Nájdených výsledkov: 169

141/2021 Z. z.

D ô v o d o v á   s p r á v a Všeobecná časť   Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a ...

120/2021 Z. z.

Dôvodová správa
Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného obstarávania, ako aj ďalšiu súvisiacu problematiku.
Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného obstarávania, ako aj ďalšiu súvisiacu problematiku.
Mediácia: Zásadné zmeny v civilných a trestných konaniach

Mediácia: Zásadné zmeny v civilných a trestných konaniach

Prax na Slovensku ukazuje, že justičný systém nevníma oblasť ADR ako jeho plnohodnotnú súčasť.
Stanovisko Slovenskej advokátskej komory a text pripomienok k návrhu novej súdnej mapy

Stanovisko Slovenskej advokátskej komory a text pripomienok k návrhu novej súdnej mapy

Je zrejmé, že vo väčšej miere dôjde k disruptívnej zmene v justícii a vyvstáva aj riziko, že táto nebude schopná plniť plynule svoje úlohy.

423/2020 Z. z.

Dôvodová správa k návrhu zákona o reforme súdnictva
PoUtStŠtPiSoNe
: