Nájdených výsledkov: 1728

355/2019 Z. z.

Dôvodová správa   Všeobecná časť   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. ...
Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 6/2019

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 6/2019

Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal šiestu tohtoročnú Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, a to vo veciach správnych.

Platné postúpenie pohľadávky banky

Ustanovenie § 92 ods. 8 zákona o bankách upravuje podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre platné postúpenie pohľadávky banky, ktorú má voči klientovi, na inú banku, alebo aj na ...
Rozsudok pre zmeškanie ako efektívny nástroj v rukách súdu z pohľadu prirodzeného práva

Rozsudok pre zmeškanie ako efektívny nástroj v rukách súdu z pohľadu prirodzeného práva

Jednotlivé súdy by sa preto pri vydávaní rozsudku pre zmeškanie mali odkloniť od prílišného formalizmu a mali by sa zamerať na skutočnú podstatu práva na spravodlivý proces a iba v ...
Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 5/2019

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 5/2019

Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal piatu tohtoročnú Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, a to vo veciach obchodnoprávnych.
Neexistencia nároku veriteľa na riadne (zmluvne dohodnuté) úroky po vyhlásení predčasnej splatnosti spotrebiteľského úveru (2. časť: Vymedzenie zákonných nárokov veriteľa)

Neexistencia nároku veriteľa na riadne (zmluvne dohodnuté) úroky po vyhlásení predčasnej splatnosti spotrebiteľského úveru (2. časť: Vymedzenie zákonných nárokov veriteľa)

Vzhľadom na aktuálnosť tejto témy si v právnej analýze uvedenej nižšie v tomto texte dovoľujeme poukázať na judikatúru súdov v tejto otázke, podrobiť ju analýze (resp. vo vzťahu k ...

308/2000 Z. z.

Dôvodová správa
PoUtStŠtPiSoNe
: