkazov obsiahnutých v zákone. Diagramové zobrazenie vám zasa umožní rýchly prehľad všetkých krokov daného postupu vrátane všetkých dostupných riešení. ASPI Navigátor/verejné obstarávanie bude prínosom nielen pre verejných obstarávateľov, ale aj pre uchádzačov, ktorí si vďaka nemu budú môcť overiť správnosť postupu verejného obstarávateľa. V neposlednom rade môže byť praktickým pomocníkom aj pre všetkých tých, ktorí sa s touto problematikou stretávajú len sporadicky. Je možné ho využívať na kontrolu jednotlivých krokov v rámci obstarávania, na získanie celkového prehľadu a súčasne užitočných informácií, ktoré sú obsiahnuté v priloženom komentári k jednotlivým krokom.

Kvalitu obsahu systému ASPI Navigátor garantuje tím právnikov z oblasti verejného obstarávania:

JUDr. Juraj Tkáč

Ako spoločník a konateľ spoločnosti zaoberajúcej sa verejným obstarávaním má skúsenosti s prípravou ponúk či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, tak s obstarávaním veľkých nadlimitných, ako aj podlimitných zákaziek. V rámci svojej publikačnej činnosti je autorom monografie „Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku“ (IURA EDITION, 2013), spoluautorom publikácie „Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania“ (IURA EDITION, 2012) a publikácie „Zákon o verejnom obstarávaní – komentár“ (IURA EDITION, 2013). Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti. Je autorom viacerých odborných článkov časopisu „Verejné obstarávanie - právo a prax“.

JUDr. Marek Griga

Ako zamestnanec jedného z najväčších verejných obstarávateľov na Slovensku sa už niekoľko rokov venuje aplikačnej praxi v oblasti revíznych postupov verejného obstarávania či správnych žalôb, príprave súťažných podkladov, tvorbe a pripomienkovaniu obchodných podmienok plnenia zákaziek či členstvu v komisiách na vyhodnotenie ponúk v obstarávacích procesoch. Je spoluautorom publikácie „Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania“ (IURA EDITION, 2012) a publikácie „Zákon o verejnom obstarávaní – komentár“ (IURA EDITION, 2013).

ASPI Navigátor - Daňové postupy

Nový interaktívny nástroj prezentácie procesov v daňovom konaní. Formou prehľadných diagramov ukazuje rôzne scenáre priebehu konania, lehoty na vykonávanie operácií, aké opatrenia musia jednotliví účastníci procesu uskutočniť, ako aj ich možné reakcie. Rýchlu analýzu a pochopenie fáz každého kroku procesu zabezpečuje použitie rovnakých grafických symbolov.

Kvalitu obsahu systému ASPI Navigátor garantuje tím právnikov z oblasti daňového práva

Mgr. Jaroslav Nižňanský

Pôsobí ako advokát v advokátskej kancelárii JNC Legal s.r.o. v Bratislave a ako usadený európsky advokát v Českej republike. Je členom Slovenskej advokátskej komory (SAK), Českej advokátskej komory (ČAK) a Medzinárodnej asociácie mladých právnikov (AIJA). Popri výkone advokácie tiež vykonáva funkciu konkurzného správcu. Venuje sa aj publikačnej činnosti, pričom s vydavateľstvom Wolters Kluwer autorsky spolupracuje od roku 2011.

Mgr. Lucia Huntatová

Pôsobí v advokátskej kancelárii JNC Legal s.r.o. Vo svojej praxi sa zameriava najmä na občianske, obchodné, konkurzné a daňové právo. S vydavateľstvom Wolters Kluwer autorsky spolupracuje od roku 2013.

Viac informácií o ASPI Navigator nájdete TU (KLIKNITE).

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3356
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Použitie profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete

V prípade použitia profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete Facebook nemožno bez ďalšieho vyvodzovať konkludentný súhlas s jej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Len za december podali na OS BA I 39.000 návrhov na obchodný registerhttps://www.teraz.sk/slovensko/jgolian-len-za-december-podali-na-os-b/479175-clanok.html

Na obchodnom úseku Okresného súdu (OS) Bratislava I je aktuálne priemerná nevybavenosť na ...

Ústavný súd nebude môcť zamietať podnety z procesných dôvodov, docieli to reforma justíciehttps://www.webnoviny.sk/ustavny-sud-nebude-moct-zamietat-podnety-z-procesnych-dovodov-docieli-to-reforma-justicie/

Pripravovaná reforma justície má za cieľ zmeniť pravidlá konania pred ústavným súdom a ...

Vysokoškolské tituly sa budú odoberať aj spätne, Gröhlingovo ministerstvo má v rukách nový zákonhttps://www.webnoviny.sk/vskolstve/vysokoskolske-tituly-sa-budu-odoberat-aj-spatne-grohlingovo-ministerstvo-ma-v-rukach-novy-zakon/

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) informuje, že jeho rezort pripravil zákon, na ...

Největší soud v zemi může vést žena. Přísná, náročná a téměř neznámáhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/mestsky-soud-v-praze-vyberove-rizeni-predseda-libor-vavra-jaroslava-pokorna-funkce-prezident-ministe.A200702_190112_domaci_iri

Za čtvrt roku se může stát Jaroslava Pokorná, předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 10, ...

O post ústavného sudcu sa uchádza aj R. Šorlhttps://www.teraz.sk/slovensko/o-post-ustavneho-sudcu-sa-uchadza-aj/479015-clanok.html

Okrem Šorla sa o post ústavného sudcu zatiaľ uchádzajú aj Stanislav Irsák, Ladislav Juszkó, ...

Smer-SD: Zákon na pomoc podnikateľom nerieši hospodárske problémyhttps://www.teraz.sk/slovensko/smer-sd-zakon-na-pomoc-podnikatelom-n/479002-clanok.html

Zákon z dielne Ministerstva hospodárstva SR, ktorý má pomôcť podnikateľskému prostrediu, je ...

Nové časopisy

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: