Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Stráca povolanie advokáta na atraktivite?

23.1. 2017, 17:54 |  najpravo.sk

Iniciatíva za lepšiu advokáciu spustila prieskum medzi odbornou verejnosťou za účelom zozbierania dát pre potreby článku na ktorom pracuje a ktorého témou je dopad zavedenia 5-ročnej koncipientskej praxe na atraktivitu advokácie.

Aby iniciátori získali čo najrelevantnejšie dáta od širokej skupiny, oslovili odbornú verejnosť, aby sa stala súčasťou tejto aktivity a pomohla vyplnením dotazníka, ktorý je pre obsah článku dôležitý. V dotazníku môžete zodpovedať okrem iného aj na otázky, čo považujete za hlavné príčiny neatraktivity, alebo naopak atraktivity advokátskeho povolania?

„Zavedenie povinnej päťročnej praxe pre advokátskych koncipientov v roku 2013 spôsobilo prepad záujmu mladých ľudí o štúdium práva. Počet uchádzačov o štúdium práva sa na Slovensku znížil do roku 2015 takmer o 60%. Prijímacie konanie na právnických fakultách sa už viac podobá na nábor. Od zavedenia päťročnej praxe stúpol počet slovenských koncipientov zapísaných v Českej republike až trojnásobne. Tento údaj svedčí o tom, že päťročná prax vyháňa mladých ľudí preč zo Slovenska a spôsobuje tú najhoršiu formu migrácie – odliv mozgov. uvádza web iniciatívy.

Dotazník nájdete TU.

K téme si prečítajte články napríklad:


Najprávo.sk - najlepší právny poradca