Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
Predplatné
Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich

Výsledky vyhľadávania

Nájdených výsledkov: 1432
JUDIKATÚRA: Hosťujúci euroadvokát ako zástupca v dovolacom konaní

JUDIKATÚRA: Hosťujúci euroadvokát ako zástupca v dovolacom konaní

Pokiaľ hosťujúci euroadvokát zastupuje stranu v spore v dovolacom konaní, v ktorom musí byť zastúpený advokátom, je povinný spolupracovať s advokátom zapísaným do zoznamu advokátov, ...
JUDIKATÚRA: Dobrá viera a účasť na daňovom podvode

JUDIKATÚRA: Dobrá viera a účasť na daňovom podvode

Dobrá viera alebo jej absencia na strane zdaniteľnej osoby (v kontexte preukazovania účasti na podvodnom reťazci), ktorá žiada o odpočítanie DPH, nemá žiadny vplyv na otázku, či sa ...
JUDIKATÚRA: Dvojstupňové odôvodnenie rozhodnutia podľa Správneho poriadku

JUDIKATÚRA: Dvojstupňové odôvodnenie rozhodnutia podľa Správneho poriadku

Z odôvodnenia musí byť zrejmé, ktoré námietky účastníka považuje za nesprávne a z akého dôvodu a ktoré skutočnosti považuje za preukázané, a aké úvahy ho viedli k danému záveru.
JUDIKATÚRA: Evidencia práce vedená zamestnávateľom

JUDIKATÚRA: Evidencia práce vedená zamestnávateľom

Podľa názoru Najvyššieho správneho súdu, z evidencie pracovného času zamestnancov musí byť zrejmé, kedy si jednotliví zamestnanci čerpali prestávku na odpočinok a jedenie.
JUDIKATÚRA: Nevyhotovenie rozsudku ako trváce disciplinárne previnenie

JUDIKATÚRA: Nevyhotovenie rozsudku ako trváce disciplinárne previnenie

Disciplinárne previnenie spočívajúce v nevyhotovení rozsudku v určenej lehote je trváce disciplinárne previnenie, ktoré spočíva vo vytvorení a udržiavaní protiprávneho stavu. Tento ...
JUDIKATÚRA: Nullum crimen sine lege v správnom trestaní

JUDIKATÚRA: Nullum crimen sine lege v správnom trestaní

Aktivita správneho orgánu nie je na mieste tam, kde zákon nestanoví, že určité konanie je správnym deliktom a že možno zaň uložiť príslušnú správnu sankciu.
JUDIKATÚRA: Proces prípravy volieb a správna žaloba

JUDIKATÚRA: Proces prípravy volieb a správna žaloba

Z právnej úpravy konania vo volebných veciach obsiahnutej v SSP vyplýva, že predpokladom podania žaloby je uskutočnenie volieb.
JUDIKATÚRA: Platnosť zmluvy ako právna otázka v konaní o dovolaní

JUDIKATÚRA: Platnosť zmluvy ako právna otázka v konaní o dovolaní

Ústavný súd posudzoval otázku, či platnosť zmluvy môže byť posudzovaná ako právna otázka v konaní o dovolaní.
JUDIKATÚRA: Ukončenie balíka cestovných služieb v prípade výnimočných okolností

JUDIKATÚRA: Ukončenie balíka cestovných služieb v prípade výnimočných okolností

Súdny dvor posudzoval, či súd môže ex offo informovať cestujúceho o jeho práve ukončiť zmluvu bez stornovacieho poplatku.
JUDIKATÚRA: Autorizácia podaní advokáta občianskym preukazom

JUDIKATÚRA: Autorizácia podaní advokáta občianskym preukazom

Ústavný súd vo svojej rozhodovacej činnosti posudzoval, či podanie podpísané občianskym preukazom konateľa advokátskej kancelárie je možno akceptovať ako riadne autorizované podanie ...
JUDIKATÚRA: Daňová exekučná výzva a možnosť jej súdneho prieskumu

JUDIKATÚRA: Daňová exekučná výzva a možnosť jej súdneho prieskumu

Najvyšší správny súd konštatuje, že daňová exekučná výzva podlieha len v obmedzenom rozsahu súdnemu prieskumu zákonnosti.
JUDIKATÚRA: Viazanosť odvolacieho súdu vlastným právnym názorom

JUDIKATÚRA: Viazanosť odvolacieho súdu vlastným právnym názorom

Najvyšší súd konštatuje, že odvolací súd nepostupuje v rozpore s procesnými predpismi, ak svoj predchádzajúci vo veci vyslovený právny názor zmení a potvrdí rozhodnutie ...
PoUtStŠtPiSoNe
: