Nájdených výsledkov: 154
Podstatné zmeny v daňovom poriadku účinné od 1. januára 2020

Podstatné zmeny v daňovom poriadku účinné od 1. januára 2020

Daňový poriadok je považovaný za pilier celej daňovej sústavy, ktorý má byť stabilný a od ktorého sa odvíjajú ostatné daňové zákony.
Aktuálny návrh KS Prešov na Súdnom dvore EÚ

Aktuálny návrh KS Prešov na Súdnom dvore EÚ

Krajský súd v Prešove v spore spotrebiteľa voči veriteľovi o vrátenie zaplateného poplatku za prípadný odklad splátok úveru...
Z posledných slovenských prejudiciálnych otázok na Súdnom dvore EÚ

Z posledných slovenských prejudiciálnych otázok na Súdnom dvore EÚ

Prinášame vám stručný prehľad prejudiciálnych otázok, ktoré boli v poslednej dobe podané na Súdnom dvore EÚ.

Uzavretie zmluvy o pôžičke len jedným z manželov. Uznanie dlhu zo zmluvy o pôžičke

Ak si jeden z manželov požičiava od inej osoby peniaze a v zmluve o pôžičke vystupuje ako dlžník, je zo zmluvy v pôžičke zaviazaný a oprávnený len ten z manželov, ktorý ju ako dlžník ...

Uzavretie zmluvy o pôžičke len jedným z manželov. Uznanie dlhu zo zmluvy o pôžičke

Ak si jeden z manželov požičiava od inej osoby peniaze a v zmluve o pôžičke vystupuje ako dlžník, je zo zmluvy v pôžičke zaviazaný a oprávnený len ten z manželov, ktorý ju ako dlžník ...

Premlčanie nároku na náhradu straty na zárobku

Subjektívna premlčacia doba na uplatnenie nároku na náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti (§ 447 OZ) začína plynúť zásadne od okamihu, kedy sa poškodený ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším srozuměna s neoprávněností svého počínání ...
PoUtStŠtPiSoNe
: