TlačPoštaZväčšiZmenši

Zverejňovanie súdnych rozhodnutí

5.11. 2011, 12:51 |  najpravo.sk

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkového konania vyhlášku o zverejňovaní súdnych rozhodnutí, ktorá nadväzuje na zmeny účinné od mája 2010 predkladané ministerkou Žitňanskou. Vyhláška upravuje postup súdov pri zverejňovaní súdnych rozhodnutí a zároveň vymedzuje kategórie údajov, ktoré sa v záujme ochrany práv a právom chránených záujmov zo súdnych rozhodnutí pred zverejnením vylúčia. Zverejňovanie rozhodnutí podľa nových pravidiel má byť účinné od 1. januára 2012.

Na základe zmien v súdnictve, ktoré presadila ministerka Žitňanská a ktoré parlament schválil ešte vo februári tohto roku budú Ústavný súd SR ako aj všeobecné súdy povinné od roku 2012 zverejňovať právoplatné rozhodnutia na internete. Túto povinnosť bližšie upravuje práve vyhláška ministerstva, ktorá je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Vyhláška hovorí o postupe súdov pri zverejňovaní súdnych rozhodnutí a rovnako vymedzuje okruh údajov, ktoré budú pred zverejnením anonymizované ako aj kategóriu údajov, ktoré anonymizácii nepodliehajú.

Údaje, ktoré podľa vyhlášky nebudú súčasťou zverejnených súdnych rozhodnutí sú napríklad:

 • mená určených fyzických osôb;
 • dátum narodenia a rodné číslo;
 • číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť osoby;
 • bydlisko, telefónne a faxové číslo, prípadne e-mailová adresa;
 • názov a kód banky ako aj číslo a názov účtu a číslo klienta;
 • označenie katastrálneho územia, číslo listu vlastníctva;
 • utajované informácie a obchodné tajomstvo;
 • mená zákonných zástupcov účastníkov a strán v konaní a osôb zúčastnených na konaní (napr. znalci).

Naopak, údaje, ktoré nepodliehajú anonymizácii sú podľa návrhu najmä:

 • označenie súdu, ktorý vydal rozhodnutie ako aj meno sudcu, súdneho úradníka a osoby, ktorá zodpovedá za správnosť vyhotovenia rozhodnutia;
 • údaje o orgánoch verejnej moci, mená ich štatutárov, vrátane notárov, exekútorov, mediátorov, správcov, rozhodcov;
 • údaje o právnických osobách, mená štatutárnych orgánov a ich členov;
 • peňažné sumy, čísla faktúr a iných podobných dokladov (zmlúv, poistiek);
 • spisová značka, číslo konania a identifikačné číslo spisu.

Súdy budú od 1. januára 2012 povinné zverejňovať právoplatné rozhodnutia vo veci samej, rozhodnutia, ktorými sa končí konanie, rozhodnutia o predbežnom opatrení a rozhodnutia o odklade vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu, a to do 15 pracovných dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak rozhodnutie nebolo vyhotovené ku dňu jeho právoplatnosti, lehota na zverejnenie rozhodnutia začína plynúť dňom vyhotovenia rozhodnutia.

Ministerstvo spravodlivosti zároveň intenzívne pracuje aj na technickej príprave zverejňovania rozhodnutí a v spolupráci s vybranými súdmi prebiehala aj príprava celého procesu a testovanie zvolených postupov.

Vyhláška je zverejnená na Portáli právnych predpisov a pripomienky k nej je možné zasielať do 25. novembra 2011. 

Zdroj: www.justice.gov.sk
Ilustračné foto: www.najpravo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 985
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
spomalenie

sposobi to spomalenie, presne tak ako hovoris, kaby, a nielen tento krok, ale aj ti tzv. rodinni sudcovia, ved uz teraz tápu vsu a sudcovia, ktori nikdy nerobili tuto agendu nad tym co robit. mne sa zda, ze vsetky kroky co sa robia su s tzv. vedlajsim efektom, ktorym je radikalne spomalenie vsetkych sudnych konani. a to uz ani nehovorim o tej novele OSP, ktora sa tu rozobera. vsetko sa predlzi, a to markantne. a nebude to z dovodu necinnosti alebo lajdackosti zamestnancov sudov, je to z dovodu zlych zakonov. zbytocnosti, amaterizmus, koniec. kto vie, kde je chyba? ale toto cele vrha zly obraz na justiciu znovu, akokeby to niekto umyselne chcel.

 
joseph | 08.11.2011 20:30
 
môj názor

... zverejňovanie rozhodnutí považujem za absolútne zbytočné.... koľko budú občania čakať na konanie a konečné rozhodnutie súdu? všetky lehoty sa predlžia, a to len kvôli zbytočným administratívnym úkonom...

 
kaby | 07.11.2011 23:01
 
Vladovi

Vlado, podľa informácií, ktoré mi rozprávali kolegovia, tak by tam nejaké vyhľadávanie podľa zákonných ustanovení ako aj podľa vecných kategórií (občianske právo - zmluva o dielo....) malo byť. Čiže pomoc to bude skôr pre sudcov a vsu, aby si našli "vzor". Verejnosti to veľmi asi nepomôže. Môj názor na tento chaos je ten, že doterajší status quo sa mohol zachovať. Ono prakticky sa toho nemení veľa. V databáze JASPI, ktorú viedlo aj doteraz Ministerstvo spravodlivosti sa súdne rozhodnutia dali vyhľadať, a to aj podľa súdov či sudcov alebo vsu. Stačilo zadať kľúčové slovo, prípadne vybrať súd. Bolo to limitované akurát tak, že tie bagateľné spory sa tam nezverejňovali. Doslova hlúposťou však je, aby to robili všetky administratívne a odborné sily, ktoré justícia má. Toto hodnotím ako zlý krok, na ktorý doplatia občania spomalením konaní, keďže celá administratíva bude len anonymizovať rozsudky a riešiť, čo tam vlastne má zverejňovať.

 
ján | 07.11.2011 17:03
 
Zverejňovanie súdnych rozhudnutí versus transpar.

Je pekné, že je úplné zverejňovanie súdnych rozhodnutí, ale v takejto úprave je skoro bezcenné. Zverejnenie rozhodnutia si splní účel len v tedy, ak ktokoľvek z rozhodnutia sa dozvie koho sa týka a o čom bolo rozhodnuté. Po anonimizovaní údajov v rozhodnutí nikto nebude vedieť koho sa týka a s najväčšou pravdepodobnosťou ani čoho sa týka. Teda celé zverejňovanie rozhodnutí len zbytočne zaťaží administratívu a minie sa účinkom. Jediný prínos by bol, keby rozhodnutia boli prehľadne zaradené do databáz, v ktorých by sa dalo vyhľadávať podľa predmetu konania, predmetu rozhodnutia, podľa súdu, ktorý vydal rozhodnutie. Doterajšie vyhľadávanie rozhodnutí, hoci sa rozsudky už dávno zverejňujú, to neumožňuje. Teda prínos považujem skutočne za otázny a predpokladám, v prípade odvahy pozmeniť rozsah anonimizácie, ponechať mená, označenie nehnuteľností a pod. (odstrániť len r.č., dátumy narodenia, adresy, čísla účtov a dokladov), ale skôr predpokladám zrušenie pre nízku prínosnosť a značnú záťaž.

 
Vlado | 07.11.2011 10:09

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Podmienky prípustnosti dovolania podľa § 421 ods. 1 CSP; otázka „zásadného právneho významu“

Je nepochybné, že aktuálne znenie § 421 ods. 1 CSP nevyžaduje ako podmienku prípustnosti dovolania, aby právna otázka, ktorá je predmetom ...

Účinnosť doručenia do elektronickej schránky advokáta

Ak je strana zastúpená advokátom, je povinnosťou súdu doručiť rozsudok do vlastných rúk advokátovi strany. Zároveň podľa zákona o ...

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Umožnenie zo strany daňových orgánov uniesť dôkazné bremeno

Svedecká výpoveď štatutárneho zástupcu dodávateľa o tom, že sa nijako nepričinil o dodanie deklarovaného tovaru žalobcovi, nemusí ...

SDEÚ: Úroky z úveru po predčasnom zosplatnení

S výhradou overení, ktoré prináleží vykonať vnútroštátnemu súdu, sa má smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Súdna mapa by mohla ísť do mesiaca opäť do pripomienkového konaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-mapa-by-mohla-ist-do-mesiaca-op/564884-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

K pôvodnému návrhu novej súdnej mapy bolo vznesených 460 pripomienok.

Paško: Čas ukáže, či sa zmenami v justícii zvýši aj dôvera obyvateľovhttps://www.teraz.sk/slovensko/tis-az-cas-ukaze-ci-sa-zmenami-v/564973-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Napriek pretrvávajúcej vysokej nedôvere obyvateľstva pokračovali v poslednom roku očistné a ...

Brusel si všimol stíhanie vysokých funkcionárov. Súdnu mapu odporúča odložiťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/595310-brusel-odporuca-odlozit-sudnu-mapu-vsimol-si-zatvaranie/

Európska komisia víta úsilie Slovenska o zlepšovanie nezávislosti, integrity a efektívnosti ...

Ústavný súd vybavil za prvých šesť mesiacov roka 1615 podaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/ustavny-sud-vybavil-za-prvych-sest/564735-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Počet nevybavených podaní na Ústavný súd klesol oproti minulému roku o 136.

Stiahnutie stavebnej legislatívy žiada už aj ZMOShttps://www.teraz.sk/ekonomika/stiahnutie-stavebnej-legislativy-ziada/564661-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Združenie miest a obcí Slovenska nesúhlasí ani s navrhovanými kompetenciami nového úradu.

Ján Šikuta zbavil povinnosti zachovávať mlčanlivosť J. Milučkéhohttps://www.teraz.sk/slovensko/ns-sr-zatial-nemoze-zaujat-stanovisk/564681-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253Bw%253BwIndex

Milučký je predsedom jedného zo štyroch kolégií Najvyššieho súdu SR.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 3/2021

Súkromné právo 3/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2021

Zo súdnej praxe 3/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Justičná revue 5/2021

Justičná revue 5/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Právny obzor 3/2021

Právny obzor 3/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: