TlačPoštaZväčšiZmenši

SEMINÁR: Príslušnosť súdu a určenie rozhodného práva (Brusel I., Rím I. a Rím II)

4.11. 2014, 15:19 |  najpravo.sk

Celý názov seminára: Príslušnosť súdu v sporoch s cezhraničným prvkom a určenie rozhodného práva (nariadenie Brusel I., Rím I. a Rím II). [Aké dôležité je vedieť, v ktorom štáte bude prebiehať spor a aké je rozhodné právo].

V súčasnej dobe na každom kroku vznikajú právne vzťahy, ktoré obsahujú cudzí prvok (zmluvná strana zo zahraničia, dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb v inom štáte, atď). V prípade sporu je potrebné mnohokrát riešiť komplikované otázky týkajúce sa právomoci súdov a aplikovateľného práva. Obsah seminára je zameraný na tieto otázky a zároveň si kladie za cieľ upozorniť na možné riziká a poskytnúť návod, ako zamedziť súvisiacim problémom predtým, ako vzniknú.

Cieľová skupina:

advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, firemní/podnikoví právnici, právnická verejnosť

Prednášajúci:

Mgr. Pavel Lacko, LL.M. je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského, študoval právo aj na Univerzite v Kodani a je tiež absolventom Univerzity v Cambridge. V súčasnosti pôsobí ako advokát, je predsedom občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako externý lektor na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, kde vyučuje predmety v anglickom jazyku s problematikou medzinárodného práva súkromného a medzinárodnej arbitráže. Vo svojej odbornej praxi sa okrem všeobecného obchodného práva zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie a právo duševného vlastníctva.

Účastnícky poplatok:

70,00 € bez DPH
84,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára. 

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku

Číslo účtu: 1440643012/0200
Variabilný symbol: IČO prihlasovanej spoločnosti

Prihlasovací formulár posielajte e-mailom na halmesova@wolterskluwer.sk. Môžete si ho stiahnuť TU.

Miesto konania

Daňový úrad Bratislava II, Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum

11. 11. 2014

Obsah seminára

I. Právomoc

 • hierarchia a systematika slovenských, európskych a medzinárodných noriem - podmienky pre ich aplikáciu na základe prehľadnej štruktúry
 • nariadenie Brusel I (č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach)
 • revízia nariadenia Brusel I
 • Lugánsky dohovor 2007 (Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach)
 • zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
 • osobitné medzinárodné zmluvy
 • rozsah jednotlivých predpisov a podmienky ich aplikácie – praktické rozčlenenie a objasnenie, na ktoré prípady sa jednotlivé predpisy aplikujú
 • jednotlivé dôvody zakladajúce právomoc súdu (spolu s prípadmi a praktickými príkladmi)
 • domicil
 • miesto zmluvného plnenia
 • miesto vzniku škody
 • spotrebiteľské zmluvy
 • pracovné zmluvy
 • voľba právomoci
 • účasť na konaní
 • výlučná právomoc
 • právomoc v prípade rozhodcovskej doložky

II. Rozhodné právo

 • hierarchia a systematika slovenských, európskych a medzinárodných noriem - podmienky pre ich aplikáciu na základe prehľadnej štruktúry
 • nariadenie Rím I (č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky)
 • Rímsky dohovor (Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky - 1980)
 • CISG (Viedenský dohovor o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru)
 • nariadenie Rím II (č. 864/2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky)
 • osobitné medzinárodné zmluvy
 • zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
 • rozsah jednotlivých predpisov a podmienky ich aplikácie - praktické rozčlenenie a objasnenie, na ktoré prípady sa jednotlivé predpisy aplikujú
 • voľba rozhodného práva
 • rozhodné právo pri absencii voľby (spolu s prípadmi a praktickými príkladmi)
 • základné prípady určenia rozhodného práva
 • spotrebiteľské zmluvy
 • pracovné zmluvy
 • zodpovednosť za výrobok
 • nekalá súťaž
 • porušenie práva duševného vlastníctva
 • diskusia

Harmonogram

 • 08:30 – 09:00 registrácia
 • 09:00 – 10:00 prednáška
 • 10:00 – 10:20 prestávka
 • 10:20 – 11:20 prednáška
 • 11:20 – 11:30 prestávka
 • 11:30 – 12:30 prednáška
 • 12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
 • 13:15 – 15:00 prednáška, diskusia
 • 15:00 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: halmesova@wolterskluwer.sk , 0907 239 998; 02 – 58 10 20 46

Mediálnym partnerom seminára je:


Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1260
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

K aplikácii § 329 ods. 1 veta druhá a § 331 ods. 1 CSP

bez zovšeobecneného záveru

Platnosť rozhodcovskej doložky

Pre platnosť rozhodcovskej zmluvnej doložky v spotrebiteľských veciach sa vyžaduje, aby mal spotrebiteľ možnosť vyjadriť s ňou pri ...

Účinky insolvenčného konania medzi členskými štátmi

Insolvenčné konania sa riadia právom členského štátu, na území ktorého sa toto insolvenčné konanie začalo (lex fori concursus). Týmto ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 5. septembra 2019 vo veci C‑331/18 TE proti Pohotovosti, s. r. o.

1. Článok 10 ods. 2 písm. h) až j) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Fungovanie vnútorných vzťahov v štátnej službe sa má zefektívniťhttp://www.teraz.sk/slovensko/fungovanie-vnutornych-vztahov-v-sta/424707-clanok.html

Doplniť sa má aj úprava výberového konania o možnosť overiť úroveň ovládania práce s ...

A. Baránik navrhuje zrušiť zákaz zverejňovania tváre sudcovhttp://www.teraz.sk/slovensko/a-baranik-navrhuje-zrusit-zakaz-zve/424706-clanok.html

Opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Alojz Baránik (SaS) navrhuje viaceré opatrenia v ...

Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní by sa mohol ešte upravovaťhttp://www.teraz.sk/ekonomika/navrh-novely-zakona-o-verejnom-obstar/424686-clanok.html

Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá je v súčasnosti v parlamente v druhom čítaní, ...

Ústavní soud se podruhé zastal muže, kterého exekutor připravil o bythttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ustavni-soud-se-podruhe-zastal-muze-exekuce-bytu.A191017_115146_domaci_cern

Ústavní soud se podruhé zastal muže, který kvůli nevelké pohledávce přišel o družstevní ...

Plénum ÚS prijalo dodatok k rozvrhu práce, schválilo zloženie senátovhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-us-prijalo-dodatok-k-rozvrhu-pr/424537-clanok.html

Plénum Ústavného súdu (ÚS) SR v stredu prijalo dodatok k rozvrhu práce, schválilo tak nové ...

Generálny prokurátor má priveľkú moc, tvrdí Nadácia Zastavme korupciuhttp://www.teraz.sk/slovensko/generalny-prokurator-ma-privelku-mo/424496-clanok.html

Generálny prokurátor má na Slovensku priveľkú moc a prokurátori sa sťažujú na zásahy v ...

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Zo súdnej praxe 4/2019

Zo súdnej praxe 4/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: