TlačPoštaZväčšiZmenši

ASPI Navigátor - Nová generácia informačno-právnych produktov

21.7. 2014, 15:42 |  PR

ASPI Navigátor ponúka právne postupy spracované jedinečnou a na slovenské pomery doposiaľ netradičnou formou. Podstatou spracovania je prehľadný procesný diagram, pomocou ktorého sa zobrazuje celý priebeh konania, čo napomáha rýchlej orientácii používateľa v celom postupe a vyúsťuje do výberu najvhodnejšieho riešenia.

Prečo ASPI Navigátor?

  • KVALITNÉ A RÝCHLE spracovanie častých zmien neustále sa meniacej slovenskej legislatívy.
  • SPRÁVNE NÁVRHY RIEŠENÍ zložitých právnych procesov.
  • TRANSPARENTNÉ A JEDNODUCHÉ grafické spracovanie postupov a konaní vybraných oblastí práva.
  • RÝCHLEJŠÍ PROCES rozhodovania pri výbere z možných postupov.

ASPI Navigator

Príjemné a jednoduché užívateľské prostredie

  • Postupy sú rozčlenené do časovo postupných jednoduchých krokov - v akom čase, termíne a komu čo adresovať.
  • Každý krok obsahuje podrobnejší popis (komentár), metodiku, okolnosti a rozdielnosti operácie.
  • Výhodou je zapracovanie relevantnej judikatúry, súvisiacich vzorov, literatúry a odkazov aj na iné súvisiace dokumenty, webové stránky či právne predpisy v systéme ASPI.
  • Jednotlivé procesy ASPI navigátorov budú priebežne aktualizované a dopĺňané, pričom sa zachová aj predchádzajúci časový rez, resp. právna úprava.

ASPI Navigátor - Verejné obstarávanie

Jedinečný produkt, ponúkajúci nový pohľad na spracovanie problematiky verejného obstarávania. ASPI Navigátor/verejné obstarávanie prináša prehľad jednotlivých postupov verejného obstarávania, ktorých právna úprava je obsiahnutá v zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Každý postup obsahuje v sebe prierezovo právnu úpravu, týkajúcu sa len daného postupu verejného obstarávania (napr. verejná súťaž na nadlimitnú zákazku na obstaranie tovarov bez elektronickej aukcie), vďaka čomu nemusíte sledovať množstvo vnútorných odkazov obsiahnutých v zákone. Diagramové zobrazenie vám zasa umožní rýchly prehľad všetkých krokov daného postupu vrátane všetkých dostupných riešení. ASPI Navigátor/verejné obstarávanie bude prínosom nielen pre verejných obstarávateľov, ale aj pre uchádzačov, ktorí si vďaka nemu budú môcť overiť správnosť postupu verejného obstarávateľa. V neposlednom rade môže byť praktickým pomocníkom aj pre všetkých tých, ktorí sa s touto problematikou stretávajú len sporadicky. Je možné ho využívať na kontrolu jednotlivých krokov v rámci obstarávania, na získanie celkového prehľadu a súčasne užitočných informácií, ktoré sú obsiahnuté v priloženom komentári k jednotlivým krokom.

Kvalitu obsahu systému ASPI Navigátor garantuje tím právnikov z oblasti verejného obstarávania:

JUDr. Juraj Tkáč

Ako spoločník a konateľ spoločnosti zaoberajúcej sa verejným obstarávaním má skúsenosti s prípravou ponúk či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, tak s obstarávaním veľkých nadlimitných, ako aj podlimitných zákaziek. V rámci svojej publikačnej činnosti je autorom monografie „Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku“ (IURA EDITION, 2013), spoluautorom publikácie „Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania“ (IURA EDITION, 2012) a publikácie „Zákon o verejnom obstarávaní – komentár“ (IURA EDITION, 2013). Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti. Je autorom viacerých odborných článkov časopisu „Verejné obstarávanie - právo a prax“.

JUDr. Marek Griga

Ako zamestnanec jedného z najväčších verejných obstarávateľov na Slovensku sa už niekoľko rokov venuje aplikačnej praxi v oblasti revíznych postupov verejného obstarávania či správnych žalôb, príprave súťažných podkladov, tvorbe a pripomienkovaniu obchodných podmienok plnenia zákaziek či členstvu v komisiách na vyhodnotenie ponúk v obstarávacích procesoch. Je spoluautorom publikácie „Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania“ (IURA EDITION, 2012) a publikácie „Zákon o verejnom obstarávaní – komentár“ (IURA EDITION, 2013).

ASPI Navigátor - Daňové postupy

Nový interaktívny nástroj prezentácie procesov v daňovom konaní. Formou prehľadných diagramov ukazuje rôzne scenáre priebehu konania, lehoty na vykonávanie operácií, aké opatrenia musia jednotliví účastníci procesu uskutočniť, ako aj ich možné reakcie. Rýchlu analýzu a pochopenie fáz každého kroku procesu zabezpečuje použitie rovnakých grafických symbolov.

Kvalitu obsahu systému ASPI Navigátor garantuje tím právnikov z oblasti daňového práva

Mgr. Jaroslav Nižňanský

Pôsobí ako advokát v advokátskej kancelárii JNC Legal s.r.o. v Bratislave a ako usadený európsky advokát v Českej republike. Je členom Slovenskej advokátskej komory (SAK), Českej advokátskej komory (ČAK) a Medzinárodnej asociácie mladých právnikov (AIJA). Popri výkone advokácie tiež vykonáva funkciu konkurzného správcu. Venuje sa aj publikačnej činnosti, pričom s vydavateľstvom Wolters Kluwer autorsky spolupracuje od roku 2011.

Mgr. Lucia Huntatová

Pôsobí v advokátskej kancelárii JNC Legal s.r.o. Vo svojej praxi sa zameriava najmä na občianske, obchodné, konkurzné a daňové právo. S vydavateľstvom Wolters Kluwer autorsky spolupracuje od roku 2013.

Viac informácií o ASPI Navigator nájdete TU (KLIKNITE).

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3111
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Platné postúpenie pohľadávky banky

Ustanovenie § 92 ods. 8 zákona o bankách upravuje podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre platné postúpenie pohľadávky banky, ktorú ...

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Zaujímavé odkazy

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Kdo vystřídá ombudsmanku Šabatovou? Zeman navrhl exministryni Válkovouhttps://www.denik.cz/z_domova/ombudsmanka-zeman-valkova-sabatova-20191213.html

Současné ombudsmance Anně Šabatové končí šestileté funkční období v únoru

Technické preukazy aj EČV občanom doručia domov či do prácehttps://www.teraz.sk/ekonomika/evidencne-cisla-aj-technicke-preuka/435632-clanok.html

Pri kúpe či odhlásení auta už občania nemusia chodiť na dopravný inšpektorát.

Od roku 2020 vstúpia do platnosti viaceré zmeny v sociálnej oblastihttps://www.teraz.sk/ekonomika/od-roku-2020-vstupia-do-platnosti-viace/435642-clanok.html

Od 1. januára budúceho roka sa upravujú podmienky poskytovania príspevku na podporu udržania ...

Rezort spravodlivosti zvažuje ďalšie pozastavenia funkcie sudcovhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-zvazuje-dalsie/435513-clanok.html

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR zvažuje ďalšie dôvody podania návrhov na dočasné ...

YouTube už nebude tolerovať videá s násilím či urážkami, ale udelil aj niekoľko výnimiekhttps://www.webnoviny.sk/youtube-uz-nebude-tolerovat-videa-s-nasilim-ci-urazkami-ale-udelil-aj-niekolko-vynimiek/

Služba YouTube už nebude tolerovať videá, ktoré „niekoho urážajú“ v súvislosti s rasou, ...

Cenu ministra spravodlivosti získal za rok 2019 P. Traubnerhttps://www.teraz.sk/slovensko/cenu-ministra-spravodlivosti-ziskal-za/435508-clanok.html

Cenu ministra spravodlivosti získal za rok 2019 lekár a profesor Pavel Traubner.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 11/2019

Bulletin slovenskej advokácie 11/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 10/2019

Justičná revue 10/2019

Časopis pre právnu prax.

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: