Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Schôdza o stave v justícii sa nekonala

14.11. 2012, 21:47 |  najpravo.sk

Ako sme vás už informovali, poslanci Národnej rady SR Lucia Žitňanská, Pavol Hrušovský a Gábor Gál navrhli predsedovi národnej rady zvolanie mimoriadnej schôdze, ktorej jediným bodom bude návrh na prijatie uznesenia k prehlbujúcemu sa stavu znižovania dôveryhodnosti justície na Slovensku a k opatreniam vedúcim k vytváraniu predpokladov a podmienok na skutočné zvyšovanie jej dôveryhodnosti.

Táto schôdza sa mala konať dnes, teda 14. novembra, avšak trvala pomerne krátko, necelých 10 minút. Po výzve predsedajúceho na hlasovanie o návrhu programu, bolo za schválenie tohto bodu rokovania zo 135 prítomných poslancov len 58, 76 bolo proti a 1 sa zdržal. Program mimoriadnej schôdze, ktorý bol poslancami predložený, teda nebol schválený a schôdza bola ukončená.

Zdroj a foto: nrsr.sk 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca