Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Preklepy zo súdnych zápisníc 2

6.11. 2017, 17:28 |  najpravo.sk

- ... prvoinštančný súd padnutým rozhodnutím rozhodol, že ...

- ... súd vypriadal spoluvlastníctvo strán sporu nasledovne...

- ... zúčastnil sa výberového konania na funkciu hladný referent.

- ... advokát uviedol, že na predmetný tender nemožno aplikovať zákon o verejnom obsrávaní.

- ... súd vyzýva navrhovateľa, aby v lehote predložil úprtný list poručiteľa.

- ... svedok uviedol, že nie je pravdou, že by obžalovanému dávil úplatok.

- ... obžalovaný dáva do pozornosti predovšetkým to, že sráva o jeho povesti je pozitívna.

- ... maloletá bola zverejnená matke.

- ... súd na základe späťvzatia návrhu zatavil konanie.

- ... okresný súd - tatko rozhodol

- ... po uplynutí výpovednej lehoty sa rozhodol nájomcu vyprať z bytu.

- ... vašu žiadosť nebolo možné vybaviť kludne.

- ... moje trovy pozostávajú zo zapleteného súdneho poplatku.

- ... z dôvodov, ktoré spočívali v spávaní sťažovateľky v konaní.

- ... k odcudzeniu dokladov došlo vo vagíne vlaku.

- ... odporcove správanie nechápe, keďže je to jeho vlastný syr.


Najprávo.sk - najlepší právny poradca