TlačPoštaZväčšiZmenši

Ako aktívne prispieť k riadnemu sčítaniu hlasov v sobotňajších voľbách

10.11. 2014, 21:12 |  Pavol Uhrík

Opakovane, ako pred predchádzajúcimi voľbami sa vyslovujú obavy zo zmanipulovania volieb, najmä doterajšími starostami a poslancami. V mnohých obciach kandidujú len zástupcovia jednej, dvoch strán a len niekoľkí nezávislí. Až neuveriteľne znie príbeh z jednej obce, kde starostka prekabátila svojich súperov vo voľbách. Po lákavých frázach o výmene straníckych tričiek za spoločné záujmy obce ich presvedčila, aby nekandidovali za strany, ale tak ako ona ako nezávislí. Keďže nezávislí kandidáti nemôžu v týchto voľbách (na rozdiel od prezidentských volieb) delegovať svojich zástupcov do volebných komisií, v spomenutej obci v pohode menovala všetkých členov miestnej volebnej komisie šikovná starostka. Aj keď nie až tak nápadne, ale predsa len podobne postupovali starostovia a starostky aj v mnohých iných obciach.

Akým spôsobom je však možné zúčastniť sa sčítavania hlasov napriek tomu, že nie som členom volebnej komisie v čase, kedy  sa zatvoria dvere na volebných miestnostiach?

V miestnosti, kde okrsková volebná komisia sčíta hlasy, majú právo byť prítomní členovia volebných komisií vyššieho stupňa a pracovníci ich odborných (sumarizačných) útvarov, ako i osoby, ktorým na to dala povolenie okrsková volebná komisia (ďalej len OVK a pozorovateľ). Osobou, ktorej dala povolenie OVK môže byť v zmysle § 36 zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí osoba, ktorej OVK  priznala status pozorovateľa pri zisťovaní volebného výsledku. Obmedzenie   podľa citovaného ustanovenia § 36  zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí žiadne neexistuje, teda môže ním byť ktokoľvek spĺňajúci kritériá v zmysle § 8 Občianskeho zákonníka teda žiadateľ, ktorý má spôsobilosť  vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti, za predpokladu, že požiadal OVK o udelenie povolenia a táto vo veci vyhovela.

Ustanovenie volebného zákona neukladá OVK povinnosť bezpodmienečne vyhovieť žiadosti o priznanie statusu pozorovateľa a v prípade nevyhovenia takejto žiadosti neukladá OVK, aby toto svoje rozhodnutie zdôvodnila, hoci ani takéto rozhodnutie by nemalo byť svojvoľné. (PL. ÚS 9/07 15/2008 )

Môže byť takouto osobou aj kandidát na starostu, či poslanca?

ODPOVEĎ:

Vzhľadom na vyššie uvedené, v súlade s citovanými zákonným ustanovením pozorovateľom pri zisťovaní volebného výsledku môže byť aj kandidát, na poslanca, či starostu obce. 

Akým spôsobom sa ohlasuje požiadavka byť pozorovateľom?

ODPOVEĎ:

Zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí v § 36 nevyžaduje žiadne osobitné formálne náležitosti pre podanie žiadosti a jej vyhovenie či zamietnutie, preto postačí vyhotovenie záznamu do zápisnice  OVK o hlasovaní v zmysle § 39 ods. 2 písm. g) zákona o voľbách do orgánov samosprávy, kedy OVK uvedie do zápisnice prehľad uznesení, ktoré prijala a ich stručné odôvodnenie. OVK rozhoduje hlasovaním nadpolovičnou väčšinou.

Príklad uznesenia zapísaného v zápisnici:

O 18:45, 15.11.2014, sa do volebnej miestnosti dostavil Ján Mrkvička, nar. 05.11.1985, bytom: Hradby 99, Brezno, totožnosť preukázaná OP: EA 555 555 a požiadal OVK o priznanie statusu pozorovateľa.

Hlasovanie OVK – za všetci členovia OVK

OVK dáva Jánovi Mrkvičkovi, nar. 05.11.1985, bytom: Hradby 99, Brezno, povolenie zotrvať v miestnosti, kde okrsková volebná komisia sčítava hlasy.

alebo: 

Hlasovanie OVK – proti všetci členovia OVK

OVK zamieta dať Jánovi Mrkvičkovi, nar. 05.11.1985, bytom: Hradby 99, Brezno, povolenie zotrvať v miestnosti, kde okrsková volebná komisia sčítava hlasy, vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ javí známky opitosti a je dôvodné podozrenie, že by svojím správaním mohol narušiť činnosť OVK.

vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ javí známky agresie a je dôvodné podozrenie, že by svojím správaním mohol narušiť činnosť OVK.

Ak chceme, aby bola demokracia v našej krajine skutočná musíme prekonať svoju pohodlnosť či ostych a v sobotu okrem aktívnej účasti na hlasovaní spoločne zabezpečiť aj jeho skutočne transparentný priebeh.

Autor: JUDr. Pavol Uhrík
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1019
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Doručenie podania súdu prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Sudkyňa M. Repáková oznámila prezidentke SR, že sa vzdá funkciehttps://www.teraz.sk/slovensko/sudkyna-m-repakova-oznamila-prezide/429983-clanok.html

Funkcia jej zanikne uplynutím novembra 2019.

Sudcovia dotknutí Threemou by sa podľa ministra Gála mali radšej stiahnuťhttps://www.webnoviny.sk/sudcovia-dotknuti-threemou-by-sa-podla-ministra-gala-mali-radsej-stiahnut/

Sudcovia dotknutí kauzou komunikácie s Marianom K. by sa radšej mali stiahnuť, aj keď sa cítia ...

Pomluva? Stíhat za ni lze jen v případě zásahů do cti, rozhodl UShttps://www.denik.cz/z_domova/ustavni-soud-vyhovel-zene-ktera-byla-obvinena-za-pomluvu-a-krive-svedectvi-20191114.html

Jako trestný čin pomluvy lze stíhat jen případy nejzávažnějších zásahů do osobnostních ...

M. Mišík sa vzdal členstva v Súdnej radehttps://www.teraz.sk/slovensko/m-misik-sa-vzdal-clenstva-v-sudnej/429858-clanok.html

Doplnil, že z jeho strany došlo k pochybeniu počas jeho aktivity v Súdnej rade.

Ústavný súd odmietol návrh NS vo veci inšpekcie ministerstva vnútrahttps://www.teraz.sk/slovensko/ustavny-sud-odmietol-navrh-ns-vo-vec/429867-clanok.html

NS napadol ustanovenia zákona o PZ s tým, že sú podľa neho v rozpore s Ústavou SR, Dohovorom o ...

E. Pfundtner: Snažíme sa riešiť situáciu na Okresnom súde Bratislava Ihttps://www.teraz.sk/slovensko/epfundtner-ms-sa-snazi-riesit-situ/429828-clanok.html

Štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti zdôraznila, že na súdoch sú vytvorené voľné ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: