Nájdených výsledkov: 92

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (návrh na zrušenie za trvania manželstva) 2

Titl. Okresný súd Zvolen Medňanská 22/48 019 33 Zvolen Vec Návrh na zrušenie BSM za trvania manželstva podľa § 148 ods. 2 OZ Navrhovateľka: Martina Pekná, nar.20.07.1985, bytom ...

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (návrh na zrušenie za trvania manželstva)

Titl. Okresný súd Zvolen Medňanská 22/48 019 33 Zvolen Vec Návrh na zrušenie BSM za trvania manželstva podľa § 148a ods. 2 OZ Navrhovateľka:Martina Pekná, nar.20.07.1985, bytom ...

Oprávnenia opatrovníka

Na rozdiel od opatrovníka ustanoveného podľa § 27 O. z. sú oprávnenia opatrovníka podľa § 29 ods. 1 a 2 OSP obmedzené len na procesné úkony, a to len voči súdu. Nie je teda oprávnený ...

Uzavretie dohody o vyporiadaní BSM s procesným opatrovníkom

Na rozdiel od opatrovníka ustanoveného podľa § 27 O. z. sú oprávnenia opatrovníka podľa § 29 ods. 1 a 2 OSP obmedzené len na procesné úkony, a to len voči súdu. Nie je teda oprávnený ...
Súdne poplatky

Súdne poplatky

Súdny poplatok je plnením, ktoré platí účastník konania pred začatím súdneho konania alebo po jeho skončení. Plnia jednak funkciu uhradzovaciu, teda slúžia na to, aby aspoň sčasti ...

Zaplatenie kúpnej ceny domu rodičmi jedného z manželov

V prípade, ak kúpna cena nehnuteľností bola úplne zaplatená z výlučných prostriedkov jedného z manželov, avšak kupujúcimi boli obidvaja manželia, ktorí obidvaja jasne prejavili vôľu ...

Nadobudnutie veci jedným manželom a definícia cudzej veci

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je aj vec, ktorú jeden z manželov nadobudol za trvania manželstva výlučne vlastným pričinením v dobe, kedy bol druhý z manželov vo výkone trestu ...
PoUtStŠtPiSoNe
: