Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
Predplatné
Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
TlačPoštaZväčšiZmenši

Súdne poplatky

najpravo.sk • 20.1. 2013, 11:06

Súdne poplatky sa vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh a za úkony orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov, ktorý tvorí prílohu Zákona o súdnych poplatkoch.

Poplatníkom je hlavne navrhovateľ poplatkového úkonu. Laicky povedané, pokiaľ podá veriteľ žalobu proti svojmu dlžníkovi o zaplatenie určitej sumy, podaním tohto návrhu vzniká veriteľovi (žalobcovi) povinnosť zaplatiť súdu súdny poplatok. Môže ho zaplatiť kolkovými známkami, v hotovosti do pokladne súdu alebo na účet súdu. Rovnako tak vzniká poplatková povinnosť aj za podanie odporu proti platobnému rozkazu, za podanie odvolania, za podanie námietok proti exekúcii, dedičovi v konaní o dedičstve a iné.

Niektoré konania sú od poplatku zo zákona oslobodené (napríklad konanie vo veciach vyživovacej povinnosti rodičov a detí) a tiež sú od poplatku zo zákona oslobodené aj niektoré osoby (nadácie, navrhovateľ v konaní o určenie výživného, správca, navrhovateľ v konaní o náhrade škody, ktorá vznikla v súvislosti s ublížením na zdraví a podobne).

Pokiaľ je však účastník konania toho názoru, že je v zlej sociálnej a finančnej situácii, na návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1291

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: