TlačPoštaZväčšiZmenši

386/2014 Z. z.

9.2. 2015, 18:01 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

 

A. Všeobecná časť

 

    Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Richard Raši a Otto Brixi.

 

     Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky predkladajú návrh zákona, ako iniciatívny návrh s cieľom zabezpečiť ochranu symbolov mesta Košice a symbolov mestských častí, nakoľko súčasná ochrana je nedostatočná, keďže opis, vyobrazenie a používanie symbolov je určované štatútom mesta Košice, ktorý ako podzákonný právny predpis je často krát nevynútiteľný a konania v rozpore s ním nie je možné postihnúť sankciou.

 

     V prípade mesta Košice sa navrhuje zmena špeciálnej úpravy pre spôsob vyobrazenia, opisu a používania symbolov mesta a mestských častí, a to zo štatútu na všeobecne záväzné nariadenie. Všeobecne záväzným nariadením bude môcť tak byť upravovaný spôsob vyobrazenia, opisu a podmienky používania symbolov mesta a mestských častí.

 

Používanie symbolov v meste Košice upravovalo Všeobecné záväzné nariadenie mesta Košice č. 18 - Zásady používania erbu mesta Košice zo dňa 14.09.1993, ktoré však bolo protestom prokurátora Krajskej prokuratúry Košice napadnuté a bolo navrhnuté, aby bolo zrušené nakoľko z uvedeného textu nebolo zrejmé akým spôsobom, a ako došlo k zmene článkov na paragrafy, a zároveň predmetné všeobecné záväzné nariedenie sa dostalo do rozporu so zákonom č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov z dôvodu zavedenia povinnosti vybraných subjektov platiť poplatky pri podávaní žiadosti o povolenie použiť a používať erb mesta Košice a štít erbu mesta Košice.

 

Symboly mesta treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly. Nesmú sa preto používať v takých prípadoch, kde by ich použitie mohlo vzbudiť dojem znevažovania. Za dôstojné a správne zaobchádzanie s mestskými symbolmi a za ich ochranu by mal zodpovedať ten, kto ich použil. Každé zneužitie, neoprávnené, nevhodné a neprimerané používanie symbolov mesta by malo byť zakázané resp. sankcionované. Podstatou teda navrhovanej novely je stanoviť, aby vyobrazenie, opis a používanie symbolov mesta bolo stanovované všeobecným záväzným právnym predpisom, na základe čoho budú stanovené presné podmienky, nakoľko súčasný zákon o meste Košice odkazuje na štatút mesta, ktorý nemá hodnotu podzákonného právneho predpisu, na základe ktorého mohli byť udeľované sankcie za nesprávne alebo nedovolené používanie symbolov.

 

Ostatné oblasti, neupravené týmito zákonmi sa  budú riadiť podľa ustanovení tohto zákona, ktorý je všeobecným predpisom.

 

Predkladaný návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na štátny rozpočet, rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie, nevyvoláva sociálne vplyvy, ani vplyvy na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

 

B. Osobitná časť

 

K Čl. I

 

K bodu 1

 

Vzhľadom na skutočnosť, že vyobrazenie, opis a používanie symbolov mesta už nebude predmetom úpravy štatútu (čl. I, bod 2), je potrebné túto zmenu premietnuť aj do § 18, podľa ktorého štatút ako základný vnútorný dokument územnej samosprávy mesta Košice upravuje aj vyobrazenie, opis a používanie symbolov mesta.

 

K bodu 2 a 3

 

Zmenou štatútu za nariadenie mesta / nariadenie mestskej časti v súvislosti s vyobrazením, opisom a používaním symbolov mesta bude dosiahnutý stav kedy sankcionovanie a samotné postihovanie hanobenia a nedovoleného vyobrazovania symbolov mesta a mestských častí bude uplatniteľné aj v praxi, nakoľko súčasný zákon o meste Košice odkazoval na štatút mesta, ktorý nemá hodnotu podzákonného právneho predpisu, na základe ktorého mohli byť udeľované sankcie za nesprávne alebo nedovolené používanie symbolov.

 

K bodu 4

 

            Doplnením ods. 4 do § 19 sa stanovuje možnosť mestskej časti používať symboly mesta, a to za podmienok určených v nariadení mesta Košice. Navrhovaný ods. sa zavádza najmä z dôvodu predchádzajúcich bodov, a síce pre prípad kedy by samotná mestská časť nemala prijaté všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti, ktoré by upravovalo vyobrazenie, opis a používanie symbolov.

 

K bodu 5

 

V súvislosti s navrhovanou vecnou úpravou je potrebné prostredníctvom prechodných ustanovení k navrhovanej novele stanoviť, že vyobrazenie a opis symbolov mesta a symbolov mestských častí ostávajú v platnosti podľa doterajších platných právnych predpisov, aby nedošlo k stavu ich neplatného vyobrazenia, a zároveň k ich opätovného zápisu do heraldického registra. Zároveň sa však stanovuje lehota mestu schváliť nariadenie mesta podľa § 19 ods. 1 zákona a mestským častiam nariadenie mestskej časti podľa § 19 ods. 2 zákona najneskôr do 6 mesiacov od účinnosti tohto zákona.

 

K Čl. II

 

Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od  1. januára 2015.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 989
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Združenie sudcov Slovenska kritizuje navrhovanú reformu súdnictvahttps://www.teraz.sk/slovensko/zss-kritizuje-navrhovanu-reformu-sudni/501349-clanok.html

Vláda SR schválila reformu súdnictva 30. septembra.

Rezort práce o koncepte exekučnej amnestie:Vyžaduje si širšiu diskusiuhttps://www.teraz.sk/slovensko/mpsvr-sr-koncept-exekucnej-amnestie-si/501255-clanok.html

Navrhovaná novela z dielne rezortu spravodlivosti plánuje zaviesť nové donucovacie opatrenia pre ...

J. Szabó: D. Trnka sa dopustil závažného disciplinárneho previneniahttps://www.teraz.sk/slovensko/pokracuje-disciplinarne-kona-d-trnkom/501254-clanok.html

Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka sa dopustil poskytnutím rozhovoru pre televíziu v ...

Kandidáta na sudcu ústavného súdu bude musieť zvoliť absolútna väčšina poslancov Národnej rady SRhttps://www.webnoviny.sk/kandidata-na-sudcu-ustavneho-sudu-bude-musiet-zvolit-absolutna-vacsina-poslancov-narodnej-rady-sr/

Kandidát na sudcu Ústavného súdu SR (ÚS SR) bude musieť byť zvolený absolútnou väčšinou ...

Reforma súdnictva by mala posilniť právomoci Súdnej rady SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/reforma-sudnictva-by-mala-posilnit-pr/500962-clanok.html

Sudca by mal stratiť svoju funkciu aj v prípade obchodných, majetkových alebo finančných ...

Platnosť zbrojného preukazu a zbrojnej licencie by sa mohla skrátiťhttps://www.teraz.sk/slovensko/platnost-zbrojneho-preukazu-a-zbrojnej/500960-clanok.html

K úprave zákonov ministerstvo pristupuje z dôvodu prijatia smernice Európskej únie o kontrole ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: