TlačPoštaZväčšiZmenši

Andrea Olšovská: Účelovosť skončenia pracovného pomeru je „strašiak“, ktorý prenasleduje zamestnávateľov

27.2. 2019, 18:33 |  najpravo.sk

Rozhovor s doc. JUDr. Mgr. Andreou Olšovskou, PhD., odbornou garantkou, sa uskutočnil ako súčasť príprav 1. odbornej konferencie o pracovnom práve, ktorá sa uskutoční 16. mája 2019 v hoteli Tatra v Bratislave a na ktorej vystúpia poprední odborníci v oblasti pracovného práva z Českej a Slovenskej republiky.

Jednou z najproblematickejších oblastí pracovného práva je skončenie pracovného pomeru. Mysleli sme si, že úprava v Zákonníku práce je dostatočne jasná, aby subjekty pracovného pomeru vedeli, ako skončiť pracovný pomer.

Na vašu pripomienku neexistuje jednoznačná odpoveď. Právna úprava v Zákonníku práce je relatívne dostatočne upravená vo vzťahu k procesnoprávnej rovine. Výrazne zložitejšou je však objektívne naplnenie podmienok, náležitostí, ktoré Zákonník práce stanovuje pre skončenie pracovného pomeru, napr. zo strany zamestnávateľa. V tejto oblasti sú pomerne časté sporné situácie a otázky z nich plynúce, ktoré súvisia s tzv. nadbytočnosťou zamestnanca na základe organizačnej zmeny zamestnávateľa alebo skončenie pracovného pomeru z dôvodu zdravotnej nespôsobilosti zamestnanca na základe lekárskeho posudku. Zákonník práce jednoznačne nestanovuje kvantitatívne alebo kvalitatívne prvky organizačnej zmeny zamestnávateľa, t. j. či musí odpadnúť celý rozsah práce zamestnanca, resp. nejaká jej pomerná časť alebo príde k zlúčeniu pracovných pozícií a pod. Zamestnávatelia sa následne dostávajú do situácie, že súd môže svojím rozhodnutím vysloviť záver, že organizačná zmena bola účelová a cieľom zamestnávateľa bolo „zbaviť sa“ zamestnanca a nie primárne riešiť svoju nepriaznivú situáciu v podniku. Miera právnej neistoty v tomto ohľade je pomerne vysoká. Samozrejme, na strane druhej nie sú u nás „neznámym“ javom vyslovene účelové výpovede z dôvodu nadbytočnosti.

Do akej miery sa dokáže zamestnávateľ pripraviť na takúto vysokú mieru neistoty, o akej hovoríte?

Ak nastanú reálne organizačné zmeny, zamestnávateľ má podľa mňa priestor postupovať tak, aby tieto zmeny neboli spochybnené. Závisí to však aj od toho, či tieto zmeny realizuje sám, vie čo robí a uvedomuje si všetky relevantné súvislosti alebo si pri tomto procese nechá poradiť. Do značnej miery je práve oblasť skončenia pracovného pomeru doplnená o judikatúru národných a sekundárne aj zahraničných súdov. Ak teda zamestnávateľ plánuje uskutočniť organizačnú zmenu, musí spoznať aj ďalšie okolnosti, ktoré majú svoj význam z hľadiska jej realizácie, ktorá musí byť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, aby sa nedostal zbytočne do „problémov“. Musí si napríklad riadne naplánovať časový okamih uskutočnenia organizačnej zmeny, správnu prípravu dokumentov potrebných pri skončení pracovných pomerov zamestnancov, uvedomiť si uplynutie výpovedných dôb napr. tak, aby neprišlo k vzniku prekážky v práci na strane zamestnávateľa a pod. Dôležitým inštitútom, pri ktorom sa vyskytuje aj pomerne veľké množstvo pochybení zo strany zamestnávateľov, je realizácia ponukovej povinnosti. Spravidla majú zamestnávatelia nižší počet voľných pracovných miest, ako je počet ukončovaných pracovných pomerov, a ponuková povinnosť je v niektorých prípadoch z ich strany dobrodružstvo formou „pokus a omyl“.

Čo má zamestnávateľ spraviť, aby sa skončenie pracovného pomeru nestalo jeho nočnou morou a nepoškodil si nesprávnym postupom napr. dobrú povesť?

Viete, medzi nami právnikmi, ktorí sa venujeme pracovnému právu, sa hovorí, že sa učíme celý život, ale v pracovnom práve sa vyskytne každý deň niečo nové. Skutočne je to tak, že oblasť pracovného práva je z hľadiska rozsahu legislatívnych zmien, nových prístupov či právnych výkladov jednou z najdynamickejších oblastí v celom právnom poriadku. Ak si uvedomíte množstvo ľudí, ktorých sa pracovné právo priamo či nepriamo dotýka, nejde len o ich ohromujúci počet, ale aj o rozsah možných zmien, ktoré s týmto počtom pochopiteľne súvisia.. Výmenu poznatkov a informácií medzi zainteresovanými subjektmi, subjektmi aplikačnej praxe, zákonodarcom, ale i zástupcami zamestnancov a ich právnymi zástupcami preto vnímam ako kľúčovú na to, aby sme dokázali realizovať individuálne alebo kolektívne pracovnoprávne vzťahy v súlade s právnou úpravou.


 

Rozhovor s jedným z odborných garantov 1. odbornej konferencie pripravilo vydavateľstvo Wolters Kluwer SR s.r.o. Viac o konferencii, na ktorej vystúpi aj doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., sa dozviete na https://www.wolterskluwer.sk/sk/okpp2019.

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., pôsobí ako dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a súčasne ako predsedníčka Labour Law Association/Asociácia pracovného práva. Od roku 2001 pôsobí na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a v súčasnosti ako spolugarantka študijného odboru „Pracovné právo“. Ako odborníčka v oblasti pracovného práva sa venuje lektorskej a prednášateľskej činnosti a publikuje odborné a vedecké práce zamerané na pracovnoprávnu problematiku v domácich a zahraničných odborných periodikách a monografických dielach. Bola členkou riešiteľských kolektívov výskumných úloh pre Európsku komisiu, ako aj pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 237
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Strata účinnosti úpravy obsiahnutej v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

Úprava obsiahnutá v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu stratí účinnosť právoplatnosťou výrokov týkajúcich sa ...

Preposielanie vyjadrenia k dovolaniu dovolateľovi

Právam sporovej strany na kontradiktórne konanie a rovnosť v konaní koreluje povinnosť súdu zabezpečiť ich uplatnenie okrem iného aj ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Za zhodenie hniezda lastovičke alebo belorítke hrozí pokuta 9958 eurhttps://www.teraz.sk/najnovsie/za-zhodenie-hniezda-lastovicke-alebo-be/471428-clanok.html

Ochranári sa o zhodení hniezd dozvedia od ľudí, ktorí im to nahlásia prostredníctvom mailu ...

Opatrenia sa uvoľnili aj na súdoch a vo väzniciachhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-opatrenia-sa-uvolnili-aj-na-sudoch/471517-clanok.html

Ministerstva spravodlivosti ako takého sa uvoľňovanie týka tiež, a tak sú opätovne ...

Kurilovská: Na čele prokuratúry by mal stáť prokurátorhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/553383-kurilovska-na-cele-prokuratury-by-mal-stat-prokurator/

Tvrdí, že generálnym prokurátorom by mal byť iba prokurátor.

Šeliga: Verejná diskusia k voľbe Generálneho prokurátora bude 24. júnahttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-j-seliga-verejna-diskusia-k-t/471489-clanok.html

Koaliční poslanci v novele zákona o prokuratúre a o rokovacom poriadku NR SR navrhujú, aby sa o ...

Núdzový stav nie je možné podľa advokáta predlžovať, Pellegrini by zvažoval aj sťažnosť na ústavný súdhttps://www.webnoviny.sk/nudzovy-stav-nie-je-mozne-podla-advokata-predlzovat-pellegrini-by-zvazoval-aj-staznost-na-ustavny-sud/

Núdzový stav nie je možné predlžovať, zákon však nebráni jeho opakovanému vyhláseniu.

SaS a OĽaNO: Koalícia nie je dohodnutá na mene generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/koalicia-nie-je-dohodnuta-na-mene-gene/471272-clanok.html

Baránik považuje naznačovanie účelovosti novely za neoprávnené.

Nové časopisy

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: