TlačPoštaZväčšiZmenši

SEMINÁR: Príslušnosť súdu a určenie rozhodného práva (Brusel I., Rím I. a Rím II)

4.11. 2014, 15:19 |  najpravo.sk

Celý názov seminára: Príslušnosť súdu v sporoch s cezhraničným prvkom a určenie rozhodného práva (nariadenie Brusel I., Rím I. a Rím II). [Aké dôležité je vedieť, v ktorom štáte bude prebiehať spor a aké je rozhodné právo].

V súčasnej dobe na každom kroku vznikajú právne vzťahy, ktoré obsahujú cudzí prvok (zmluvná strana zo zahraničia, dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb v inom štáte, atď). V prípade sporu je potrebné mnohokrát riešiť komplikované otázky týkajúce sa právomoci súdov a aplikovateľného práva. Obsah seminára je zameraný na tieto otázky a zároveň si kladie za cieľ upozorniť na možné riziká a poskytnúť návod, ako zamedziť súvisiacim problémom predtým, ako vzniknú.

Cieľová skupina:

advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, firemní/podnikoví právnici, právnická verejnosť

Prednášajúci:

Mgr. Pavel Lacko, LL.M. je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského, študoval právo aj na Univerzite v Kodani a je tiež absolventom Univerzity v Cambridge. V súčasnosti pôsobí ako advokát, je predsedom občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako externý lektor na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, kde vyučuje predmety v anglickom jazyku s problematikou medzinárodného práva súkromného a medzinárodnej arbitráže. Vo svojej odbornej praxi sa okrem všeobecného obchodného práva zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie a právo duševného vlastníctva.

Účastnícky poplatok:

70,00 € bez DPH
84,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára. 

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku

Číslo účtu: 1440643012/0200
Variabilný symbol: IČO prihlasovanej spoločnosti

Prihlasovací formulár posielajte e-mailom na halmesova@wolterskluwer.sk. Môžete si ho stiahnuť TU.

Miesto konania

Daňový úrad Bratislava II, Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum

11. 11. 2014

Obsah seminára

I. Právomoc

 • hierarchia a systematika slovenských, európskych a medzinárodných noriem - podmienky pre ich aplikáciu na základe prehľadnej štruktúry
 • nariadenie Brusel I (č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach)
 • revízia nariadenia Brusel I
 • Lugánsky dohovor 2007 (Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach)
 • zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
 • osobitné medzinárodné zmluvy
 • rozsah jednotlivých predpisov a podmienky ich aplikácie – praktické rozčlenenie a objasnenie, na ktoré prípady sa jednotlivé predpisy aplikujú
 • jednotlivé dôvody zakladajúce právomoc súdu (spolu s prípadmi a praktickými príkladmi)
 • domicil
 • miesto zmluvného plnenia
 • miesto vzniku škody
 • spotrebiteľské zmluvy
 • pracovné zmluvy
 • voľba právomoci
 • účasť na konaní
 • výlučná právomoc
 • právomoc v prípade rozhodcovskej doložky

II. Rozhodné právo

 • hierarchia a systematika slovenských, európskych a medzinárodných noriem - podmienky pre ich aplikáciu na základe prehľadnej štruktúry
 • nariadenie Rím I (č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky)
 • Rímsky dohovor (Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky - 1980)
 • CISG (Viedenský dohovor o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru)
 • nariadenie Rím II (č. 864/2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky)
 • osobitné medzinárodné zmluvy
 • zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
 • rozsah jednotlivých predpisov a podmienky ich aplikácie - praktické rozčlenenie a objasnenie, na ktoré prípady sa jednotlivé predpisy aplikujú
 • voľba rozhodného práva
 • rozhodné právo pri absencii voľby (spolu s prípadmi a praktickými príkladmi)
 • základné prípady určenia rozhodného práva
 • spotrebiteľské zmluvy
 • pracovné zmluvy
 • zodpovednosť za výrobok
 • nekalá súťaž
 • porušenie práva duševného vlastníctva
 • diskusia

Harmonogram

 • 08:30 – 09:00 registrácia
 • 09:00 – 10:00 prednáška
 • 10:00 – 10:20 prestávka
 • 10:20 – 11:20 prednáška
 • 11:20 – 11:30 prestávka
 • 11:30 – 12:30 prednáška
 • 12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
 • 13:15 – 15:00 prednáška, diskusia
 • 15:00 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: halmesova@wolterskluwer.sk , 0907 239 998; 02 – 58 10 20 46

Mediálnym partnerom seminára je:


Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1360
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Strata účinnosti úpravy obsiahnutej v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

Úprava obsiahnutá v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu stratí účinnosť právoplatnosťou výrokov týkajúcich sa ...

Preposielanie vyjadrenia k dovolaniu dovolateľovi

Právam sporovej strany na kontradiktórne konanie a rovnosť v konaní koreluje povinnosť súdu zabezpečiť ich uplatnenie okrem iného aj ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Ponúkam

Právnik

Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou kreatívneho tímu, v ktorom budete mať možnosť svojimi výstupmi  podporiť ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Purgat: Generálny prokurátor bude bábkou v rukách politikovhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/552492-purgat-generalny-prokurator-bude-babkou-v-rukach-politikov/

Vládna koalícia ide meniť spôsob voľby generálneho prokurátora.

Sudca Kliment zváži, kedy podá návrh na odvolanie Praženkovejhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudca-kliment-zvazi-kedy-poda-navrh/469409-clanok.html

Súdna rada nemá momentálne svojho podpredsedu.

Zvierací ombudsman chce, aby štát navrhol opatrenia s chovom zvierathttps://www.teraz.sk/slovensko/zvieraci-ombudsman-chce-aby-stat-nav/469399-clanok.html

Znenie petícií, ktoré žiadajú zákaz chovu zvierat v osadách, môže byť protiústavné.

Súdna rada si podpredsedu nezvolila, Kliment vyzval Praženkovú k odchodu z funkciehttps://www.webnoviny.sk/sudna-rada-si-podpredsedu-nezvolila-kliment-vyzval-prazenkovu-k-odchodu-z-funkcie/

Súdna rada SR na pondelkovom zasadnutí nezvolila svojho chýbajúceho podpredsedu.

U Zemana rozhodl i věk šéfa Nejvyššího soudu. Dotčená nejsem, řekla Benešováhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/marie-benesova-milos-zeman-petr-angyalossy-nejvyssi-soud-justice.A200524_125821_domaci_soch

Prezident Miloš Zeman vybral nového předsedu Nejvyššího soudu Petra Angyalossyho, mimo jiné, ...

M. Kolíková je nespokojná s inštitútom justičného čakateľahttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-nie-je-spokojna-s-instit/469100-clanok.html

Ministerka spravodlivosti navrhuje niekoľko zmien.

Nové časopisy

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Právny obzor 1/2020

Právny obzor 1/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: