Nájdených výsledkov: 333
Dňa 1. 12. 2019 nadobudne účinnosť novela Občianskeho zákonníka

Dňa 1. 12. 2019 nadobudne účinnosť novela Občianskeho zákonníka

Tento týždeň podpísala prezidentka SR novelu Občianskeho zákonníka, ktorú schválila Národná rada SR na svojej októbrovej schôdzi.

301/2019 Z. z.

Dôvodová správa k novele zákona o dani z príjmov 301/2019 Z. z.

Vplyv porušenia preventívnych povinností na rozsah náhrady škody. Neoprávnený výber z bankového účtu

Porušenie preventívnych povinností (§ 415 Občianskeho zákonníka, § 382 a § 384 Obchodného zákonníka) má tiež vplyv na rozsah náhrady škody, a to vtedy, ak poškodený poruší jemu ...

Nezákonné trestné stíhanie. Neunesenie dôkazného bremena ohľadne výšky škody poškodeným

Každé trestné stíhanie negatívne ovplyvňuje spoločenský, pracovný a osobný život stíhaného, a to bez ohľadu na jeho výsledok, teda aj je spôsobilé bez ďalšieho vyvolať vznik ...

Premlčanie nároku na náhradu straty na zárobku

Subjektívna premlčacia doba na uplatnenie nároku na náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti (§ 447 OZ) začína plynúť zásadne od okamihu, kedy sa poškodený ...
Návrh na vyslovenie protiústavnosti § 447 Občianskeho zákonníka

Návrh na vyslovenie protiústavnosti § 447 Občianskeho zákonníka

Okresný súd Ružomberok prejednáva spor o náhradu straty na zárobku, v ktorom sa žalobkyňa domáha od žalovanej platenia náhrady za stratu na zárobku
Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.
PoUtStŠtPiSoNe
: