Nájdených výsledkov: 91

Potreba súhlasu odporcu so späťvzatím návrhu na vyporiadanie BSM

Konanie o vyporiadanie BSM je konaním, v ktorom majú účastníci na oboch stranách spolu tak postavenie navrhovateľa ako aj postavenie odporcu (iudicium duplex). Táto skutočnosť sa prejavuje ...

Potreba súhlasu odporcu so späťvzatím návrhu na vyporiadanie BSM

Konanie o vyporiadanie BSM je konaním, v ktorom majú účastníci na oboch stranách spolu tak postavenie navrhovateľa ako aj postavenie odporcu (iudicium duplex). Táto skutočnosť sa prejavuje ...

Záväzky z úverov ako dôvod pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov

Súd nemôže pri rozhodovaní o oslobodení od súdnych poplatkov prihliadať na záväzky žiadateľa vyplývajúce z uzatvorených zmlúv o úveroch, bez ohľadu na účel použitia takto ...

Záväzky z úverov ako dôvod pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov

Súd nemôže pri rozhodovaní o oslobodení od súdnych poplatkov prihliadať na záväzky žiadateľa vyplývajúce z uzatvorených zmlúv o úveroch, bez ohľadu na účel použitia takto ...

341/2005 Z. z.

Dôvodová správa A. Všeobecná časť Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. ...

Dedičstvo (vzor žaloby o určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva)

Titl. Okresný súd Zvolen Zámočnícka 22/40 056 23 Zvolen Vec Žaloba o určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva podľa § 175y ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku Žalobkyňa: ...

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (návrh na zrušenie za trvania manželstva) 2

Titl. Okresný súd Zvolen Medňanská 22/48 019 33 Zvolen Vec Návrh na zrušenie BSM za trvania manželstva podľa § 148 ods. 2 OZ Navrhovateľka: Martina Pekná, nar.20.07.1985, bytom ...
PoUtStŠtPiSoNe
: