TlačPoštaZväčšiZmenši

Štúdium práva stráca na žiadanosti, niektoré fakulty prijímajú aj bez prijímačiek

20.4. 2018, 17:37 |  najpravo.sk

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

V kritériách prijímacieho konania v študijnom odbore právo v dennej a externej forme v bakalárskom stupni na akademický rok 2018/2019 sa medzi všeobecnými podmienkami prijatia uvádza: Bez prijímacej skúšky. V prípade, že bude prihlásený podstatne vyšší počet uchádzačov ako môže fakulta prijať, dekan fakulty môže rozhodnúť o vypísaní prijímacej skúšky.“ Pre úplnosť je potrebné dodať, že predpokladaný počet prijatých uchádzačov je 400 v dennej forme štúdia a 200 v externej forme.

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Web banskobystrickej právnickej fakulty uvíta návštevníka veľkým bannerom s nápisom „Bez prijímačiek“. Ako sa ďalej uchádzač dozvie, prijímacie konanie na bakalárske štúdium (v dennej aj externej forme) prebehne na základe riadne podanej prihlášky bez prijímacej skúšky. Rovnako ako v Bratislave aj tu fakulta uvádza, že v prípade, že počet prihlásených uchádzačov o bakalárske štúdium bude podstatne prevyšovať počet, ktorý môže fakulta prijať (tzv. plánovaný počet), dekan fakulty môže rozhodnúť o vypísaní prijímacej skúšky. Fakulta plánuje prijať na prvý, bakalársky stupeň 200 v dennej forme a rovnako 200 aj v externej.

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Podmienky prijímacieho konania na bakalársky študijný program v študijnom odbore právo na bakalársky študijný program v študijnom odbore právo pre ak. rok 2018/2019 zverejnené Právnickou fakultou Trnavskej univerzity uvádzajú ako jednu z podmienok prijatia aj úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, ktorá je organizovaná s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi tak, že pozostáva z písomného testu z predmetov: dejepis, základy práva, základy sociológie, psychológie, filozofie a ekonómie; zároveň overuje spoločensko-politický, právny a kultúrny prehľad ako aj logiku myslenia uchádzača.

Fakulta plánuje, v závislosti od výšky pridelených rozpočtových prostriedkov a splnenia základných a ďalších podmienok prijatia na štúdium, prijať v akademickom roku 2018/2019 na dennú formu štúdia najmenej 150 študentov a na externú formu štúdia najmenej 50 študentov.

Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Podľa podmienok pre prijímanie na denné bakalárske štúdium v odbore právo pre študijný program Právo so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky poskytovanom v slovenskom jazyku v akademickom roku 2018/2019 sa prijímacia skúška sa uskutoční 8. júna 2018 formou písomného testu. Dekan fakulty však môže so súhlasom Akademického senátu fakulty rozhodnúť o zrušení prijímacej skúšky a prijatí všetkých uchádzačov, ktorí spĺňajú základnú podmienku prijatia na štúdium, a to v termíne do 23. apríla 2018.

V prípade, že uchádzač má za posledné tri roky štúdia na strednej škole predchádzajúce roku, v ktorom sa koná maturitná skúška, študijný priemer do 1,50 vrátane, bude prijatý na štúdium bez prijímacej skúšky (napr. na štvorročnom gymnáziu priemer za prvý až tretí ročník, na osemročnom gymnáziu priemer za piaty až siedmy ročník). Rozhodujúcim pre posúdenie splnenia tohto kritéria je priemer študijných priemerov za uvedené tri ročníky štúdia. Na denné bakalárske štúdium študijného programu právo so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky poskytovanom v slovenskom jazyku pre akademický rok 2018/2019 plánuje fakulta prijať 200 uchádzačov.

Pre bakalársky študijný program v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku má fakulta podrobnejšie rozpracované podmienky prijatia bez prijímacej skúšky alebo odpustenia niektorej časti prijímacej skúšky. Výhodu majú držitelia jazykových certifikátov. Na denné bakalárske štúdium študijného programu právo so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky poskytovanom v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku pre akademický rok 2018/2019 plánuje fakulta prijať 30 uchádzačov.

Na externé štúdium v bakalárskom študijnom programe fakulta prijíma uchádzačov bez prijímacej skúšky. Na externé bakalárske štúdium študijného programu právo pre akademický rok 2018/2019 fakulta plánuje prijať 100 uchádzačov.

Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na Fakulte práva PEVŠ, v dennej i externej forme štúdia, je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a úspešné zloženie prijímacej skúšky. Dekan fakulty práva PEVŠ môže rozhodnúť o prijatí uchádzača na štúdium už aj bez prijímacích pohovorov za splnenia presne stanovených podmienok.

Fakulta práva Janka Jesenského Vysokej školy Danubius

Prijímacie konanie pre študijný odbor právo sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok.

Zdroj: webové stránky fakúlt
Ilustračné foto PF UPJŠ v Košiciach: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 421
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
Škoda

obrovská škoda, že sa s tým nič nerobí..použiteľnosť absolventov práva v praxi sa rok čo rok drasticky znižuje..a obávam sa, že sa to môže aj pretrvávajúce znižovanie nárokov na študentov..som zvedavý, kam až to musí klesnúť, aby sa niekto spamätal..

 
Iwanhoe | 22.04.2018 16:47

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odmietnutie súdu vymenovať určitú osobu za poručníka len z dôvodu jej zadlženia

Prekážkou pre ustanovenie fyzickej osoby za poručníka maloletého dieťaťa nemôže byť samotné zadlženie tejto osoby bez zohľadnenia ...

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Mazák: Súdna rada sa bude venovať sudcovi Trubanovi aj bez listovhttps://www.teraz.sk/slovensko/j-mazak-sudna-rada-sa-bude-venovat/480219-clanok.html

Mazák v tej súvislosti pripomenul, že byť nestranným sudcom znamená, že ak má sudca čo i ...

Novela Zákonníka práce má riešiť gastrolístky aj výkon práce z domuhttps://www.teraz.sk/ekonomika/novela-zakonnika-prace-ma-riesit-g/480144-clanok.html

Ministerstvo práce pripravuje novelu Zákonníka práce, ktorá má riešiť výkon práce z ...

Mazák: Nezávislosť súdnictva je na historicky najnižšom hodnoteníhttps://www.teraz.sk/slovensko/mazak-nezavislost-sudnictva-je-na-h/480038-clanok.html

Nelichotivý výsledok a posledné miesto vo vnímaní nezávislosti by mali podľa Mazáka ...

Právnu pomoc počas pandémie potrebovali ľudia najmä pre stratu zamestnania či bývaniahttps://www.webnoviny.sk/pravnu-pomoc-pocas-pandemie-potrebovali-ludia-najma-pre-stratu-zamestnania-ci-byvania/

Počas pandémie koronavírusu potrebovali ľudia najčastejšie právnu pomoc v súvislosti so ...

Nominovať do súdnej rady zo strany ústavných činiteľov len nesudcov, je podľa právnika dobrý krokhttps://www.webnoviny.sk/nominovat-do-sudnej-rady-zo-strany-ustavnych-cinitelov-len-nesudcov-je-podla-pravnika-dobry-krok/

Nominovať do Súdnej rady SR zo strany najvyšších ústavných činiteľov len nesudcov, je ...

Via Iuris chce prísnejšie kritériá na šéfa prokuratúryhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-chce-prisnejsie-kriteria-n/479888-clanok.html

Najvhodnejším kandidátom je pre Via Iuris prokurátor, bývalý prokurátor alebo sudca.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: