Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
TlačPoštaZväčšiZmenši

Zodpovednosť advokáta za škodu spôsobenú klientovi

najpravo.sk • 3.11. 2012, 16:08

Zodpovednosť advokáta za škodu spôsobenú klientovi v súvislosti s výkonom advokácie (§ 21 ods. 2 zákona č. 132/1990 Zb.) je objektívna zodpovednosť (bez ohľadu na zavinenie), ktorej sa nemožno zbaviť. Táto zodpovednosť je založená na súčasnom (kumulatívnom) splnení troch predpokladov: a/ činnosť súvisiaca s výkonom advokácie, b/ vznik škody, c/ príčinná súvislosť medzi činnosťou advokáta súvisiacou s výkonom advokácie a vznikom škody. Splnenie uvedených predpokladov zodpovednosti musí byť v konaní jednoznačne preukázané; dôkaznú povinnosť má v tomto smere poškodený.

Nie každé zanedbanie, porušenie alebo nedostatočné plnenie povinností advokáta má za následok vznik jeho zodpovednosti za škodu spôsobenú klientovi v súvislosti s výkonom advokácie. Samo pochybenie advokáta neznamená automaticky vznik škody na strane klienta. Zodpovednosť advokáta ani nie je daná v každom prípade, keď ním zastupovaný (obhajovaný) klient nebol v určitom konaní úspešný. Zodpovednosť advokáta nastupuje len vtedy, keď neúspech klienta je dôsledkom porušenia povinností advokáta v súvislosti s výkonom advokácie.

 (uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 21. 10. 2010, sp. zn. 3 M Cdo 18/2009)

 Z odôvodnenia:

Žalobca sa v konaní domáhal náhrady škody, ktorú mu mala spôsobiť žalovaná pri jeho zastupovaní v konaní vedenom na Okresnom súde Michalovce pod sp. zn. 11 C 50/1995. Tvrdil, že nesplnila a zanedbala povinnosti, ktoré jej vyplývali z právneho vzťahu založeného mandátnou zmluvou uzavretou účastníkmi 21. apríla 1999 v zmysle § 566 Obchodného zákonníka (ďalej len „mandátna zmluva“), resp. z právneho vzťahu zastúpenia klienta a advokáta pri poskytovaní právnej pomoci v zmysle zákona č. 132/1990 Zb. o advokácii (ďalej len „zákon č. 132/1990 Zb.“). Škoda podľa názoru žalobcu spočívala v jeho majetkovej ujme, ktorá u neho nastala uhradením trov proti nemu vedenej exekúcie; tieto trovy by mu nevznikli, pokiaľ by žalovaná riadne plnila svoje zmluvné a zákonné povinnosti.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2423

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: