Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
Predplatné
Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
TlačPoštaZväčšiZmenši

SEMINÁR: Byty a nebytové priestory

PR • 26.9. 2012, 10:30

Kúpa, predaj, úprava, financovanie, nájom a prenájom bytových a nebytových priestorov majú svoje špecifiká. Odborníčka z praxe, ktorá sa podrobne venuje právu k nehnuteľnostiam, vás prevedie neraz spletitými zákutiami nájomných i vlastníckych vzťahov a odhalí dôležité fakty v ich spravovaní.

Seminár je určený bytovým a nebytovým družstvám, realitným kanceláriám, spoločenstvám vlastníkov bytov, obchodným spoločnostiam, obciam i právnikom.

Prednášajúcou je JUDr. Viktória Nagyová Tenkač – je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2001), na ktorej v roku 2008 úspešne zložila aj rigoróznu skúšku. Je autorkou odborných publikácií s tematikou civilného práva, najmä právnych vzťahov k nehnuteľnostiam a obchodných vzťahov. Od roku 2006 pôsobí ako advokátka.

Poplatok:
119,- € bez DPH

Miesto:
Doprastav Services, Košická 52, Bratislava

Dátum:
28.9.2012 (piatok)
19.10.2012 (piatok)
8.11.2012 (štvrtok)
3.12.2012 (pondelok)

Program: 

Nehnuteľnosti – definícia, pojmy

 • pozemok
 • stavba
 • neoprávnená stavba
 • byt/nebytový priestor

Nadobúdanie nehnuteľností, bytov/nebytových priestorov

 • vlastnícke právo (obsah vlastníckeho práva)
 • spôsoby nadobúdania vlastníctva

- kúpa
- darovanie
- iná zmluva (napr. zámenná zmluva, nepomenovaná zmluva)
- dedenie
- rozhodnutie štátneho orgánu
- na základe iných skutočností

 • fázy nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam pri ich prevode
 • špecifiká právnych úkonov, týkajúcich sa nehnuteľností, bytov/nebytových priestorov

- písomná forma
- prejav zmluvných strán musia byť na jednej listine

 • ochrana vlastníckeho práva

Podielové spoluvlastníctvo

 • charakteristika
 • práva a povinnosti podielových spoluvlastníkov
 • zákonné predkupné právo
 • zrušenie podielového spoluvlastníctva

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)

 • Charakteristika
 • Vznik a zánik BSM
 • Modifikácia rozsahu BSM
 • Práva a povinnosti
 • Pohľadávky voči manželom a BSM

Kúpna zmluva

 • Náležitosti (predmet kúpy, kúpna cena)
 • Práva a povinnosti zmluvných strán
 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ďalšie spôsoby zániku zmluvy
 • Vedľajšie doložky (predkupné právo, právo spätnej kúpy, iné)
 • Odkladacie podmienky

Nájom bytu/nebytového priestoru

 • Náležitosti
 • Práva a povinnosti zmluvných strán
 • Spôsoby zániku zmluvy

Zabezpečenie prostredníctvom bytu/nebytového priestoru

 • Záložné právo
 • Zádržné právo
 • Zabezpečovací prevod práva

Vecné bremená

 • charakteristika
 • obsah
 • vznik, zánik

Katastrálne konanie

 • zásady právnej úpravy katastra nehnuteľností (zásada vkladania, zásada verejnosti, zásada hodnovernosti, zásada voľnosti, zásada legality, zásada priority, zásada špeciality)
 • vklad

- kedy sa vlastnícke právo nadobúda vkladom?
- právne účinky vkladu
- návrh na vklad do katastra nehnuteľností
- účastníci katastrálneho konania
- rozsah skúmania zmluvy správou katastra
- spôsoby rozhodnutia o návrhu na vklad (povolenie vkladu, zamietnutie návrhu, prerušenie katastrálneho konania, zastavenie katastrálneho konania)

 • záznam

- kedy prichádza do úvahy?
- bez návrhu/na návrh
- náležitosti návrhu na vykonanie záznamu

 • poznámka

- význam poznámky
- informatívne poznámky
- obmedzujúce poznámky

Byt/nebytový priestor ako predmet súdneho konania

Diskusia 


Harmonogram

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 12:00 obedňajšia prestávka
12:00 - 14:00 prednáška
14:00 - 15:00 diskusia, ukončenie  

Počas seminára je zabezpečené občerstvenie. Zmena programu vyhradená.

Viac informácií na www.iura.sk/seminare.

Záväzné prihlášky zasielajte na korešpondenčnú adresu Iura Edition, s.r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava alebo sa prihláste cez e-mail seminare@iura.sk.

Mediálnym partnerom odborného seminára je portál najpravo.sk. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1424
PoUtStŠtPiSoNe
: