Nájdených výsledkov: 304
JUDIKATÚRA: Následky kombinovaného doručenia (verejnou vyhláškou a do vlastných rúk)

JUDIKATÚRA: Následky kombinovaného doručenia (verejnou vyhláškou a do vlastných rúk)

Najvyšší správny súd sa vo svojom rozhodnutí zaoberal otázkou, aké následky má kombinované doručovanie správneho orgánu (verejnou vyhláškou a do vlastných rúk).
JUDIKATÚRA: Doručenie podania protistrany a spravodlivé súdne konanie

JUDIKATÚRA: Doručenie podania protistrany a spravodlivé súdne konanie

Najvyšší správny súd SR vo svojom rozhodnuti potvrdzuje ustálenú rozhodovaciu prax vo vzťahu k doručovaniu vyjadrení účastníkom konania.

Dôvodová správa k zákonu č. 201/2022 Z. z.

A.Všeobecná časť Návrh zákona o výstavbe sa predkladá na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2021 - 2024. Cieľom novej právnej úpravy v oblasti ...

Dôvodová správa k zákonu č. 175/2022 Z. z.

A. Všeobecná časť   Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky predkladajú ako iniciatívny materiál návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na ...

Dôvodová správa k zákonu č. 121/2022 Z. z.

A. Všeobecná časť Vláda Slovenskej republiky predkladá Návrh zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) na ...

Dôvodová správa k zákonu č. 108/2022 Z. z.

A.Všeobecná časť Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o ...

Špecifikácia plnomocenstva udeleného advokátovi v dovolacom konaní

Plnomocenstvo udelené advokátovi, hoci nie je špecifikované na dovolacie konanie, ale výslovne sa v ňom uvádza, že splnomocniteľ zmocňuje splnomocnenca okrem iného i na „podávanie ...
PoUtStŠtPiSoNe
: