Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
Predplatné
Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
TlačPoštaZväčšiZmenši

86/2017 Z. z.

najpravo.sk • 1.5. 2017, 10:30

Dôvodová správa

A.    Všeobecná časť

Predkladaný vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol vypracovaný z vlastnej iniciatívy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.           

Predkladaný vládny návrh novely zákona o rodičovskom príspevku ustanovuje nad rámec automatického zákonného mechanizmu úpravy sumy rodičovského príspevku úpravu sumy rodičovského príspevku zo sumy 203,20 eura na sumu 213,20 eura.

Podľa súčasne platného právneho stavu poskytovanie rodičovského príspevku  oprávnenej osobe spravidla nadväzuje na skončenie poskytovania materského, ale môže sa poskytnúť aj súbežne popri materskom v prípade, ak suma rodičovského príspevku je vyššia ako suma materského. V takomto prípade sa rodičovský príspevok poskytuje vo výške rozdielu medzi sumou rodičovského príspevku a sumou materského. Ak nárok na materské  nevznikol, môže sa poskytnúť oprávnenej osobe rodičovský príspevok od narodenia dieťaťa. Vzhľadom na uvedený vecný súvis a účel  materského a rodičovského príspevku spočívajúci v starostlivosti o dieťa v útlom veku, navrhovaným  zvýšením sumy rodičovského príspevku  sa zároveň zabezpečí, aby v prípade poskytovania rodičovského príspevku vo výške rozdielu, bol rodičovi po zvýšení materského  zvýšený aj rodičovský príspevok, čím sa celkový príjem rodiča zvýši. Navrhovaná právna úprava sa od jej účinnosti bude vzťahovať aj na oprávnené osoby, ktorým vznikol nárok na rodičovský príspevok pred jej účinnosťou a bude trvať aj po jej účinnosti.

Predkladaný vládny návrh zákona v súlade s doložkou vybraných vplyvov bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a pozitívny sociálny vplyv pre rodičov, ktorí poberajú rodičovský príspevok. Ostatné vybrané vplyvy sa nepredpokladajú.

Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súde Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

B. Osobitná časť

K Čl. I

            S účinnosťou od 1. mája 2017 sa navrhuje zvýšenie rodičovského príspevku zo sumy 203,20 eura na sumu  213,20  eura mesačne za účelom zabezpečenia vyššieho príjmu rodiča, ktorý sa riadne stará o dieťa do troch rokov veku alebo o dieťa do šiestich rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

 K Čl. II

           Účinnosť zákona sa navrhuje od  1. mája 2017.

 

 

 

 

Bratislava 14. decembra 2016

Robert Fico, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

Ján Richter, v. r.

minister práce, sociálnych vecí

a rodiny Slovenskej republiky

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1956

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: