Nájdených výsledkov: 85

11/2019 Z. z.

Dôvodová správa   Všeobecná časť     Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá návrh zákona o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia. Týmto ...
OSN prijala nový dohovor týkajúci sa medzinárodných obchodných mediácií

OSN prijala nový dohovor týkajúci sa medzinárodných obchodných mediácií

Doterajším nedostatkom mediácie v rámci medzinárodných obchodných sporov bola nevymožiteľnosť týchto dohôd.
Základy rozhodcovského konania: teoretické koncepcie arbitráže a jej pojmová definícia

Základy rozhodcovského konania: teoretické koncepcie arbitráže a jej pojmová definícia

Napriek tomu, že zákon o rozhodcovskom konaní ponúka veľmi efektívnu možnosť riešenia právnych sporov, potenciál rozhodcovského konania resp. arbitráže nemožno považovať za naplnený.
Justičná revue 8-9/2018

Justičná revue 8-9/2018

Časopis pre právnu prax.
Mediácia v zdravotníctve

Mediácia v zdravotníctve

Nedostatočná komunikácia, rozdielne zdieľanie kultúrnych či náboženských hodnôt vyústili v zdravotníctve do širokého spektra konfliktov.
Nezastupiteľnosť a nezameniteľnosť mediátora v mediačnom konaní

Nezastupiteľnosť a nezameniteľnosť mediátora v mediačnom konaní

Z formálneho hľadiska nemožno mediačné konanie „prenechať“ inému mediátorovi.
Základné povinnosti mediátora voči spotrebiteľovi

Základné povinnosti mediátora voči spotrebiteľovi

Mediátor má v rámci podnikateľskej činnosti povinnosti vyplývajúce zo základného zákona upravujúceho činnosť mediátora
PoUtStŠtPiSoNe
: