Nájdených výsledkov: 190
JUDIKATÚRA: Rozhodnutie komisie ako porušenie princípov verejného obstarávania

JUDIKATÚRA: Rozhodnutie komisie ako porušenie princípov verejného obstarávania

Najvyšší správny súd sa zaoberal otázkou, či vyhodnotenie splnenia ponúk v rozpore s očakávaním a hodnotením iného účastníka súťaže nemožno považovať za správanie zasahujúce do ...
JUDIKATÚRA: Ochrana dôverného zaobchádzania v oblasti verejného obstarávania

JUDIKATÚRA: Ochrana dôverného zaobchádzania v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor vo svojom rozsudku spresňuje rozsah a uplatniteľnosť zákazu, vzťahujúceho sa na verejných obstarávateľov, zverejniť informácie, ktoré im oznamujú záujemcovia a uchádzači v ...
Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2022

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2022

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného obstarávania, ako aj ďalšiu súvisiacu problematiku.

Dôvodová správa k zákonu č. 200/2022 Z. z.

A.Všeobecná časť Návrh zákona o územnom plánovaní sa predkladá na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2021-2024. Cieľom územného plánovania je ...
Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného obstarávania, ako aj ďalšiu súvisiacu problematiku.

Dôvodová správa k zákonu č. 150/2022 Z. z.

A. Všeobecná časť Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami ...

Dôvodová správa k zákonu č. 121/2022 Z. z.

A. Všeobecná časť Vláda Slovenskej republiky predkladá Návrh zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) na ...
PoUtStŠtPiSoNe
: