TlačPoštaZväčšiZmenši

Právo proti nekalej súťaži

30.10. 2013, 19:08 |  Edmund Horváth

Vozár, J.: Právo proti nekalej súťaži, VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 2013, 320 strán, tvrdá väzba

Keď som v schránke našiel zásielku obsahujúcu knižnú novinku vydavateľstva Veda Slovenskej akadémie vied „Právo proti nekalej súťaži" z pera renomovaného odborníka a vedca SAV, doktora Vozára, nevydržal som a musel som obálku otvoriť ihneď a knižku si zbežne prelistovať ešte pri schránke. Táto moja, možno pre niekoho nepochopiteľná nedočkavosť a zvedavosť vyplývala zrejme z toho, že súťažné právo patrilo počas môjho štúdia medzi moje najobľúbenejšie predmety (za čo vďaka zaujímavým hodinám docentovi Husárovi z PF UPJŠ, počas ktorých mi čas plynul akosi priveľmi rýchlo) ako aj z toho, že po rokoch som danú problematiku sprostredkúval spoza katedry aj ja sám na jednej zo súkromných vysokých škôl. Absenciu kvalitnej literatúry v tejto oblasti sme pociťovali už dlhodobo, o to viac ma potešilo, že vydavateľstvo IURA EDITION vydalo v tomto roku výber judikatúry vo veciach nekalej súťaže (Recenziu si prečítajte TU) a napokon aj aktuálna monografia vydavateľstva Veda. Som mimoriadne rád, že súčasní študenti práva už majú k dispozícii kvalitnú slovenskú literatúru v oblasti súťažného práva, do ktorej bol investovaný kus poctivej práce.

Ako uvádza prebal knižky, monografia Právo proti nekalej súťaži je prvou komplexnou slovenskou publikáciou v tejto oblasti po roku 1989. Ide o základné teoreticko-právne dielo z pera slovenského autora, ktoré sa snaží reflektovať aktuálny stav tejto problematiky nielen v slovenskej a českej, ale aj v zahraničnej literatúre a judikatúre, pričom súčasťou publikácie je aj vybraná judikatúra Súdneho dvora Európskej únie. Recenzentmi diela boli profesori Petr Hajn a Ján Švidroň.

Právo proti nekalej súťaži

Publikácia sa člení na 14 kapitol:

 • Vývoj práva proti nekalej súťaži na Slovensku
 • Pramene právnej úpravy práva proti nekalej súťaži
 • Systém súťažného práva
 • Europeizácia práva proti nekalej súťaži
 • Generálna klauzula proti nekalej súťaži
 • Klamlivá reklama
 • Klamlivé označenie tovaru a služieb
 • Vyvolanie nebezpečenstva zámeny
 • Parazitovanie na povesti
 • Podplácanie
 • Zľahčovanie
 • Ochrana obchodného tajomstva
 • Ohrozovanie zdravia a životného prostredia
 • Právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži

Publikáciu uzatvára zoznam výberovej literatúry a znenie Zákona č. 111/1927 Sb. z a n. o nekalej súťaži.

Právo proti nekalej súťaži

Ťažko vybrať z knižky niečo, čo by som osobitne vyzdvihol, keďže ide o komplexné a nanajvýš aktuálne dielo, ktoré je naviac písané zrozumiteľne a nepoužíva príliš odborný jazyk, čím sa stáva využiteľným aj pre neprávnickú verejnosť. Pamätáte si napríklad na reklamu predajcu automobilov, ktorý poskytuje na všetky ním predávané automobily záruku sedem rokov? V kapitole 6 analyzujúcej klamlivú reklamu v podkapitole „Etická samoregulácia v oblasti reklamy" môžete nájsť rozhodnutie Rady pre reklamu a dôvody, pre ktoré bolo radou rozhodnuté, že tvrdenia uvedené v reklame sú spôsobilé spotrebiteľa zavádzať.

Právo proti nekalej súťaži

Možno ste sa už stretli v reklamných letákoch s poznámkou „len do vyčerpania zásob", pričom autor v diele zdôrazňuje, že aj takáto poznámka môže byť v niektorých prípadoch klamlivá a zároveň odkazuje na rozhodnutia nemeckých súdov. Rozhodnutia súdov, ako alfa a omega súťažného práva nájdete zakomponované pri väčšine analyzovaných problémov v kapitolách o jednotlivých skutkových podstatách nekalej súťaže. Ide spravidla o konkrétne, väčšine čitateľov známe prípady, čo činí publikáciu okrem jej vysoko odbornej stránky aj čitateľsky zaujímavou. Určite si pamätáte aj na kauzu označenia „Vinohradnícka oblasť Tokaj", aj túto nedávnu kauzu podrobne analyzuje autor monografie.

Právo proti nekalej súťaži

Publikácia obsahuje množstvo názorov mimoriadne cenných pre právnu prax, spomeniem len príkladom posudzovanie naplnenia čiastkových skutkových podstát vyvolania nebezpečenstva zámeny. Mal by súd využiť služby súdneho znalca alebo by sa mal sám pokúsiť zrekonštruovať stav mysle priemerného spotrebiteľa? Aj náčrt riešenia tohto rébusu publikácia ponúka. Príjemne som prekvapený aj zo zaradenia podkapitol „Právo na zákonného sudcu" či „Povinnosť súdov dostatočne a presvedčivo zdôvodňovať svoje rozhodnutia" v kapitole „Právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži", ktoré v intenciách zamerania publikácie pôsobia celkom sympaticky, keďže autor, ktorý nie je plnokrvným procesistom akcentuje dôležitosť procesného práva pri uplatňovaní práva proti nekalej súťaži a vychádzajúc z judikatúry predkladá čitateľovi hodnotné a využiteľné rady.

Právo proti nekalej súťaži

Zabudnite na v mysliach vžitú neprekonateľnú hranicu medzi právnikmi teoretikmi a právnikmi praktikmi, autor ako vedec a zároveň advokát neostáva svojimi názormi izolovaný za múrmi vedeckej inštitúcie, ale analyzuje a systematizuje riešenia plne využiteľné pre prax. Určite by som sa vedel pozastaviť pri jednotlivých kapitolách podrobnejšie, avšak to už určite nie je úlohou stručnej recenzie diela. Som rád, že do slovenskej právnickej spisby pribudlo opäť jedno hodnotné dielo, na ktoré sa časom nezabudne.

JUDr. Jozef Vozár, CSc. po skončení Právnickej fakulty UK v Bratislave v roku 1989 nastúpil do Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, kde pôsobí v súčasnosti ako zástupca riaditeľa. Od roku 1997 je činný aj ako advokát. Je autorom desiatok vedeckých a odborných článkov a viacerých publikácií, okrem iného aj knihy Spomienky na Ernesta, ktorá bola venovaná pamiatke prvého predsedu Ústavného súdu ČSFR Ernesta Valka, na ktorého si autor spomína aj v predslove recenzovanej knižky: „Spracovanie tejto problematiky má pre mňa ešte jednu zvláštnu príchuť. Dňa 5. 11. 2010 mi doniesol môj dobrý priateľ Ernest Valko rozhodnutia súdov v kauzách Becherovka, na ktorých robila jeho kancelária. Bolo to iba tri dni pred Ernestovou tragickou smrťou a zároveň posledný deň, keď sme sa videli." 

Foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 923
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Použitie profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete

V prípade použitia profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete Facebook nemožno bez ďalšieho vyvodzovať konkludentný súhlas s jej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Šeliga: Spôsob voľby špeciálneho prokurátora treba čo najskôr zmeniťhttps://www.teraz.sk/slovensko/seliga-sposob-volby-specialneho-pr/477741-clanok.html

Ak špeciálny prokurátor nevie vysvetliť, odkiaľ má peniaze a nechce prísť na detektor lži, ...

Vydávanie Zbierky zákonov bude v kompetencii Úradu vlády SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/vydavanie-zbierky-zakonov-bude-od-stre/477664-clanok.html

Vydávanie Zbierky zákonov bude od stredy v kompetencii Úradu vlády SR.

GP SR: Novým predsedom Etickej komisie prokuratúry sa stal R. Remetahttps://www.teraz.sk/slovensko/gp-sr-novym-predsedom-etickej-komisie/477650-clanok.html

Etická komisia prokuratúry odštartovala svoju činnosť v júni 2016. Jej úlohou je posudzovať ...

Vláda schválila predĺženie obdobia podpory v nezamestnanostihttps://www.teraz.sk/ekonomika/vlada-schvalila-predlzenie-obdobia/477691-clanok.html

Ľudia v evidencii úradov práce budú môcť znovu dlhšie poberať podporu v nezamestnanosti.

Zavedení možnosti eutanazie v Česku je opět ve hře. Zatím se trestá jako vraždahttps://www.lidovky.cz/domov/zavedeni-moznosti-eutanazie-v-cesku-je-opet-ve-hre-zatim-se-tresta-jako-vrazda.A200630_165010_ln_domov_ele

Zavedení možnosti asistované smrti v Česku je opět ve hře.

Exekutoři se vracejí do terénu. Po koronaviru začnou znovu zabavovat věcihttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/mobiliarni-exekuce-exekucni-rad-exekutorska-komora-dluhy-socialni-vylouceni.A200624_101523_domaci_knn

Mobiliární exekuce, kdy se zabavují přímo věci, jsou asi nejvíce stresujícím momentem pro ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: