TlačPoštaZväčšiZmenši

Andrea Olšovská: Účelovosť skončenia pracovného pomeru je „strašiak“, ktorý prenasleduje zamestnávateľov

27.2. 2019, 18:33 |  najpravo.sk

Rozhovor s doc. JUDr. Mgr. Andreou Olšovskou, PhD., odbornou garantkou, sa uskutočnil ako súčasť príprav 1. odbornej konferencie o pracovnom práve, ktorá sa uskutoční 16. mája 2019 v hoteli Tatra v Bratislave a na ktorej vystúpia poprední odborníci v oblasti pracovného práva z Českej a Slovenskej republiky.

Jednou z najproblematickejších oblastí pracovného práva je skončenie pracovného pomeru. Mysleli sme si, že úprava v Zákonníku práce je dostatočne jasná, aby subjekty pracovného pomeru vedeli, ako skončiť pracovný pomer.

Na vašu pripomienku neexistuje jednoznačná odpoveď. Právna úprava v Zákonníku práce je relatívne dostatočne upravená vo vzťahu k procesnoprávnej rovine. Výrazne zložitejšou je však objektívne naplnenie podmienok, náležitostí, ktoré Zákonník práce stanovuje pre skončenie pracovného pomeru, napr. zo strany zamestnávateľa. V tejto oblasti sú pomerne časté sporné situácie a otázky z nich plynúce, ktoré súvisia s tzv. nadbytočnosťou zamestnanca na základe organizačnej zmeny zamestnávateľa alebo skončenie pracovného pomeru z dôvodu zdravotnej nespôsobilosti zamestnanca na základe lekárskeho posudku. Zákonník práce jednoznačne nestanovuje kvantitatívne alebo kvalitatívne prvky organizačnej zmeny zamestnávateľa, t. j. či musí odpadnúť celý rozsah práce zamestnanca, resp. nejaká jej pomerná časť alebo príde k zlúčeniu pracovných pozícií a pod. Zamestnávatelia sa následne dostávajú do situácie, že súd môže svojím rozhodnutím vysloviť záver, že organizačná zmena bola účelová a cieľom zamestnávateľa bolo „zbaviť sa“ zamestnanca a nie primárne riešiť svoju nepriaznivú situáciu v podniku. Miera právnej neistoty v tomto ohľade je pomerne vysoká. Samozrejme, na strane druhej nie sú u nás „neznámym“ javom vyslovene účelové výpovede z dôvodu nadbytočnosti.

Do akej miery sa dokáže zamestnávateľ pripraviť na takúto vysokú mieru neistoty, o akej hovoríte?

Ak nastanú reálne organizačné zmeny, zamestnávateľ má podľa mňa priestor postupovať tak, aby tieto zmeny neboli spochybnené. Závisí to však aj od toho, či tieto zmeny realizuje sám, vie čo robí a uvedomuje si všetky relevantné súvislosti alebo si pri tomto procese nechá poradiť. Do značnej miery je práve oblasť skončenia pracovného pomeru doplnená o judikatúru národných a sekundárne aj zahraničných súdov. Ak teda zamestnávateľ plánuje uskutočniť organizačnú zmenu, musí spoznať aj ďalšie okolnosti, ktoré majú svoj význam z hľadiska jej realizácie, ktorá musí byť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, aby sa nedostal zbytočne do „problémov“. Musí si napríklad riadne naplánovať časový okamih uskutočnenia organizačnej zmeny, správnu prípravu dokumentov potrebných pri skončení pracovných pomerov zamestnancov, uvedomiť si uplynutie výpovedných dôb napr. tak, aby neprišlo k vzniku prekážky v práci na strane zamestnávateľa a pod. Dôležitým inštitútom, pri ktorom sa vyskytuje aj pomerne veľké množstvo pochybení zo strany zamestnávateľov, je realizácia ponukovej povinnosti. Spravidla majú zamestnávatelia nižší počet voľných pracovných miest, ako je počet ukončovaných pracovných pomerov, a ponuková povinnosť je v niektorých prípadoch z ich strany dobrodružstvo formou „pokus a omyl“.

Čo má zamestnávateľ spraviť, aby sa skončenie pracovného pomeru nestalo jeho nočnou morou a nepoškodil si nesprávnym postupom napr. dobrú povesť?

Viete, medzi nami právnikmi, ktorí sa venujeme pracovnému právu, sa hovorí, že sa učíme celý život, ale v pracovnom práve sa vyskytne každý deň niečo nové. Skutočne je to tak, že oblasť pracovného práva je z hľadiska rozsahu legislatívnych zmien, nových prístupov či právnych výkladov jednou z najdynamickejších oblastí v celom právnom poriadku. Ak si uvedomíte množstvo ľudí, ktorých sa pracovné právo priamo či nepriamo dotýka, nejde len o ich ohromujúci počet, ale aj o rozsah možných zmien, ktoré s týmto počtom pochopiteľne súvisia.. Výmenu poznatkov a informácií medzi zainteresovanými subjektmi, subjektmi aplikačnej praxe, zákonodarcom, ale i zástupcami zamestnancov a ich právnymi zástupcami preto vnímam ako kľúčovú na to, aby sme dokázali realizovať individuálne alebo kolektívne pracovnoprávne vzťahy v súlade s právnou úpravou.


 

Rozhovor s jedným z odborných garantov 1. odbornej konferencie pripravilo vydavateľstvo Wolters Kluwer SR s.r.o. Viac o konferencii, na ktorej vystúpi aj doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., sa dozviete na https://www.wolterskluwer.sk/sk/okpp2019.

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., pôsobí ako dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a súčasne ako predsedníčka Labour Law Association/Asociácia pracovného práva. Od roku 2001 pôsobí na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a v súčasnosti ako spolugarantka študijného odboru „Pracovné právo“. Ako odborníčka v oblasti pracovného práva sa venuje lektorskej a prednášateľskej činnosti a publikuje odborné a vedecké práce zamerané na pracovnoprávnu problematiku v domácich a zahraničných odborných periodikách a monografických dielach. Bola členkou riešiteľských kolektívov výskumných úloh pre Európsku komisiu, ako aj pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 48
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Práceneschopnosť zamestnanca a ponuková povinnosť zamestnávateľa (§ 63 ods. 2 ZP)

Napriek tomu, že pre posúdenie splnenia hmotnoprávnych podmienok výpovede zamestnávateľa je rozhodujúci stav v čase výpovede, predsa len nie ...

CSP: Doručenie neúplného rozsudku a plynutie odvolacej lehoty

Doručením neúplného rozsudku strane sporu alebo účastníkovi konania nezačne plynúť odvolacia lehota bez ohľadu na to, aká časť textu a s ...

Právo na prieskum európskeho platobného rozkazu

Právo na prieskum európskeho platobného rozkazu v zmysle čl. 20 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 zo dňa 12. 12. ...

Viazanosť civilného súdu výrokom rozsudku trestného súdu o schválení dohody o vine a treste (§ 193 CSP)

Právoplatný rozsudok schvaľujúci dohodu prokurátora o vine a treste obvineného nevedie automaticky k záveru, že škoda bola spôsobená iba ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Za fotky nehody na Slovensku pokuta, v Nemecku policajti ukazujú previnilcom obetehttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/513397-fotenenie-nehody-je-nie-len-dehonestujuce-ale-sa-aj-pokutuje/

Slovenská polícia upozorňuje, že za fotenie nehody je pokuta.

KOMENTÁŘ: Soudy nevidí špinavé peníze. Prokazování praní se nedaříhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/soudy-prani-spinavych-penez-ivo-rittig-vladimir-brezina.A190524_094620_ekonomika_elz

Česko je v boji proti praní špinavých peněz v Evropě na druhém místě.

Rezort kultúry:Novela zákona o dotáciách má odstrániť problémy z praxehttp://www.teraz.sk/slovensko/novela-zakona-o-dotaciach-ma-odstra/397365-clanok.html

Rezort kultúry pripomína, že potreba novely vychádza i z problémov v doterajšej aplikačnej ...

EÚ prijala pravidlá pre používanie dronov, najpokročilejšie na svetehttp://www.teraz.sk/ekonomika/eu-prijala-pravidla-pre-pouzivanie-d/397426-clanok.html

Nové pravidlá sa budú vzťahovať na všetkých prevádzkovateľov dronov - profesionálnych ...

Konec odvoláním bez udání důvodu? Benešová chce funkční období pro žalobcehttps://www.denik.cz/z_domova/konec-odvolanim-bez-udani-duvodu-benesova-chce-funkcni-obdobi-pro-zalobce-20190523.html

Ministerstvo spravedlnosti má v podstatě připraven návrh, který by zavedl funkční období ...

Kiska podpísal zákon zvyšujúci výsluhové dôchodky vojakov a policajtovhttp://www.teraz.sk/slovensko/kiska-podpisal-zakon-zvysujuci-vysl/397202-clanok.html

Nový spôsob valorizácie je podľa ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) výhodnejší pre ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 4/2019

Bulletin slovenskej advokácie 4/2019

Časopis Slovenskej advokátskej komory.

Súkromné právo 2/2019

Súkromné právo 2/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 2/2019

Zo súdnej praxe 2/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie – právo a prax 2/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 2/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2019

Právny obzor 2/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 3/2019

Justičná revue 3/2019

Časopis pre právnu prax.

PoUtStŠtPiSoNe
: