Pondelok, 20. máj 2024 | meniny má Bernard , zajtra Zina
Predplatné
Pondelok, 20. máj 2024 | meniny má Bernard , zajtra Zina
TlačPoštaZväčšiZmenši

Súdy budú pod dohľadom kamier

Admin 3 • 1.5. 2011, 13:18

Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo správu o svojom hospodárení v roku 2010.

Stavebné investície

V oblasti stavebných prác bola realizáciou výdavkov vo výške 168 888 Eur ukončená dlhodobá rekonštrukcia Okresného súdu Komárno s celkovým nákladom 4 208 368 Eur, vrátane prostriedkov použitých na odstránenie havarijného stavu strechy po požiari.

Pokračovala rekonštrukcia Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorá bola v máji 2010 pozastavená z dôvodu dodržania objemu schváleného uznesením vlády SR a nepredložením zvýšenia rozpočtových nákladov stavby na schválenie vláde SR, pričom bolo v roku 2010 prestavaných 521 953 Eur a odstraňovanie havarijného stavu strechy sedrie v Rimavskej Sobote s nákladom 515 642 Eur.

V budove Okresného súdu Košice I na Tichej ulici boli zrealizované stavebné práce v hodnote 132 380 Eur. Kotolne boli rekonštruované na okresných súdoch Vranov nad Topľou s nákladom 59 882 Eur a Nové Zámky s nákladom 28 000 Eur.

Menšie stavebné práce boli vykonané na krajských súdoch okrem Banskej Bystrice a Trenčína a okresných súdoch v mieste sídla krajského súdu okrem Žiliny v súvislosti so zabezpečením objektovej a fyzickej ochrany budov s celkovým nákladom 34 896 Eur.

Aké staré sú budovy súdov

V súdnictve je v súčasnosti v užívaní 92 objektov, z ktorých je 78 v správe súdov, 6 súdnych objektov je v nájme a 8 je užívaných v rámci zmluvy o výpožičke.

Priemerný vek budov, ktoré má súdnictvo v správe je 52 rokov, pričom najstarší objekt má 254 rokov a je to budova Krajského súdu v Prešove – tzv. palác Klobušických. Budova Krajského súdu v Prešove je súčasťou pamiatkového fondu. Okrem tohto objektu sú ešte ďalšie objekty staršie ako 100 rokov, a to súdna sedria v Rimavskej Sobote, ktorá je v rozpracovanej rekonštrukcii a jej vek je 125 rokov, budova Okresného súdu Komárno, ktorá je v užívaní 114 rokov, budova Okresného súdu Skalica 110 rokov, Okresný súd Dunajská Streda 108 rokov, budova súdov v Nitre s dobou užívania 107 rokov, Okresný súd Trnava 103 rokov a okresné súdy Rimavská Sobota a Lučenec 102 rokov.

Zakúpilo sa len jedno auto

V roku 2010 bolo zakúpené len jedno vozidlo pre Okresný súd Kežmarok. Pôvodne užívané vozidlo bolo poškodené pri povodni v meste Kežmarok. V súčasnosti je v užívaní na súdoch celkom 92 vozidiel, z toho 46 je starších ako 6 rokov a z nich je 13 vozidiel starších ako 10 rokov.

Zamestnanosť

Celkový záväzný plánovaný počet miest sudcov a zamestnaneckých miest na rok 2010 bol stanovený na 6 104 miest, z toho Ministerstvo spravodlivosti SR – ústredný orgán 333 miest.

Podľa stavu k 31. decembru 2010 celkový evidenčný počet zamestnancov (vo fyzických osobách) predstavoval v skutočnosti celkom 5 871 zamestnancov, z toho Ministerstvo spravodlivosti SR – ústredný orgán 258 zamestnancov.

Na neplnení plánovaného počtu miest sa podieľali najmä:

  • voľné miesta, z dôvodu zrušenia nadbytočných miest na personálne dostatočne obsadených súdoch (skončenie štátnozamestnaneckého pomeru) za účelom ich následného prerozdelenia na súdy, ktoré sú nedostatočne personálne obsadené (predovšetkým išlo o personálne zabezpečenie súdnych oddelení pre nových sudcov),
  • voľné miesta, z dôvodu skončenia štátnozamestnaneckého pomeru zo strany štátnych zamestnancov,
  • dočasne voľné miesta z dôvodu dlhodobej neprítomnosti zamestnancov (najmä čerpania materskej, resp. rodičovskej dovolenky, výkonu inej funkcie a inej dlhodobej neprítomnosti).

Súdy budú pod dohľadom kamier

Kamerové systémy sú v súčasnosti na 28 súdoch a na 33 súdoch kamerový systém nie je nainštalovaný. V období rokov 2011 až 2020 je cieľom realizovať postupne kamerový systém na všetkých súdoch, a tým zabezpečiť nevyhnutnú úroveň ochrany súdnych budov.

Kritický stav v ekonomickom zabezpečení

Ako konštatuje ministerstvo záverom svojej správy, vykonaná analýza hospodárenia kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR v roku 2010 jednoznačne preukázala kritický stav v ekonomickom zabezpečení z dôvodu viac rokov pretrvávajúceho nedofinancovania potrieb súdnictva a väzenstva.

Hlbšia analýza

Ak máte záujem si detailnejšie preštudovať správu o hospodárení ministerstva, kliknite sem.

Zdroj: www.rokovania.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1814

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: