Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
Predplatné
Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
TlačPoštaZväčšiZmenši

Základná sadzba tarifnej odmeny pri negatórnej žalobe

najpravo.sk • 3.11. 2012, 17:20

Účelom negatórnej žaloby (§ 80 písm. b/ O.s.p.) je ochrana existujúcich práv vlastníka alebo oprávneného držiteľa veci voči neoprávneným zásahom zo strany iných subjektov. Rozhodnutie o takomto návrhu neustanovuje nič o právnom vzťahu či práve k danej veci (tu pozemkom, ktoré boli predmetom zmluvy o podnájme i dohody o vyčlenení pozemkov). Jeho predmetom je posúdenie zákonnosti a oprávnenosti namietaného zásahu do existujúcich práv a uloženie povinnosti zdržať sa ho. Je to práve tento zásah, ktorý je vlastným predmetom sporu, a teda nesie „hodnotu" rozhodnú pre výpočet či už súdneho poplatku, alebo odmeny advokáta. Zásah ako taký však nie je oceniteľný v peniazoch. Preto základnú sadzbu tarifnej odmeny treba určiť podľa § 13 ods. 6 vyhl. č. 163/2002 Z.z. a § 11 ods. 1 vyhl. č. 655/2004 Z.z.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 29. 7. 2010, sp. zn. 2 M Cdo 8/2009)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Zvolen uznesením z 8. júna 2005, č.k. 12 C 103/2004-84 konanie v časti o určenie, že dohoda o vyčlenení pozemkov zo 7. januára 2004 uzavretá medzi žalovaným 1/ a žalovaným 2/, ktorou sa vyčleňujú do náhradného užívania pozemky v katastroch k.ú. H. vo výmere X. ha, k.ú. S. vo výmere X. ha, k.ú. R. vo výmere X. ha, k.ú. Z. vo výmere X. ha, k.ú. K. vo výmere X. ha, k.ú. S. vo výmere X. ha, k.ú. L. vo výmere X. ha tak, ako sú bližšie špecifikované v tejto dohode podľa katastrálnych území, parcelných čísel, výmere a druhu pozemkov, je voči žalobcovi neúčinná, zastavil. Rovnako zastavil konanie v časti o uloženie, že žalovaný 1/ a žalovaný 2/ sú povinní umožniť žalobcovi disponovať a užívať poľnohospodárske pozemky o celkovej výmere X. ha za účelom zabezpečovania poľnohospodárskej prvovýroby, ako aj v prílohe č. 1 zmluvy o podnájme zo 7. augusta 2003, za účelom zabezpečovania poľnohospodárskej prvovýroby, t.j. pestovania obilovín, technických plodín, zemiakov, krmovín a odchovu HD, ktoré sú vyšpecifikované v prílohe č. 1 zmluvy o podnájme zo 7. augusta 2003, a to podľa katastrálnych území, parcelných čísel, výmery a druhu pozemkov, ako aj zdržať sa akýchkoľvek zásahov do užívacích práv žalobcu. Žalobca na pojednávaní konanom 8. júna 2005 vzal žalobu v časti uvedených žalobných návrhov späť, s čím žalovaní 1/ a 2/ súhlasili.

Okresný súd Zvolen uznesením z 8. februára 2008, č.k. 12 C 103/2004-183 rozhodol o zastavení konania v časti o určenie, že dohoda o vyčlenení pozemkov z 1. apríla 2004 (nesprávne uvedený dátum 7. januára 2003) uzavretá medzi žalovaným 1/ a žalovaným 2/, ktorou sa vyčleňujú do náhradného užívania pozemky v katastroch k.ú. H. vo výmere X. ha, k.ú. S. vo výmere X. ha, k.ú. R. vo výmere X. ha, k.ú. Z. vo výmere X. ha, k.ú. K. vo výmere X. ha, k.ú. S. vo výmere X. ha, k.ú. L. vo výmere X. ha tak, ako sú bližšie špecifikované v tejto dohode podľa katastrálnych území, parcelných čísel, výmery a druhu pozemkov, je neplatná. Žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť žalovanému 1/ náhradu trov konania vo výške 192 772,-- Sk a žalovanému 2/ vo výške 451 820,50 Sk. Podaním zo 16. novembra 2007 žalobca vzal žalobu v časti späť, s čím žalovaní 1/ a 2/ súhlasili. O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 2 O.s.p. Žalobca bol v celom rozsahu neúspešný, jednak čo sa týkalo určenia neplatnosti dohody o vyčlenení pozemkov, určenia neúčinnosti dohody o vyčlenení pozemkov, určenia, že žalovaní 1/ a 2/ sú povinní umožniť žalobcovi disponovať, nakladať s pozemkami, zároveň sa domáhal užívania a zdržania sa akýchkoľvek zásahov do užívacích práv, čo predstavuje päť samostatných návrhov. Súd v súlade s vyhláškou č. 163/2002 Z.z. účinnou do 31. decembra 2004 a vyhláškou č. 655/2004 Z.z. účinnou od 1. januára 2005 žalobcu zaviazal na náhradu trov konania žalovanému 1/ za dva úkony právnej služby po 92 350,-- Sk s režijným paušálom 136,-- Sk k úkonu, za jeden úkon právnej služby vo výške 7 650,-- Sk spolu s režijným paušálom 150,-- Sk, celkom vo výške 192 772,-- Sk. Vo vzťahu k žalovanému 2/ zaviazal žalobcu na náhradu trov konania pozostávajúcich z odmeny advokáta za tri úkony právnej služby po 138 180,-- Sk, pätnástich režijných paušálov po 136,-- Sk, dva úkony právnej služby po 15 450,-- Sk, jeden úkon právnej služby vo výške 3 862,50,-- Sk, režijný paušál v sume 150,-- Sk a dva režijné paušály po 164,-- Sk. Celkovo tak v súlade s citovanými vyhláškami priznal žalovanému 2/ náhradu trov konania vo výške 451 820,50 Sk.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1811
Súvisiace články

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: