Nájdených výsledkov: 92
Test: Predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Test: Predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Sú vám zrejmé odpovede na všetky otázky týkajúce sa bezpodielového spoluvlastníctva manželov? Čo tvorí predmet BSM a čo patrí do výlučného vlastníctva jedného z manželov? ...

Vedľajší účastník

O prípustnosti vedľajšieho účastníctva rozhoduje súd len ak účastník konania namietne neprípustnosť vstupu vedľajšieho účastníka do konania. Predpokladom prípustnosti vedľajšieho ...

Exekúcia voči majetku, ktorý patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, excindačná žaloba

Ustanovenie § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka zohľadňuje vyššie uvedený pojmový znak BSM – bezpodielovosť. Keďže v BSM neexistujú podiely žiadneho zo spoluvlastníkov (manželov) na ...

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Z povahy bezpodielového spoluvlastníctva manželov vyplýva, že ide o spoluvlastníctvo, v ktorom miera práv a povinností obidvoch spoluvlastníkov nie je vyjadrená podielom, ...

Fakultatívne prerušenie súdneho konania

Ustanovenie § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p. upravuje tzv. fakultatívne prerušenie konania, to znamená také prerušenie konania, ktoré nie je pre samotné konanie nevyhnutné. Súd je povinný ...
Vyporiadanie prostriedkov získaných zmluvou o stavebnom úvere

Vyporiadanie prostriedkov získaných zmluvou o stavebnom úvere

Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM), vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150 Občianskeho zákonníka (viď § 149 ods. 1 Občianskeho zákonníka). ...
PoUtStŠtPiSoNe
: