TlačPoštaZväčšiZmenši

386/2014 Z. z.

9.2. 2015, 18:01 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

 

A. Všeobecná časť

 

    Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Richard Raši a Otto Brixi.

 

     Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky predkladajú návrh zákona, ako iniciatívny návrh s cieľom zabezpečiť ochranu symbolov mesta Košice a symbolov mestských častí, nakoľko súčasná ochrana je nedostatočná, keďže opis, vyobrazenie a používanie symbolov je určované štatútom mesta Košice, ktorý ako podzákonný právny predpis je často krát nevynútiteľný a konania v rozpore s ním nie je možné postihnúť sankciou.

 

     V prípade mesta Košice sa navrhuje zmena špeciálnej úpravy pre spôsob vyobrazenia, opisu a používania symbolov mesta a mestských častí, a to zo štatútu na všeobecne záväzné nariadenie. Všeobecne záväzným nariadením bude môcť tak byť upravovaný spôsob vyobrazenia, opisu a podmienky používania symbolov mesta a mestských častí.

 

Používanie symbolov v meste Košice upravovalo Všeobecné záväzné nariadenie mesta Košice č. 18 - Zásady používania erbu mesta Košice zo dňa 14.09.1993, ktoré však bolo protestom prokurátora Krajskej prokuratúry Košice napadnuté a bolo navrhnuté, aby bolo zrušené nakoľko z uvedeného textu nebolo zrejmé akým spôsobom, a ako došlo k zmene článkov na paragrafy, a zároveň predmetné všeobecné záväzné nariedenie sa dostalo do rozporu so zákonom č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov z dôvodu zavedenia povinnosti vybraných subjektov platiť poplatky pri podávaní žiadosti o povolenie použiť a používať erb mesta Košice a štít erbu mesta Košice.

 

Symboly mesta treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly. Nesmú sa preto používať v takých prípadoch, kde by ich použitie mohlo vzbudiť dojem znevažovania. Za dôstojné a správne zaobchádzanie s mestskými symbolmi a za ich ochranu by mal zodpovedať ten, kto ich použil. Každé zneužitie, neoprávnené, nevhodné a neprimerané používanie symbolov mesta by malo byť zakázané resp. sankcionované. Podstatou teda navrhovanej novely je stanoviť, aby vyobrazenie, opis a používanie symbolov mesta bolo stanovované všeobecným záväzným právnym predpisom, na základe čoho budú stanovené presné podmienky, nakoľko súčasný zákon o meste Košice odkazuje na štatút mesta, ktorý nemá hodnotu podzákonného právneho predpisu, na základe ktorého mohli byť udeľované sankcie za nesprávne alebo nedovolené používanie symbolov.

 

Ostatné oblasti, neupravené týmito zákonmi sa  budú riadiť podľa ustanovení tohto zákona, ktorý je všeobecným predpisom.

 

Predkladaný návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na štátny rozpočet, rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie, nevyvoláva sociálne vplyvy, ani vplyvy na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

 

B. Osobitná časť

 

K Čl. I

 

K bodu 1

 

Vzhľadom na skutočnosť, že vyobrazenie, opis a používanie symbolov mesta už nebude predmetom úpravy štatútu (čl. I, bod 2), je potrebné túto zmenu premietnuť aj do § 18, podľa ktorého štatút ako základný vnútorný dokument územnej samosprávy mesta Košice upravuje aj vyobrazenie, opis a používanie symbolov mesta.

 

K bodu 2 a 3

 

Zmenou štatútu za nariadenie mesta / nariadenie mestskej časti v súvislosti s vyobrazením, opisom a používaním symbolov mesta bude dosiahnutý stav kedy sankcionovanie a samotné postihovanie hanobenia a nedovoleného vyobrazovania symbolov mesta a mestských častí bude uplatniteľné aj v praxi, nakoľko súčasný zákon o meste Košice odkazoval na štatút mesta, ktorý nemá hodnotu podzákonného právneho predpisu, na základe ktorého mohli byť udeľované sankcie za nesprávne alebo nedovolené používanie symbolov.

 

K bodu 4

 

            Doplnením ods. 4 do § 19 sa stanovuje možnosť mestskej časti používať symboly mesta, a to za podmienok určených v nariadení mesta Košice. Navrhovaný ods. sa zavádza najmä z dôvodu predchádzajúcich bodov, a síce pre prípad kedy by samotná mestská časť nemala prijaté všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti, ktoré by upravovalo vyobrazenie, opis a používanie symbolov.

 

K bodu 5

 

V súvislosti s navrhovanou vecnou úpravou je potrebné prostredníctvom prechodných ustanovení k navrhovanej novele stanoviť, že vyobrazenie a opis symbolov mesta a symbolov mestských častí ostávajú v platnosti podľa doterajších platných právnych predpisov, aby nedošlo k stavu ich neplatného vyobrazenia, a zároveň k ich opätovného zápisu do heraldického registra. Zároveň sa však stanovuje lehota mestu schváliť nariadenie mesta podľa § 19 ods. 1 zákona a mestským častiam nariadenie mestskej časti podľa § 19 ods. 2 zákona najneskôr do 6 mesiacov od účinnosti tohto zákona.

 

K Čl. II

 

Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od  1. januára 2015.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 840
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Nezhody pri hospodárení so spoločnou vecou, petit žaloby podielového spoluvlastníka (§ 139 ods. 2 OZ)

Žalobou podielového spoluvlastníka podanou podľa druhej vety ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemožno nahrádzať prejav vôle ...

Nebezpečné prenasledovanie, k znaku dlhodobosti (§ 360a TZ)

Zákonný znak „iného dlhodobo prenasleduje“ u prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 354 ods. 1 Trestného zákonníka (v SR § 360a ...

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

B. Bugár: Most-Híd nezahlasuje za tajnú voľbu ústavných sudcovhttp://www.teraz.sk/slovensko/monitor-b-bugar-most-hid-nezahlasuj/419793-clanok.html

Ak niektorý z poslancov zmarí voľbu kandidátov na ústavných sudcov, bude to na jeho ...

O post predsedu protikorupčného úradu je možné uchádzať sa do utorkahttp://www.teraz.sk/slovensko/uv-prihlasky-na-post-predsedu-protik/419765-clanok.html

Voľba sa bude opakovať, pretože parlament dosiaľ predsedu nevybral.

Únia miest Slovenska: Zákon o daniach pripraví mestá o miliónyhttp://www.teraz.sk/ekonomika/unia-miest-slovenska-zakon-o-daniach/419717-clanok.html

Zákon, ktorý schválili poslanci v Národnej rade SR, počíta so zvýšením nezdaniteľnej ...

Fico: Je šanca na to, aby boli zvolení zvyšní kandidáti na sudcov ÚShttp://www.teraz.sk/slovensko/fico-je-sanca-na-to-aby-boli-zvoleni/419633-clanok.html

Na zvolenie potrebného počtu kandidátov vyzval snemovňu aj predseda ÚS Ivan Fiačan.

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: